Andy over Whisper

Naast ChatGPT en DALLE-2 is er ook Whisper. Zeker de moeite van een test waard!

Voorkom krassen op het dashboard

Kennisnet keek naar de invloed van adaptieve leersystemen zoals Snappet en Gynzy op de professionele ruimte van de leraar in het primair onderwijs en schreef er een publicatie over.