Disclaimer en Privacybeleid voor het ICT en Onderwijs weblog

Disclaimer

Deze website geeft mijn persoonlijke visie en mening weer. Hoewel sommige onderwerpen gerelateerd zijn aan werkzaamheden die ik uitvoer voor mijn werkgever(s) komen de opinies en links in op dit weblog niet noodzakelijk overeen met de standpunten van mijn werkgever(s).
Informatie en berichten die op deze website geplaatst worden, zijn volkomen vrijblijvend van aard. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Gebruik van de beschikbaar gestelde informatie geschiedt geheel en al voor de eigen verantwoording van de bezoeker van deze website en is onderworpen aan de creative commons licentie die op elke pagina zichtbaar is.
Hoewel ik mijn best doe geen onjuistheden te vermelden, kan ik geen garanties geven betreffende de juistheid of geldigheid van de inhoud of de geschiktheid ervan voor welk doel dan ook.
De berichten op deze site hebben geen impliciete of expliciete bedoeling, ze zijn bedoelt als persoonlijk notitie van gebeurtenissen waarover ik lees, die ik meemaak, hoor, zie etc, zowel online als offline.
De inhoud van andere websites die door middel van links op deze website te bezoeken zijn, is geheel en al ter verantwoording van de maker(s) van desbetreffende website. Een hier geplaatste link betekent niet automatisch dat ik achter de inhoud, opzet, visie etc. van de betreffende website sta.
De inhoud van reacties op berichten op deze site, is geheel en al ter verantwoording van de auteurs van die reacties. Een hier geplaatste reactie betekent zeker niet dat ik achter de inhoud van de betreffende reactie sta.
Ik hou mij het recht voor om, zonder voorafgaand bericht aan de auteur van de reactie, reacties te wijzigen en/of te verwijderen.
Wil je contact met mij opnemen naar aanleiding van informatie op deze website, doe dat dan via e-mail ([email protected]). Reclame, spam, dreigementen etc. worden daarbij niet op prijs gesteld. Alleen mail voorzien van een volledige naam en een geldig retour e-mail adres wordt serieus gelezen.Als je deze website bezoekt ga je ermee akkoord dat er informatie over je bezoek wordt vastgelegd. Deze informatie wordt slechts gebruikt voor statistische en administratieve doeleinden. Ik zal nooit e-mail adressen of andere ontvangen informatie van je gebruiken voor spam of marketing doeleinden zonder voorafgaande toestemming. Zie ook hieronder de meer gedetailleerde beschrijving in de Privacyverklaring.

Het is niet mijn bedoeling om enig auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor publicatie. Het kan voorkomen dat, ondanks de zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een copyrighthouder toch meent dat zijn/haar belangen worden geschaad. In voorkomend geval verzoek ik je om via e-mail contact met mij op te nemen. Indien het bezwaar redelijk en/of begrijpelijk is zal het betreffende materiaal worden verwijderd.

De inhoud van deze disclaimer blijft onverminderd van kracht ongeacht spellingsfouten en/of fouten in de grammatica. Wanneer de in deze disclaimer gestelde zaken voor meerdere interpretaties vatbaar zijn, dan is de interpretatie die als doel heeft om mij te vrijwaren van welke rechtsvervolging dan ook de enige juiste.

Aan deze disclaimer kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Ik behoud ten alle tijden mij het recht voor deze disclaimer te wijzigen naar eigen inzicht. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang en terugwerkend van kracht.

Deze disclaimer is onderworpen aan de wetten van Nederland. Geen andere wetten, voorschriften, geloofsovertuigingen of andere zienswijzen mogen aan deze disclaimer worden toegeschreven.

Privacyverklaring

Ik ben zelf gesteld op mijn privacy online. En natuurlijk ben ik me er van bewust dat ook de bezoekers van het ICT en Onderwijs weblog daar prijs op stellen. En niet alleen dat,  zij hebben daar recht op.

Deze pagina is een beschrijving van de manier waarop het ICT en Onderwijs weblog informatie verzameld over bezoekers en de wijze waarop deze informatie gebruikt wordt.

Logbestanden
De server waarop dit weblog draait produceert automatisch logbestanden. Deze bestanden bevatten naast de datum, tijd en de opgevraagde pagina/url, informatie als het IP-adres van de bezoeker, de gebruikte browser, de website die een bezoeker bij het ICT en Onderwijs weblog gebracht heeft of zoektermen die gebruikt zijn.

Op dit moment worden deze logbestanden gebruikt om automatisch rapportages met behulp van awstats. Enkele van de gegenereerde rapportages bevatten IP-adressen van individuele bezoekers. Deze rapportages worden uitsluitend gebruikt om misbruik van de site, bijvoorbeeld door het hotlinken naar afbeeldingen of bestanden of om overijverige zoekmachines te traceren. Ze worden niet gebruikt om individuele profielen van bezoekers samen te stellen.

Google Analytics
Omdat de statistieken van awstats nogal beperkt zijn, maak deze website ook gebruik van Google Analytics.  Google Analytics maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van demografische gegevens over de bezoekers van het ICT en Onderwijs weblog.  Met ingang van 1 maart 2012 gelden voor Google Analytics  het volgende privacybeleid. Het ICT en Onderwijs weblog heeft geen direct toegang tot de informatie die Google Analytics verzameld via de cookies.

Google Adsense
Het ICT en Onderwijs weblog maakt gebruik van Google Adsense voor het tonen van advertenties.  Google Adsense maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van demografische gegevens over de bezoekers van het ICT en Onderwijs weblog. Met ingang van 1 maart 2012 gelden voor Google Analytics  het volgende privacybeleid. Het ICT en Onderwijs weblog heeft geen direct toegang tot de informatie die Google Analytics verzameld via de cookies.

AddThis
Het ICT en Onderwijs weblog maakt gebruik van AddThis om knoppen te tonen waarmee berichten eenvoudig gedeeld kunnen worden via verschillende sociale media. Het AddThis netwerk maakt gebruik van cookies om het gebruik van de knoppen te kunnen registeren en rapporteren. Het privacybeleid van AddThis is hier te vinden. Het ICT en Onderwijs weblog heeft geen direct toegang tot de informatie die Google AddThis verzameld via de cookies.

Toestemming voor het plaatsen van cookies
Met ingang van 1 juli 2012 zal het ICT en Onderwijs weblog, volgens de onlangs daarover in Nederland aangenomen wet, vooraf expliciet toestemming vragen voor het plaatsen van deze cookies. De voorzieningen daarvoor zijn op dit moment (10-5-2012) nog niet actief.

Helaas is het zo dat het gebruik van embedded content van anderen, zoals bijvoorbeeld presentaties van Slideshare of video’s van Vimeo of YouTube er toe kan leiden dat er informatie over bezoekers wordt bijgehouden. Helaas, omdat de controle die het ICT en Onderwijs weblog heeft over die cookies zeer beperkt is. Alleen als er geen gebruik gemaakt wordt van de embed-opties kan in dat geval de plaatsing van cookies tegen gegaan worden.  Het is niet te voorzien dat dit technisch op te lossen is voor 1 juli 2012.

Reageren
Het is niet nodig om een account aan te maken als je wilt reageren op berichten op het ICT en Onderwijs weblog. Wel is het noodzakelijk om een naam (mag een alias zijn) en een e-mailadres in te vullen. Optioneel kan een link naar een website aan een reactie worden toegevoegd.

Het e-mailadres is nooit zichtbaar voor andere bezoekers, het is alleen zichtbaar in de beheerinterface van het ICT en Onderwijs weblog. Het e-mailadres zal uitsluitend gebruikt worden indien de beheerder via e-mail in contact moet/wil komen met de reageerder. De verzamelde e-mail adressen zullen niet worden gepubliceerd, verkocht of anderzijds verspreid worden.

Indien een mailadres of link, of de inhoud van de reactie naar het oordeel van de beheerder SPAM bevat, dan zal deze verwijderd worden.

Inzage en recht op aanpassing / verwijdering
Het is voor de beheerder van het ICT en Onderwijs weblog niet mogelijk om de door AddThis, Google Adsense, Google Analytics verzamelde informatie te wijzigen of te verwijderen. Ook het opvragen van de over een individuele gebruiker vastgelegde informatie is beperkt tot de door die bedrijven beschikbaar gestelde rapportages.

Voor wat betreft de reacties van een bezoeker geldt dat deze zelf de mogelijkheid heeft om binnen 15 minuten na het plaatsen van de reactie deze te wijzigen of verwijderen. Nadien kan dat via een mail naar de beheerder van het ICT en Onderwijs weblog ([email protected]).

Reacties zullen alleen dan verwijderd worden als dat de ontstane lijn van reacties bij een bericht niet verstoord. Is dat wel zo, dan zal de reactie, op verzoek van de plaatser, anoniem gemaakt worden.