Ontwerpen voor geld

 Gepubliceerd door om 23:20  Promotie
apr 082013
 

ontwerpenvoorgeld Voor mijn proefschrift moest ik op zoek naar een ontwerp voor de omslag en uitnodiging. Natuurlijk heeft de Technische Universiteit Eindhoven adressen voor je van ontwerpers die dat voor je kunnen doen. Je kunt zelf knutselen of een handig familielid vragen. Maar je kunt ook een ontwerpwedstrijd uitschrijven. Bijvoorbeeld via ontwerpen-voor-geld.nl. Dat is de manier waarop ik het gedaan heb.

Het idee is eigenlijk heel eenvoudig: je maakt een ‘wedstrijd’ aan met een bepaalde looptijd, bijvoorbeeld 4 weken. Je beschrijft wat je wilt hebben (in mijn geval een omslag voor een proefschrift + uitnodiging) en geeft daar zo veel mogelijk informatie bij (titel, inhoud van het onderzoek, …) en waar nodig ook bestanden (in mijn geval heeft de TU/e een Indesign sjabloon voor beide onderdelen, ik had een tekstbestand met de tekst voor de uitnodiging etc).
Je kunt dan er voor kiezen dat je uitbetaling garandeert (je moet dan dus hoe dan ook een winnaar kiezen aan het einde van de rit), je kunt er voor kiezen dat ontwerpers elkaars ontwerpen niet zien (in de hoop mee diversiteit te krijgen) en je kunt de wedstrijd verbergen voor zoekmachines.
Je bepaald zelf hoeveel je wilt betalen. Een budget-wedstrijd stelt de ontwerpers €100,- in het vooruitzicht, de optie ‘normaal’ vermeld €200,- en de optie ‘pro’ €300,- maar je kunt ook zelf een bedrag kiezen. Ik had zelf vooraf even rondgekeken naar wat er voor andere ontwerpen van omslagen geboden werd en dat bleek steeds zo’n €100,- te zijn. Dus ik ging ook voor dat bedrag.
Het betekent niet dat je daar ook mee klaar bent, want je betaald plaatsingskosten, servicekosten, als je een besloten wedstrijd wilt betaal je, en er komt BTW overheen. Bij een gegarandeerde wedstrijd krijg je juist weer korting. Ik was uiteindelijk € 169,- incl. BTW kwijt.

Als je wedstrijd uitgezet is, is het even afwachten.
Lees verder….

Deel dit bericht:
feb 282013
 

Facebook growth Tijdens mijn promotieonderzoek heb ik ook gekeken naar het verschil tussen ‘selfreports’ van studenten over hun gebruik van opnames van colleges versus de data die daarover op de server beschikbaar waren [1]. En daarbij vonden we voorbeelden van een redelijk goede inschatting van het gebruik, met name als het ging om aantal keer gebruik, maar ook voorbeelden van heel slechte match tussen inschatting en gemeten gebruik, met name als het ging om omvang van gebruik (in hoeveelheid bekeken).

Reynol Junco deed onderzoek naar het gerapporteerd gebruik van Facebook door studenten in vergelijking tot het ‘gemeten’ gebruik van Facebook. En ook daar waren aanzienlijke verschillen te vinden tussen het aantal uur dat studenten aangaven Facebook te gebruiken en dat wat de software registreerde.
Het totale onderzoek is hier te vinden, of je er gratis toegang toe hebt zal een beetje afhankelijk zijn van de onderwijsinstelling waar je voor werkt of waar je studeert. Voor een uitgebreide samenvatting verwijs ik je graag naar dit bericht van Linda Duits, het lijkt me niet zinvol om dat helemaal hier te herhalen.

Ik vind het namelijk interessanter om het onderzoek te vergelijken met het onderzoek zoals ik dat gedaan heb. Er zitten een aantal aspecten aan die ik bij een vervolgonderzoek ook zou opnemen. Zo is er niet alleen gekeken naar Facebook, maar ook naar het gebruik van Twitter, e-mail en het zoeken naar informatie. Dat maakte een aantal interessante vergelijkingen mogelijk.
Lees verder….

Deel dit bericht:
feb 052013
 

Jacobs, Frans Ik zal niet zo ver gaan dat ik de titel die Emerce aan hun bericht verbonden heeft (“Onderwijs bereidt onvoldoende voor op gedigitaliseerde samenleving”) zomaar klakkeloos over neem boven dit bericht. Daarvoor wil ik het proefschrift van Frans Jacobs, dat hij morgen mag verdedigen in Delft eerst uitgebreider lezen. Duidelijk is wel dat Frans, naar aanleiding van zijn promotieonderzoek, tot de conclusie komt dat het antwoord op de vraag in de titel een volmondig nee is (bron).

Frans heeft, als onderdeel van zijn promotieonderzoek een twaalftal ontwerpprincipes opgesteld voor onderwijsinstellingen. Deze principes zijn ingedeeld in ontwerpprincipes binnen de besturende processen, de primaire processen en de ondersteunende processen.
Lees verder….

Deel dit bericht:

Gratis eBook: Proefschriftwijzer

 Gepubliceerd door om 07:04  eBooks, Promotie
jan 312013
 

De proefschriftwijzerDe Proefschriftwijzer is een gratis eBook in EPUB formaat dat geschreven is door Wiebe de Jager en beschikbaar gesteld wordt via Eburon uitgevers. Het is een nuttig boek om te lezen voordat je aan het einde van je promotietraject bent aangekomen. De praktische bruikbaarheid van het boek is echter heel erg afhankelijk van de situatie bij de universiteit waar je promoveert. Zo heeft in mijn geval de TU/e een overzichtelijk boekwerk (PDF!) met de stappen in het proces van promoveren, de printservice van de universiteit heeft dat ook met betrekking tot het drukken van het proefschrift (PDF!).

Beide hulpmiddelen komen in dit boek niet expliciet aan bod en waren/zijn heel bepalend voor mijn aanpak in de voorbereiding van het laten drukken van mijn proefschrift. Zo weet ik op basis daarvan dat zij het aanvragen van een ISBN kunnen regelen (al kan ik dat zelf omdat ik al als uitgever geregistreerd sta), ze kunnen een vormgever voor de kaft voor je inhuren, adviseren je over de oplage, maar vooral ook de tijdsplanning etc. En het tijdig bij de printservice langs gaan om te praten en je te laten informeren zou mijn nummer 1 tip zijn voor promovendi!

Wat dat betreft zou het boek overzichtelijker worden als er een tijdslijn zou worden opgenomen (wat eerst, wat daarna etc.) waarbij dat eerste gesprek ergens ruim voor het einde (en ook ruimer dan in het boekje van de printservice staat) gepland staat.

Maar, zoals gezegd, het is zeker een nuttig boek om te lezen, al was het maar omdat het je niet meer kost dan wat tijd. Er staan hier en daar handige tips in, bijvoorbeeld met betrekking tot de opmaak of rond het opnemen/toevoegen van de stellingen. Dus doe er je voordeel mee!

Deel dit bericht:
jan 302013
 

Cursor_29-1-2013 Een collega-promovendus wees mij op het volgende bericht op Cursor:

TU/e-promovendus geeft proefschrift volledig vrij

Mooie kop en mooi concept. Samengevat: Maxim Hendriks stelt, als eerste promovendus bij de TU/e zijn proefschrift onder een Creative Commons licentie beschikbaar (je kunt de PDF hier downloaden). En inderdaad een bericht dat mij zou moeten interesseren (dank je Ton!). Zou het iets zijn dat ik had willen/kunnen doen? Niet als eerste promovendus op de TU/e in ieder geval, dat is duidelijk, maar zou het kunnen of relevant zijn?

Die vraag is niet heel kort te beantwoorden. Mijn proefschrift bestaat namelijk naast het theoretisch kader en de conclusies uit vijf inhoudelijke hoofdstukken die allemaal (uiteindelijk) gepubliceerd zullen worden. Drie ervan zijn al gepubliceerd (formeel is eentje “in press”), twee ervan zijn gesubmit en in afwachting van een reactie van het journal. Voor twee van de gepubliceerde en een van de gesubmitte artikelen heb ik inmiddels, samen met de co-auteurs, een copyrightverklaring ondertekend die de uitgever van het journal een aantal rechten geeft op het betreffende artikel. En in één geval legt het mij ook een aantal beperkingen op als auteur waarbij dan ook nog eens verschil gemaakt wordt tussen de pre-peer-reviewed versie, de accepted versie en de published versie (met alle opmaak etc).

Natuurlijk, dit alleen al zou een reden zijn om vooraf heel selectief te zijn met waar je een artikel aanbiedt, maar ik neem aan dat je me dat kunt vergeven. Op deze site kun je eenvoudig zoeken naar de bepalingen per journal.
Goed, er zijn dus een paar drempels, maar wat is dan wel nog mogelijk?
Lees verder….

Deel dit bericht:
jan 252013
 

WikiCFPAls je onderzoek doet, of het nou is als onderdeel van een promotietraject of als ‘gewoon’ als onderdeel van je normale werk, dan wil je de resultaten daarvan ook delen met de wereld. Dat kan in de vorm van artikelen, maar zeker zo leuk is het natuurlijk om erover te presenteren tijdens een conferentie.

Daarbij is het dan ook wel zo handig, eigenlijk heel belangrijk, als datgene waar je over presenteert dan ook in de vorm van een paper in proceedings terecht komt. Dat maakt het namelijk dan toch allemaal net weer wat tastbaarder (en langer bruikbaar) dan alleen een PowerPoint die je op Slideshare zet.

Bij dat soort conferenties gaat er daarom dan wel ook altijd een periode vooraf waarbij mensen opgeroepen worden om papers in te dienen. Die worden dan aan een reviewproces onderworpen en dan goedgekeurd of niet. Het is daarom van belang om op tijd aan de slag te gaan als je op een conferentie een paper wilt presenteren aangezien de procedure soms een maand of 9-10 kan duren.

Op WikiCFP  kun je een overzicht vinden van een heleboel (alle?) conferenties die op dit moment een Call For Papers uit hebben staan. Handig is dat je kunt zoeken/filteren op categorieën, bijvoorbeeld op Education en elke categorie heeft dan een RSS-feed, dus je kunt als je dat wil zo eenvoudig op de hoogte blijven van nieuwe Call For Papers die toegevoegd worden. Handig!

Deel dit bericht:
jan 222013
 

Ph.D. in HorriblenessVandaag kwam er wéér een bericht naar buiten van een mogelijk fraudegeval rond een promotie. Het gaat in dit geval om een Duitse politica die al 30 jaar geleden gepromoveerd is. Het is niet voor het eerst dat er discussie ontstaat rond de doctorsgraad. Eerder kostte een soortgelijk schandaal al Karl-Theodor zu Guttenberg zijn baan en hier in Nederland kennen we natuurlijk allemaal Diederik Stapel.

Voor iemand die bijna aan het einde van zijn promotietraject is, zijn dat toch wel ernstige berichten. Het was ook de aanleiding om eens uit te zoeken hoe dat nou eigenlijk zat met dat ‘afnemen van een doctorstitel’. Wat zijn de rechten en plichten van een doctor eigenlijk?
Lees verder….

Deel dit bericht:

Stellingen bij je proefschrift

 Gepubliceerd door om 20:16  Promotie
jan 182013
 

Promotiereglement_tue Bij de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), de universiteit waar ik over een tijdje hoop mijn proefschrift te mogen verdedigen, staat in artikel 17 lid 1 van het promotiereglement (PDF!) het volgende:

Aan het proefschrift of -ontwerp kunnen stellingen worden toegevoegd. Als stellingen worden toegevoegd dienen, naast de stellingen over het proefschrift, ten minste zes van de stellingen géén betrekking te hebben op het onderwerp van het proefschrift of -ontwerp. Vier van deze stellingen dienen wetenschappelijk-technisch van aard te zijn en twee van algemeen maatschappelijke aard. Een stelling dient de mening van de promovendus te verwoorden en mag derhalve niet uitsluitend uit een citaat bestaan.

OK…dacht ik. Ik wist dat stellingen bij de TU/e optioneel waren, ik hoef er dus geen aan mijn proefschrift toe te voegen, maar als ik besluit iets niet te doen, dan wil ik wel weten waarom niet. Dus ging ik op zoek naar meer informatie over het fenomeen van stellingen bij een proefschrift.

Zoals zo vaak, was Wikipedia een aardige plek om te beginnen. Daar is o.a. te lezen dat:

Stellingen bij een proefschrift zijn een aantal beweringen, door de promovendus gedaan, die meestal op een los vel bij het proefschrift worden geleverd en die de promovendus tijdens de promotieplechtigheid wil verdedigen tegen de opponenten. Een aantal ervan heeft betrekking op het wetenschappelijke werk waarvan het proefschrift een verslag is, maar daarnaast moeten er ook een aantal stellingen worden verdedigd die hiermee nadrukkelijk geen verband houden. Het is traditie naast de (meestal 10) serieuze stellingen ook een of meer zogenaamde schertsstellingen op te nemen, die men echter dan wel bereid moet zijn te verdedigen als er een vraag over komt. Het is lang niet bij alle universiteiten (meer) gebruikelijk of verplicht om stellingen op te nemen in het proefschrift.[1]

Daar staat ook te lezen dat het oorspronkelijk zo was dat mensen promoveerden op basis van die stellingen en dat pas later de vastlegging van het onderzoek in belang toe nam. Tegenwoordig zijn de stellingen op veel plaatsen, en dus ook bij de TU/e, optioneel.

Maar daarmee was mijn vraag over wel of niet doen, natuurlijk nog niet beantwoord.
Lees verder….

Deel dit bericht:
jan 172013
 

YourThesis Nu mijn promotieonderzoek in zijn afrondende fase terecht is gekomen ben ik bezig met het samenstellen van mijn proefschrift. Voor een deel is dat natuurlijk puur inhoudelijk werk, maar ik moet ook nadenken over hoe ik dat proefschrift straks wil verspreiden. Helaas ontkom ook ik er niet aan om het in ieder geval op papier te verspreiden. Dat wordt voorlopig gewoon nog verwacht en zelfs vereist.

Maar natuurlijk wil ik ook een digitale versie beschikbaar stellen. Dat zal in ieder geval als downloadbare PDF gebeuren, dat is immers het meest gangbare digitale formaat voor dit soort uitgaven (al zal ik even alle copyright transfer formulieren naast elkaar moeten leggen om van de gepubliceerde hoofdstukken te checken of dat mag!) maar een versie die je eenvoudig online of op een tablet kunt lezen zou ook wel heel mooi zijn.

Het is dan ook niet vreemd dat ik het bericht op ipadclub.nl over YourThesis met veel belangstelling gelezen heb. Zou dit ook voor mij een optie zijn?
Lees verder….

Deel dit bericht:
aug 122012
 

De Piratenpartij wil dat colleges van hogescholen en universiteiten worden opgenomen en op internet worden gezet.
De partij die meedoet aan de verkiezingen op 12 september maar nu niet in de Tweede Kamer zit, heeft zondag een oproep gedaan aan de onderwijsinstellingen om in het nieuwe studiejaar al hun colleges online te publiceren.

De verkiezingen komen er aan en dus ook de proefballonnen van de verschillende partijen. Het lijkt me een prima plan, maar volstrekt onhaalbaar. Waarom? Nou, omdat het een smak geld kost om alle colleges op te nemen. Daarnaast zal voor een (groot) deel van de colleges gelden dat er auteursrechtelijke haken en ogen zitten aan het vrij online zetten van opnames van die colleges. Sommige dingen mag je nou eenmaal wel in een college doen, maar niet als opname van dat college online zetten.
En natuurlijk is het van een ander deel van de colleges maar de vraag of je die online zou willen zetten gezien de kwaliteit van het college.

Maar goed, het is leuk om te zien dat het een verkiezingstopic is voor in ieder geval één van de partijen.

Bron: nu.nl

Deel dit bericht: