sep 292014
 

Whitepaper_LTIVorig jaar heb ik in opdracht van het SURF-programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren een whitepaper geschreven over het gebruik van QTI in het Nederlandse hoger onderwijs. Dit jaar is daar, op verzoek van hetzelfde programma, een whitepaper over de Learning Tools Interoperability aan toegevoegd.

Het whitepaper gaat in op de volgende vragen:

  1. Wat is de praktische betekenis van de LTI-afspraak voor het Nederlandse hoger onderwijs?
  2. In hoeverre wordt LTI internationaal daadwerkelijk gebruikt?
  3. Welke versie van LTI is relevant om te hanteren?
  4. Wat is de praktische betekenis als een leverancier aangeeft dat zijn product LTI-ondersteuning biedt?
  5. Wat zijn beperkingen van het gebruik van LTI?
  6. Hoe verhoudt LTI zich tot actuele leertechnologie-afspraken als QTI en Common Cartridge?

Beide whitepapers sluiten op elkaar aan, maar kunt je ze ook los van elkaar lezen. Zo wordt in beide whitepapers kort stil gestaan bij het proces van ontwikkelen van ‘standaarden’ (en waarom dat woord hier tussen aanhalingstekens staat), legt het QTI whitepaper ook kort uit wat LTI is en omgekeerd. Ze richten zich beiden ook nadrukkelijk op de niet-techneut, d.w.z. managers, ICTO-medewerkers, docenten die zich met toetsing bezig houden. Heel technische zaken als “hoe bouw ik ondersteuning in in mijn leeromgeving?” of “waarom werkt koppeling X niet met systeem Y”  komen niet aan bod. Ik hoor ook graag in hoeverre dat gelukt is, of dat er toch nog prangende vragen open blijven. Laat het me weten hieronder in de reacties of mail me even.

Volgende week, op 7 oktober verzorg ik een gratis online webinar over dit onderwerp. Vragen die ik voor die tijd binnen krijg, kan ik ook dan aan bod laten komen.

 

jun 262014
 

surf_logoTerwijl bij de meeste (hoger) onderwijsinstellingen veel collega’s naar de zomervakantie snakken, gaat er een nieuwe stimuleringsregeling rond het uitwisselen van materialen tussen toetssystemen.
De stimuleringsregeling heeft als doel om inzicht te krijgen in de mogelijkheden om toetsitems en -data tussen verschillende toetssystemen uit te wisselen én om technische oplossingen te realiseren. Lijkt me heel zinvol, dus ik hoop dan ook dat er voldoende casussen ingediend worden.

Op deze pagina vind je meer info over de regeling, de belangrijkste data op een rij:
26 juni 2014 – Publicatie stimuleringsregeling ‘Uitwisseling van toetssystemen’
3 juli 2014 – Informatiebijeenkomst met inloop tussen 10.00 en 12.00 uur
12 september 2014 12.00 uur – Deadline indienen casussen
16 september 2014 – Publicatie casussen op website SURF
16-30 september – Contact en afstemming tussen instellingen en leveranciers
30 november 2014 – Deadline indienen projectvoorstel
16 december 2014 – Besluitvorming subsidietoekenning
1 januari 2015 – Start projecten
15 oktober 2015 – Afronding projecten inclusief oplevering eindrapportage

jan 082014
 


Naar aanleiding van mijn bericht over het Kennisnet Trendrapport 2014-2015 Technologiekompas voor het onderwijs reageerde Michael van Wetering van Kennisnet met het volgende:

Wat we namelijk bedoelen met ‘standaarden niet beschikbaar’ is dat wij bij de bouwers van adaptieve leersystemen (b.v. Pulse-On, Oefenweb en Dedact) beluisteren dat er geen inzetbare open standaarden zijn die hen in staat stellen materiaal zodanig te beschrijven dat ze er binnen hun systeem mee uit de voeten kunnen. De markt moet natuurlijk altijd gestimuleerd worden standaarden ook toe te passen, maar vooralsnog zegt men dus dat die standaarden er simpelweg niet zijn.
Wellicht is dat slechts een kwestie van het ontwikkelen van het juiste toepassingsprofiel, dat kan ik met mijn beperkte kennis van deze standaarden niet beoordelen. Wat is jouw inschatting?
Heb je voorbeelden van adaptieve leersystemen die de door jou genoemde standaarden al wel succesvol toepassen? Die voorbeelden zou ik heel graag opnemen in het rapport!

De reactie laat precies zien waarom het vaak zo heel lang duurt om leertechnologiestandaarden te ontwikkelen en te implementeren. Laat ik beginnen met te stellen dat ik de omgevingen Pulse-On, Oefenweb en Dedact niet ken. Ik kan dus niet inschatten in hoeverre zij adaptiviteit toepassen die niet met bijvoorbeeld IMS Learning Design te beschrijven zou zijn. Het probleem is daarbij dan ook dat die bedrijven niet betrokken waren bij het ontwikkelen van die specificatie nu zo’n 10 jaar geleden (zie ook de tijdlijn in de afbeelding hierboven). De kans dat zij dingen willen die niet kunnen worden beschreven in IMS LD is dan natuurlijk tamelijk groot.

Productierijpe, commercieel te verkrijgen of open source, systemen die IMS LD (en in het verlengde daarvan IMS QTI, want dat wordt gebruikt voor de toetscomponent in IMS LD) ondersteunen, die ken ik niet (hier staat een al wat ouder lijstje met tools en een inschatting van hun volwassenheid).  Maar, het zou te gemakkelijk zijn om te volstaan met een constatering dat “er geen standaarden zouden zijn die doen wat de leveranciers willen” en de standaarden/specificaties die dat zouden moeten kunnen dan maar gewoon niet eens te benoemen in het rapport. Ik weet dat er heel slimme mensen bij het opstellen van IMS LD betrokken zijn geweest en ik zou het toch wel heel interessant (en verrassend) vinden als zij een standaard/specificatie voor het beschrijven van adaptief onderwijs ontwikkeld hebben, op basis notabene van een specificatie die al bestond en bij de OU al intern gebruik werd (EML = de Educational Modelling Language) en dat zij dan daarbij de plank zo volledig mis geslagen zouden hebben dat die niet meer bruikbaar zou zijn om de adaptiviteit die systemen in 2014 willen kunnen ondersteunen, te beschrijven.

Als dat inderdaad zo is, en als er drie leveranciers zijn die wel de wens hebben om de adaptiviteit van hun systemen op een leveranciersneutrale manier te kunnen beschrijven, dan lijkt me daar een mooie opdracht vanuit Kennisnet/SURF richting IMS te liggen. Draagvlak al verzekerd.

(p.s. en voor wie het niet begrepen had: ik ben heel blij met de reactie van Michael, dit soort online discussies/dialogen zijn nou precies wat internet zo mooi en waardevol maakt wat mij betreft!)

Bruikbaarheid van QTI

 Gepubliceerd door om 08:22  QTI
dec 092006
 

Ik mopper altijd op ongenuanceerde uitspraken over standaarden, maar zelden ben ik er zelf zo de aanleiding voor geweest als bij het bericht op de website van de Digitale Universiteit met als kop:

“Bruikbaarheid van QTI in afgelopen drie jaar niet verbeterd”

(bron)

Aanleiding daarvoor is het verschijnen van een nieuwe versie van de QTI Quickscan die ik voor het eerst in 2003 uitvoerde voor de Digitale Universiteit en nu bijgewerkt heb voor de stand van zaken in 2006. Probleem voor mij was dat de Digitale Universiteit niet wilde weten of QTI beter geworden was in die drie jaar. Ze wilden weten of de directe bruikbaarheid ervan in de systemen die in gebruik zijn binnen de Digitale Universiteit beter geworden is. En de conclusie op die laatste vraag is inderdaad nee.
Maar de titel had net zo goed kunnen zijn:

“Uitwisselbaarheid van toetsmaterialen in afgelopen drie jaar niet verbeterd”

Want dat is eigenlijk de conclusie en die is zeker zo ernstig.
Afgelopen donderdag ging de afsluitende discussie tijdens EduExchange o.a. over de vraag of het erg was als één leverancier een (de-facto) standaard maakte in plaats van dat we dat samen deden. De meningen daarover verschillen (ongeveer fifty-fifty volgens de reacties op stelling 13) maar de vraag bevat een belangrijke veronderstelling. Namelijk dat één leverancier zo’n standaard kan afdwingen. En dat is bij tekstdocumenten of presentaties dan misschien wel het geval, bij toetsmaterialen is dat zeker niet zo. Daar is geen leverancier dominant genoeg om dat te doen. En dan krijg je een patstelling.
Dus als die leveranciers niet dominant genoeg zijn, dan zullen wij als onderwijsinstellingen het moeten regelen. Want anders moeten we hopen dat, net als bij de banken, we op een gegeven moment van hogerhand opgelegd krijgen dat we het moeten laten regelen. En dat lijkt me ook niet handig.
Hoe we dat realiseren interesseert me niets. Ik heb donderdag ook een aantal keer gehoord dat we moeten gaan voor “goed genoeg”. Nou, hebben we iets dat “goed genoeg” is en waarmee al die leveranciers er voor kunnen zorgen dat we onze toetsmaterialen van hun systeem A naar jouw systeem B kunnen krijgen? Nee? Dan moeten we dat (laten) maken. Ja? Waarom zorgen we er dan niet voor dat die leveranciers voor koppeling zorgen die goed genoeg is. Waarom stoppen we steeds bij de conclusie dat het nu nog niet zo ver is?

Fronter

 Gepubliceerd door om 06:40  QTI
nov 292006
 
“Vanaf versie 71 welke in januari 2007 wordt verwacht, zal Fronter volledig zijn bijgewerkt op het gebied van de internationale standaarden. Enkele uitgelicht:
* SCORM 2004, Fronter zal SCORM 2004 verder gaan ondersteunen door middel van een nieuwe SCORM speler. Deze Icodeon speler ondersteunt het grootste deel van de SCORM 2004 aanbevelingen.
* iCal import, hiermee wordt een veel gevraagde ondersteuning geboden voor agenda import.
* e-portfolio, Met de eerste stap in deze nieuwe standaard zal het exporteren van het portfolio volgens de standaard mogelijk worden.
* Metadata volgens IEEE, hiermee zal ook het Nederlandse content zoekprofiel nog verder worden ondersteund.
* IMS-QTI zowel de bestaande versie 1.2 als de nieuwe versie 2.1, daarmee is Fronter een van de eerste ELO’s in Nederland welke versie 2.1 ondersteund en daarmee integratie met bekende toetsprogramma’s verder vergroot.”

(bron)

Productaankondigingen van leveranciers die betrekking hebben op het ondersteunen van leertechnologie-afspraken neem ik altijd met meer zout dan dat bij een gemiddelde maaltijd gezond voor me zou zijn. Er zit namelijk vaak nogal wat ruimte tussen de marketing en de praktijk. Toch is zo’n aankondiging genoeg reden om nieuwsgierig te worden. Want uiteraard zou ik met name de QTI import/export wel eens aan de tand willen voelen. En, zover ik weet is Fronter hiermee sowieso de eerste ELO in Nederland die ondersteuning voor QTI 2.1 aankondigt. Nu maar hopen dat dit een “als het eerste schaap over de dam is” vervolg krijgt. En er zal natuurlijk ruimte geboden moeten worden voor de leveranciers om die uitwisselbaarheid met anderen te testen, zoals voor contentpackaging en e-portfolio al gebeurt.
Getipt door ICT-in-onderwijs Nieuws.

 Reacties uitgeschakeld voor Fronter  Tags:

QTI adaptive item voorbeeld

 Gepubliceerd door om 01:37  QTI
jul 272004
 

Terwijl ik eigenlijk op tijd moest gaan slapen omdat ik morgen (straks) er weer vroeg uit moet, heb ik zitten werken aan een document dat uitlegt hoe het adaptieve itemvoorbeeld (adaptive.xml) werkt dat onderdeel uitmaakt van de voorbeelden bij de IMS QTI versie 2.0 specificatie. Het was naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de IMS-QTI nieuwslijst en omdat het zeker iets was wat (anders) woensdag tijdens de CETIS bijeenkomst ter sprake zal komen heb ik een walkthrough gemaakt van het betreffende Monty Hall voorbeeld. Het is te downloaden als PDF document via deze link.

 Reacties uitgeschakeld voor QTI adaptive item voorbeeld  Tags:

Inventarisatie veelgestelde QTI vragen

 Gepubliceerd door om 07:01  QTI
dec 112003
 

De CETIS Assessment SIG wil een lijst met veelgestelde vragen over de IMS Question and Test Interoperability specificatie (IMS QTI) samenstellen. Het moet een lijst worden die gericht is op beginnende QTI gebruikers en mensen op zoek naar achtergrond informatie bij de specificatie. Typische vragen zijn bijvoorbeeld ‘Kan ik vragen in een toets in willekeurige volgorde laten weergeven’ of ‘Kan ik bepalen of een student na afloop de resultaten van een toets te zien mag krijgen?’

Voor het samenstellen van de lijst zijn de volgende vragen aan de leden van CETIS Assessment Special Interest Group gesteld :
* Welke vragen willen jullie graag zijn in de lijst met veelgestelde vragen (FAQ) ?
* Welke vragen stellen andere mensen aan jou als ze je informatie vragen over IMS QTI?
* Welke onderdelen vind je dat zeker aan bod moeten komen in de FAQ?

Jij kunt ook meewerken aan deze veelgestelde vragen lijst, die SURF SiX daarna ook in het Nederlands beschikbaar wil stellen. Daarvoor kun je input leveren en de bovenstaande vragen beantwoorden. Antwoorden in het Engels kunnen rechtstreeks naar Rowin Cross van de CETIS Assessment SIG. Heb je problemen met het in het Engels formuleren van de vragen, stuur ze mij dan in het Nederlands. Dan zorg ik dat ze in het Engels bij Rowin komen.

 Reacties uitgeschakeld voor Inventarisatie veelgestelde QTI vragen  Tags:

Vertaling Quickscan QTI

 Gepubliceerd door om 07:00  QTI
aug 142003
 

Er is nu ook een vertaling in het Engels beschikbaar van de Quickscan QTI die ik voor de zomer uitgevoerd heb. Zie: Quickscan QTI. De Nederlandstalige versie is te downloaden van website van De Digitale Universiteit

 Reacties uitgeschakeld voor Vertaling Quickscan QTI  Tags: