Piratenpartij wil alle colleges als gratis weblectures online

De Piratenpartij wil dat colleges van hogescholen en universiteiten worden opgenomen en op internet worden gezet.
De partij die meedoet aan de verkiezingen op 12 september maar nu niet in de Tweede Kamer zit, heeft zondag een oproep gedaan aan de onderwijsinstellingen om in het nieuwe studiejaar al hun colleges online te publiceren.

De verkiezingen komen er aan en dus ook de proefballonnen van de verschillende partijen. Het lijkt me een prima plan, maar volstrekt onhaalbaar. Waarom? Nou, omdat het een smak geld kost om alle colleges op te nemen. Daarnaast zal voor een (groot) deel van de colleges gelden dat er auteursrechtelijke haken en ogen zitten aan het vrij online zetten van opnames van die colleges. Sommige dingen mag je nou eenmaal wel in een college doen, maar niet als opname van dat college online zetten.
En natuurlijk is het van een ander deel van de colleges maar de vraag of je die online zou willen zetten gezien de kwaliteit van het college.

Maar goed, het is leuk om te zien dat het een verkiezingstopic is voor in ieder geval één van de partijen.

Bron: nu.nl

0 0 stemmen
Bericht waardering
22 Reacties
Inline Feedback
Bekijk alle reacties
Raymond Snijders
9 jaren geleden

Behalve al die terechte voorbehoudens die jij al doet moet ik ook diep zuchten als ik lees “De Piratenpartij zegt dat als het in de Kamer komt, een wetsvoorstel zal indienen als de onderwijsinstellingen hun colleges niet uit vrije wil onder vrije licentie beschikbaar stellen op internet”

Dus de instellingen moeten dat allemaal zelf maar organiseren, betalen en krijgen ook op hun donder als het niet gebeurt of dat er bepaalde restricties op zitten? Wie niet wil delen moet gestraft worden? Uitspraken als deze zorgen er voor dat ik ondanks het thema waar ik me helemaal achter kan scharen weinig vertrouwen heb in de realiteitszin van de Piratenpartij.

JoGnet
9 jaren geleden
Reageer op  Pierre

Helaas ontbreekt de nuance en positieve aanpak. Verkiezings’retoriek’ ? Dit vind ik (erg) onhandig van ze. Jammer !

JoGnet
9 jaren geleden
Reageer op  Pierre

Ik denk dat je gelijk hebt Pierre. Dat alle partijen dit doen. Ik heb hun (pers)bericht eens terug gelezen en vind ’t er redelijk genuanceerd staan. Het zou wel helpen als ze aan kennis van de bestaande praktijk refereerden zoals OpenCourseWare (OCW), Open Access en andere open ontwikkelingen in het onderwijs. En dat ze aanbieden waar / in hoeverre nodig of noodzakelijk dat ze het onderwijs daarbij ook (financieel) willen ondersteunen.

Raymond Snijders
9 jaren geleden
Reageer op  Pierre

Daar heb je een punt natuurlijk, dat is de populistische manier van politiek bedrijven die ook in ons land gemeengoed is geworden. Als je echter de kamerzittingen bekijkt (wat ik sporadisch via internet doe voor de onderwerpen die me meer dan gemiddeld interesseren), dan wordt er gelukkig wel dieper gegaan.

Ik blijf blij dat er een partij is die aan het auteursrecht gerelateerde onderwerpen aan de orde stelt maar ben vooralsnog niet onder de indruk van de diepgang hierin. Alles moet vrij zijn, iedereen moet alles kunnen gebruiken en delen en snel stevige aanpassingen aan het intellectuele eigendomsrecht zijn net zo min doordachte uitspraken als waar iets als de PVV frequent de aandacht mee zoekt. Het zou zo aardig zijn als er ook nog een paar regeltjes bij werden gedaan over hoe je dat zou kunnen bereiken en waarbij je verwijst naar bestaande praktijken.

Maar ja, daar zitten ook de kiezers kennelijk ook niet op te wachten.

JoGnet
9 jaren geleden
Reageer op  Pierre

Ik ben er ook blij mee en deel tegelijk jouw zorgen Raymond. Een extra alinea met referentie aan de praktijk zou zeker helpen. Diepgang in verkiezingstijd ? Ik weet niet of daar veel ruimte voor is. In debatten wellicht. Voor zover een Piratenpartij daar voor wordt uitgenodigd ? Een ‘duidelijke boodschap met nuance’ lijkt een zekere ‘contradictio in terminis’ als het om politiek gaat. Ze zouden kunnen linken naar een online nuance (uitgewerkt standpunt).

Frank
Frank
9 jaren geleden
Reageer op  Raymond Snijders

Je hebt het wetsvoorstel al gezien?

De keuze van de Piratenpartij is vooral dat het onderwijs onder de vrije licentie valt. Hoe de details als de kosten geregeld worden, staat niet in dit persbericht.

Je kunt er van uit gaan dat het budget voor de onderwijsinstellingen een stuk makkelijker wordt als er geen grote sommen geld meer naar verschillende licenties hoeven.

JoGnet
9 jaren geleden
Reageer op  Frank

Is Frank, Frank Wijnans van de Piratenpartij ? Gaan hier privacy en transparantie botsen ? Ik vind namelijk niet direct een online profiel van Frank. Wel een reactie van hem namens de Piratenpartij : Standpunt Openbare Bibliotheek (3): Piraten Partij en een artikel waarin hij wordt genoemd : De vernederende gang naar de stembus I: de onzichtbare kiesdrempel.

Raymond Snijders
9 jaren geleden
Reageer op  Frank

Toevallig houd ik me al vele jaren bezig met contentlicenties, gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal, open access en auteursrecht in het hoger onderwijs. Hoewel ik groot voorstander ben van o.a. een fair use beginsel in de huidige wetgeving voor educatief hergebruik heb ik geen enkele illusie over nut en noodzaak van gebruik van content waar je vanuit de informatievoorziening aan studenten nu eenmaal voor moet betalen.

Voor onderwijsmateriaal onder een vrije licentie, dat zou al heel erg mooi zijn al was het maar om de permanente strubbelingen met Stichting PRO te beëindigen maar dan nog zullen we aan informatievoorziening die niet onderwijsmateriaal is als onderwijsbibliotheken nog steeds tonnen (en als universiteiten miljoenen) kwijt zijn en blijven.

Maar, ik wacht met oprechte en grote belangstelling dat wetsvoorstel af. Wie weet heeft de Piratenpartij er prompt een stem bij van mij. Enig zicht wanneer het publiek, lees ik, kennis kan nemen van dat voorstel?

trackback
9 jaren geleden

@willroestenburg Dat vind ik flauw van je, ‘enkele’ is nog lang niet alle ! 🙂 Haha Ook relevant > http://t.co/3cLSRjUV @telegraaf @jstaaks

trackback
9 jaren geleden

@willroestenburg Dat vind ik flauw van je, ‘enkele’ is nog lang niet alle ! 🙂 Haha Ook relevant > http://t.co/3cLSRjUV @telegraaf @jstaaks

trackback
9 jaren geleden

@mvanselm Zie ook ’s blogpost en de reacties daar > http://t.co/qFSFeD3M

JoGnet
9 jaren geleden
Frank
Frank
9 jaren geleden

JoGnet:
Het is niet echt netjes om meteen mijn naam en toenaam te roepen, inclusief je google-resultaten. Maar ja dat ben ik wel.
Transparantie is een eis die de Piratenpartij aan zichzelf en de overheid oplegt, en niet aan haar leden. Dat is namelijk privacy.

Raymond:
De Piratenpartij vindt in het algemeen dat het “intelectueel eigendom” een overgewaardeerd begrip is. Het is niet voor niks dat de Partij in aanvaring is gekomen met BREIN.

JoGnet
9 jaren geleden
Reageer op  Frank

Frank:
Zoals ik het zie. De aard van jouw reactie wijst in de richting van de Piratenpartij. Bovendien weet ik inmiddels dat je deel uitmaakt van het ‘Pers rapid response‘ team van de Piratenpartij en dat je dus logischerwijs door mijn reacties (e-mails en /of tweets) hier terecht bent gekomen. Dan reageer je dus namens (als / vanuit) de partij, en die partij wil transparant zijn. Zeker als je een functie vervuld, al is dat vrijwillig, in verkiezingstijd. Dus om mijn reactie ‘niet netjes’ te noemen vind ik op mijn beurt niet netjes van jou. Wellicht begrijp ik het onderscheid dat je maakt niet of niet goed ? Dan is het wat mij betreft goed om bijvoorbeeld ergens te vermelden ‘reactie op persoonlijke titel’ dan voel ik niet zo’n behoefte om uit te zoeken hoe het zit. Als het om ‘de’ politiek en politieke standpunten gaat dan prefereer ik duidelijkheid. Reageer(de) je namens jezelf of namens de partij ? Vanuit mijn perspectief reageer je dus vanuit en daarmee namens de Piratenpartij.

Overigens stel ik het zeer op prijs dat er wordt gereageerd door jou en Patriek. Dat zie ik leden van andere partijen nog niet zo snel doen namelijk. Veel succes met jullie campagne !

Patriek Lesparre
9 jaren geleden

Als kandidaat Tweede Kamer van de Piratenpartij volg ik al jaren met veel interesse de ontwikkelingen op het gebied van open courseware. De Piratenpartij zou graag zien dat alle Nederlandse publiek-gefinancierde hogescholen en universiteiten het voorbeeld van onder andere MIT en Stanford volgen.

Niemand vraagt deze onderwijsinstellingen investeringen te doen in High Definition televisiecamera’s en opname- en nabewerkingsstudios. Een webcam van 5 euro is al een wereld van verschil ten opzichte van niets.

Onderwijs en de vrije beschikbaarheid daarvan voor iedereen is volgens de Piratenpartij van levensbelang voor het functioneren van de democratie en de welvaart van onze samenleving.

Wat betreft mogelijke auteursrechtelijke problemen, ook het updaten van het auteursrecht is een speerpunt van de Piratenpartij.

JoGnet
9 jaren geleden
Reageer op  Patriek Lesparre

Ik sluit me bij de reactie van Pierre aan Patriek. Ik vind het erg flauw om te suggereren dat er camera’s van 5 euro te koop zijn waarmee colleges in een fatsoenlijke kwaliteit opgenomen kunnen worden. Als kwaliteit er niet toe doet dan vind ik het standpunt van de Piratenpartij op dit punt onzinnig. Overigens kosten het bedienen van camera’s, andere apparatuur en software, evenals de infrastructuur, opslagruimte en het beheer ook geld. Versimpel s.v.p. de werkelijkheid niet zo. Zeer terecht merkt Pierre op dat het niet alleen om de techniek gaat. Lees zeker ook eens reacties op Tweakers.net. Immers, goede en bij voorkeur vrije toegang tot onderwijs gaat over veel meer dan alleen een college. En gun ‘de’ studenten en iedereen die wil studeren of leren s.v.p. fatsoenlijke opnamen aan de hand waarvan zij daadwerkelijk kunnen studeren, leren.

Ondersteun het onderwijs alsjeblieft met aanpassingen in de wet- en regelgeving zoals Raymond voorstelt en zorg voor voldoende (financiële) middelen voor het onderwijs om mogelijk te maken wat jullie voorstellen / voorstaan.

En zie / lees dat je in principe sympathie krijgt voor het voorstel maar dat aansluiten op de realiteit van het onderwijs in Nederland wenselijk en logisch is. Kijk behalve naar OpenCourseWare (OCW) o.a. ook naar Open Educational Resources (OER) en Open Access.

En, ook ik zie graag een uitgewerkt voorstel online komen.

Veel succes en hartelijk bedankt voor jouw en jullie reacties !

trackback

[…] Lees ook: Piratenpartij wil alle colleges als gratis weblectures online […]

trackback
9 jaren geleden

Piratenpartij wil alle colleges als gratis weblectures online… http://t.co/kPQSSb90

trackback

@WilmaLegalTech Ja want ICTOblog was me voor 😉 http://t.co/Q9JDma8z

trackback

[…] En als we het dan toch over de Piratenpartij hebben, die vinden misschien intellectueel eigendom een overgewaardeerd begrip en zijn voorstander van vrij en gratis gebruik van alles wat met het onderwijs te maken heeft, maar […]