jun 262014
 

surf_logoTerwijl bij de meeste (hoger) onderwijsinstellingen veel collega’s naar de zomervakantie snakken, gaat er een nieuwe stimuleringsregeling rond het uitwisselen van materialen tussen toetssystemen.
De stimuleringsregeling heeft als doel om inzicht te krijgen in de mogelijkheden om toetsitems en -data tussen verschillende toetssystemen uit te wisselen én om technische oplossingen te realiseren. Lijkt me heel zinvol, dus ik hoop dan ook dat er voldoende casussen ingediend worden.

Op deze pagina vind je meer info over de regeling, de belangrijkste data op een rij:
26 juni 2014 – Publicatie stimuleringsregeling ‘Uitwisseling van toetssystemen’
3 juli 2014 – Informatiebijeenkomst met inloop tussen 10.00 en 12.00 uur
12 september 2014 12.00 uur – Deadline indienen casussen
16 september 2014 – Publicatie casussen op website SURF
16-30 september – Contact en afstemming tussen instellingen en leveranciers
30 november 2014 – Deadline indienen projectvoorstel
16 december 2014 – Besluitvorming subsidietoekenning
1 januari 2015 – Start projecten
15 oktober 2015 – Afronding projecten inclusief oplevering eindrapportage

Deel dit bericht:

Promoverende docenten

 Gepubliceerd door om 21:24  Onderwijs
dec 212011
 

Studentenprotest 21/01/11 Via Scienceguide werd ik gewezen op de lijst met toekenningen promotiebeurzen voor leraren met daarop de namen van de 36 docenten die, dankzij subsidie van het ministerie van OCW aan een promotieonderzoek mogen beginnen.  Dat zijn er meer dan oorspronkelijk gepland. Het budget is met 50% opgehoogd, van 6 naar 9 miljoen euro. Maar aangezien er maar liefst 225 aanvragen waren, is het aantal (16% toegekend) natuurlijk niet eens zo heel hoog.

De docenten krijgen gedurende een periode van 4 jaar, 2 dagen per week de tijd om hun onderzoek uit te voeren. Dat is evenveel tijd als dat ik heb en ik kan je vertellen dat dat zeker niet ruim is. Ze zullen er dus wel wat voor moeten doen (en dat mag natuurlijk ook wel!).

Ik moet zeggen dat de onderwerpen waarop de docenten gaan promoveren heel divers zijn. Van tamelijk praktisch, “Multi-objective optimal network design problem for junctions in urban traffic networks” of “Kennisontwikkeling in een online-leeromgeving: naar een beter resultaat” en “Auteursrecht 2.0: handhaving van de regels of de regels handhaven?”, tot toch wat ‘vager’ zoals bv “Martial women in ancient heroic epic” of voor mij wat minder ‘toepassingsgericht’ zoals bv “Egyptian temple oaths in Ptolemaic Egypt”.
Moet ook kunnen lijkt me. Er zit in ieder geval de nodige variëteit in.

Er zijn drie Fontys-collega’s die een promotiebeurs gekregen hebben: Dave van Breukelen van de Fontys Lerarenopleiding in Sittard met het onderwerp “Curriculum integration: teaching basic physics concepts through technical design”, Marjan de Groot-Reuvekamp van Fontys Pedagogische Opleidingen uit ’s-Hertogenbosch met het onderwerp “Improving the understanding of historical time of students aged 6 to 12” en Inge Saris-van Bijnen van de Fontys Hogeschool Pedagogiek uit Tilburg met het onderwerp “The well-being of children subjected to divorce in co-parenting families”. Heeft Fontys het dus helemaal niet slecht gedaan dus bij het formuleren van voorstellen.

Ik wens hen en de andere 33 nieuwe promovendi veel plezier toe de komende vier jaar. Want hoewel ik zelf nog wel een tijdje bezig ben (mijn 4 jaar lopen nog tot april 2013), kan ik wel al stellen dat het een unieke tijd is!

Deel dit bericht: