jun 112015
 

Via Emerge kwam ik een drietal berichten/verslagen tegen over Effectief digitaal feedback geven. Aan bod komen o.a. de ervaringen met met Peermark, Grademark, Turnitin, Winvision, o.a. op basis van de ervaringen opgedaan in het SCALA project (SCaffolding Assessment for LeArning). Klik op de afbeelding hieronder om naar het bericht te springen:

effectief_digitaal_feedback_geven_1

effectief_digitaal_feedback_geven_2

effectief_digitaal_feedback_geven_3

p.s. helemaal iets anders: zou het voor SURF en andere subsidie verstrekkende instanties, maar ook voor bijvoorbeeld congresorganisaties niet een idee zijn om bij het laten beoordelen van voorstellen ook zoiets als Turnitin te gebruiken? Scheelt tijd en het maakt het voor reviewers veel gemakkelijker om feedback per onderdeel te geven.

jan 272015
 

Why multiple choice? It’s a question that’s plagued me for a long time, particularly as someone who grew up with one foot in the American and one foot in the British education system. (The former involved a lot of multiple choice testing; the latter, almost none.)
Where and when did multiple choice assessment originate? Who decided it was a good measurement of learning? How did multiple choice come to look this way? Like, why are there only four or five options in the typical multiple choice test? Why not three? Why not thirty?
How did multiple choice questions become the predominant means by which American schoolchildren are tested? And most importantly perhaps for my work: what is the relationship between multiple choice tests and technology?

Wil je het antwoord weten? Lees dan deze interessante post bij Audrey Watters

jun 262014
 

surf_logoTerwijl bij de meeste (hoger) onderwijsinstellingen veel collega’s naar de zomervakantie snakken, gaat er een nieuwe stimuleringsregeling rond het uitwisselen van materialen tussen toetssystemen.
De stimuleringsregeling heeft als doel om inzicht te krijgen in de mogelijkheden om toetsitems en -data tussen verschillende toetssystemen uit te wisselen én om technische oplossingen te realiseren. Lijkt me heel zinvol, dus ik hoop dan ook dat er voldoende casussen ingediend worden.

Op deze pagina vind je meer info over de regeling, de belangrijkste data op een rij:
26 juni 2014 – Publicatie stimuleringsregeling ‘Uitwisseling van toetssystemen’
3 juli 2014 – Informatiebijeenkomst met inloop tussen 10.00 en 12.00 uur
12 september 2014 12.00 uur – Deadline indienen casussen
16 september 2014 – Publicatie casussen op website SURF
16-30 september – Contact en afstemming tussen instellingen en leveranciers
30 november 2014 – Deadline indienen projectvoorstel
16 december 2014 – Besluitvorming subsidietoekenning
1 januari 2015 – Start projecten
15 oktober 2015 – Afronding projecten inclusief oplevering eindrapportage

sep 232013
 

SURFAcademy_logo Wie alles wil weten over het veilig online toetsen, al dan niet met apparaten die de studenten zelf mee nemen, kan de komende tijd terecht bij SURFAcademy, en je hoeft en niet eens de deur voor uit, het zijn namelijk twee online webinars:

De eerste vindt plaat op 30 september 2013 van 15.00 uur tot 16.00 uur en heeft als titel: “Veilig digitaal toetsen met de secure test environment 2.0” en wordt verzorgd door de Universiteit Wageningen. Inschrijven moet/kan via deze pagina.
Twee weken later, op 11 oktober 2013 van 15:00 uur tot 15:45 uur gaat het over “Students want to take exams on their own PC – how to BYOD for digital exams?“. Deze sessie is (zoals de titel al doet vermoeden) in het Engels. Ook hier is inschrijven noodzakelijk en dat kan via deze pagina.

In beide gevallen is deelname gratis (voor bij SURFnet aangesloten instellingen).

Mocht je je vooraf al willen inlezen, dan kun je ook nog terecht bij SURF voor de “Richtsnoer Veilige digitale toetsafname” met daarin 3 casusbeschrijvingen van instellingen over hun toetsinfrastructuur en de maatregelen die ze genomen hebben om de beveiliging ervan te verbeteren.

jun 072013
 

extend_limits Soms lees je een bericht en krijg je een enorme “deja-vu / flashback”. Ik had er vandaag zo eentje toen ik het bericht bij Extend Limits las over het automatisch nakijken van huiswerk. Je hebt het dan namelijk zo ongeveer over de Heilige Graal binnen het onderwijs. Zou het niet mooi zijn als docenten/leerkrachten niet meer iedere keer die proefwerken en tentamens hoeven na te kijken, maar dat dat meteen, snel, foutloos en goedkoop door de computer zou gebeuren?
Fijn voor de docent en voor de student.

Natuurlijk kan dat in beperkte mate al. Meerkeuze vragen, gesloten vragen met korte antwoorden etc. kunnen al lang automatisch nagekeken worden. Maar wat nou bij meer complexe open vragen. Hoe stel je vast of de student het juiste antwoord gegeven heeft.
De flashback was afkomstig van de discussies die we hierover indertijd bij de QTI-projectgroep hadden over een attribuut bij een vraag waarmee aangegeven kon worden of een vraag automatisch (door de computer) te beoordelen was. Was dat bij een open vraag altijd “False”? Daar was zeker niet iedereen het mee eens!

Bij MOOC’s, Massive Open Online Courses, waarbij je met duizenden, tienduizenden of zelfs meer dan honderdduizend deelnemers/studenten te maken hebt is met de hand nakijken niet haalbaar. De aandacht voor dit soort courses zal dus een stevige boost zijn voor het onderzoek op dit gebied.
Het artikel waar Extend Limits naar verwijst gaat in op het automatisch beoordelen van programmeer-opdrachten. Dat is natuurlijk wel nog een slag gestructureerder dan echt open antwoorden. Maar het is al weer een stuk complexer dan meerkeuzevragen. Een stap de goede richting in dus. En het laat zien hoe MOOC’s, doordat ze specifieke problemen oproepen, bij kunnen dragen aan ook de innovatie van het reguliere onderwijs.

mrt 182013
 

QTI_in_het_nederlandse_hoger_onderwijs In opdracht van het SURF-programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren heb ik een whitepaper geschreven over het gebruik van QTI in het Nederlandse hoger onderwijs. Het whitepaper geeft onder meer antwoord op de volgende vragen:

    • Wat is de praktische betekenis van de QTI-afspraak voor het Nederlandse hoger onderwijs?
    • Welke versie van QTI is relevant om te hanteren?
    • Wat is de praktische betekenis als een leverancier aangeeft dat zijn product ‘QTI-compliant’ is?
    • Welke beperkingen brengt het gebruik van de QTI-afspraak met zich mee?
    • In hoeverre wordt de QTI-afspraak internationaal daadwerkelijk gebruikt binnen het hoger onderwijs en welke versie is het meest gangbaar?
    • Op welke manier kan getest worden of een product daadwerkelijk QTI-compliant is?

Geen onderwerpen waar iedereen dagelijks van wakker zal liggen, maar als dat wél zo is, dan zou ik zeker  het whitepaper (PDF, 919kB) lezen! 🙂

p.s. de IMS QTI specificatie (versie 2.1) is hier te downloaden.