jun 082010
 

Het is weer tijd om mijn koffer te pakken en richting Schiphol te gaan. De rest van de week ben ik in Helsinki bij The Joint Meeting of Research Schools.

Ik mag daar een posterpresentatie houden over mijn promotieonderzoek en daarnaast natuurlijk luisteren naar en discussiëren over de presentaties van een aantal andere promovendi uit Findland, Zweden, Estland, Duitsland en Nederland. Er is wifi in het hotel, dus niet offline, maar even geen idee wat dit voor het aantal posts de komende week gaat betekenen. Je kunt de poster in zijn geheel bekijken door op de afbeelding te klikken. In het “echt” is het A0 formaat.

Deel dit bericht:
 Reacties uitgeschakeld voor The Joint Meeting of Research Schools (Helsinki 2010)  Tags:

Versiebeheer met Subversion

 Gepubliceerd door om 16:26  Promotie
apr 112010
 

Omdat de code voor het tool waar ik gisteren over schreef niet alleen in uren programmeerwerk maar ook in omvang een redelijke omvang begint aan te nemen, heb ik besloten niet langer alleen te vertrouwen op de mogelijkheid van Notepad++ (mijn favoriete editor) om meerdere versies van de code op te slaan. Het terugvinden van oudere versies van de code, zeker in het stadium van leren en ontdekken van wat wel en niet mogelijk is, blijkt niet altijd even eenvoudig.

Subversion
Daarom ben ik toch maar aan de slag gegaan met SVN (Subversion), een versiebeheersysteem waarmee ik tijdens mijn werkzaamheden aan QTI 2 opgedaan heb. Daar was het extra handig/noodzakelijk omdat we met twee personen op hele verschillende plekken aan de documentatie (in XML formaat overigens), voorbeelden (eveneens in XML formaat) en programmacode (in Python) werkten. SVN is niet zo handig voor het bijhouden van wijzigingen in bijvoorbeeld Word-documenten en zo. Dan kun je beter gebruik maken van Google Docs.

Maar in mijn geval gaat het nu om een complete mappenstructuur met PHP-bestanden, stylesheets in CSS formaat, JavaScript scripts en een verzameling afbeeldingen. En daar is SVN uitstekend geschikt voor.

Hoe werkt het?
Het principe werkt als volgt: alle code wordt opgeslagen in een SVN Repository. Elke ontwikkelaar (in dit geval alleen ikzelf, maar soms van verschillende computers) slaat een kopie van de code (bestanden en mappenstructuur) op zijn/haar lokale computer op om te bewerken (= check out). Na het bewerken van de bestanden kan de ontwikkelaar die weer terug in de repository plaatsten (= check in). Daarbij worden niet de bestanden/versies in de repository overschreven, maar worden er (als er wijzigingen hebben plaats gevonden) nieuwe versies opgeslagen. Deze history van versies wordt opgeslagen en is terug te kijken. Verschillende versies kunnen vergeleken worden met elkaar en indien nodig kan een oudere versie teruggezet worden. Een beetje vergelijkbaar met het werken in een wiki dus.
Lees verder….

Deel dit bericht:

Snel en Langzaam…

 Gepubliceerd door om 20:56  Promotie
apr 102010
 

Lente Na weer een groot deel van de dag bezig te zijn geweest met de interface van het tool dat ik aan het realiseren ben voor een deel-analyse van mijn promotieonderzoek heb ik weer heel veel bijgeleerd over jQuery. Het is een handige library, met veel beschikbare plugins en uitbreidingen op basis van JavaScript. Het maakt mooie en snelle interfaces in de browser mogelijk.
Zo snel, dat het mij meer moeite gekost heeft om er voor te zorgen dat de browser een aantal stappen bij het opbouwen van een afbeelding langzaam deed dan dat het met gekost had om er voor te zorgen dat het snel ging. Het ging eerst zo snel dat je het opbouwen niet kon zien en dat was wel de bedoeling.

Ik vind het wel heel treffend ook voor mijn promotieonderzoek op het moment. Eigenlijk gaat het allemaal heel snel, afgelopen week hebben we de evaluatie na 1 jaar afgerond, maar de opbouw van de resultaten is aan de buitenkant nog niet zichtbaar. Het blijkt ook voor mij niet eenvoudig te bepalen welke delen van mijn werk ik al zo online kan gooien en voor welke delen het verstandig is om die nog maar even onder mijn pet te houden tot het moment dat ze formeel gepubliceerd zijn.
Dat is natuurlijk wel jammer als er mensen zouden zijn die willen meelezen. Dat gaat nu niet.

Het is even niet anders, maar zie het maar als met de bloesem die nu opeens heel snel aan de bomen lijkt te zijn verschenen. Ook daar is er eerst heel veel van buiten af onzichtbaar werk verzet voordat die knoppen open konden gaan en de bloemen zichtbaar werden. Zo gaat het hier ook.

Deel dit bericht:
mrt 082010
 

Soms lijkt iets niet te kunnen (of in ieder geval niet gratis) en blijkt het achteraf heel erg eenvoudig te zijn. Zo ben ik vorige week bezig geweest aan een script dat in de browser tamelijk complexe tabellen produceert. De exacte inhoud en betekenis daarvan doet er niet zo toe, de tabellen zijn opgemaakt in HTML. Daarnaast maakte mijn script op basis van dezelfde data een grafiek die gebruikt maakt van JQuery. Ziet er ook heel mooi uit. In de browser.
Maar wilde die tabellen en grafieken ook in rapportages kunnen opnemen, bijvoorbeeld in een Word-document of een PDF. Nu zijn er wel scripts om PDF’s te maken vanuit PHP (dat is waar ik de server-kant van de scripts in schrijf), maar dan moest ik ze nogmaals opbouwen in een andere syntax (namelijk van de component die PDF’s kon genereren). En daar kwam bij dat dat dan niet voor de JQuery grafiek zou lukken.

Nu kon ik natuurlijk de pagina’s printen, maar dat vond ik teveel werk (het gaat om in totaal zo’n 75 verschillende rapportages nu al en dan dus steeds een tabel en grafiek). Het moest automatisch kunnen. Mijn voordeel is daarbij wel dat het gaat om een prototype dat alleen op mijn eigen Windows-laptop of computer thuis hoeft te kunnen functioneren.

Lees verder….

Deel dit bericht:
jun 232009
 

Tijdens de bijeenkomst van het platform Onderwijs en ICT op 17 juni 2009 heb ik een kort overzicht gegeven van het NAP OASE Weblectures project waar Fontys aan deelneemt:

Direct aansluitend daarop ben ik kort ingegaan op mijn promotie-onderzoek over recorded lectures dat daaraan verwant is:

Deel dit bericht:
 Reacties uitgeschakeld voor Platform Onderwijs en ICT – 17 juni 2009  Tags: ,
mei 282009
 
Promoveren - Klik voor grotere versie

Het formele, interne en externe, voorbereidend proces liep al dusdanig lang dat het een soort publiek geheim aan het worden was. En dan niet eens zozeer iets van het soort dat nog niemand mocht weten, maar eentje waarover ik zelf pas hier wilde schrijven als het echt rond was. En dat is nu dus.
Ik ben gestart met een promotie-onderzoek met als (voorlopige titel) “Faciliteren van het gebruik van recorded lectures met behulp van social tagging“.

Kort samengevat is dit de inhoud van dat onderzoek:
Binnen het Nederlands hoger onderwijs wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van recorded lectures ter ondersteuning van het onderwijs. Deze recorded lectures bestaan uit opnames van colleges en instructies ten behoeve van kennisoverdracht. Er is nog niet veel bekend over de wijze waarop studenten feitelijk gebruik maken van deze recorded lectures bij het uitvoeren van studietaken. Dit onderzoek brengt dit gebruik in kaart en maakt daarbij niet alleen gebruik van de mondelinge opgave van gebruik door studenten, maar toetst deze ook aan de hand van waarnemingen van hun feitelijke handelingen.
Tevens wordt in het onderzoek onderzocht op welke wijze studenten het beste ondersteund kunnen worden bij het gebruik van recorded lectures. Hierbij worden een tweetal manieren van ondersteuning, de eerste op basis van de kennis van de domeinexpert en de tweede op basis van tags die de studenten aan de lecture koppelen, met elkaar vergeleken.

Het onderzoek wordt uitgevoerd bij mijn werkgever, Fontys Hogescholen, bij Fontys Hogeschool Verpleegkunde en de TU/e. De TU/e heeft al grootschalig ervaring met het opnemen van colleges.
Lees verder….

Deel dit bericht: