dec 052014
 

Mooi filmpje van Derek Muller van Veritasium over hoe “we” elke keer weer denken (dachten) dat een bepaalde technologie het onderwijs ingrijpend zou gaan veranderen. Gebeurt dus echt niet op basis van een technologie (alleen). Alleen…de constatering dat leren vooral gebaseerd is op sociale interactie is op zichzelf natuurlijk wel leuk. Maar daarmee verander je de uitdagingen in ons onderwijs ook niet. Daarmee zorg je  namelijk nog niet voor een betere match van die interactie tussen docent en student op basis van wat een individuele student nodig heeft. Dus, mee eens dat het niet door de technologie zelf zal veranderen, maar zeggen of denken dat het dan maar genoeg is dat er een “goede” docent aanwezig is, is me ook wat gemakkelijk.

Getipt door Bram Lankreijer

Deel dit bericht:
okt 152014
 

Het onderwijs is de meest progressieve sector als het gaat om de overgang van digitale transformatie in digitale volwassenheid. Leidinggevenden in het onderwijs kennen meer dan in andere sectoren de hoogste prioriteit toe aan het bereiken van digitale volwassenheid (80 procent). 34 procent stelt daarbij binnen twee jaar digitaal volwassen te kunnen zijn, 71 procent verwacht in 2019 zover te zijn. Dat blijkt uit Europees onderzoek van Coleman Parkes, uitgevoerd in opdracht van Ricoh. Volgens de onderzoekers is een organisatie digitaal volwassen wanneer technologie en digitale processen ingebed zijn en wanneer deze ingezet worden om prestaties te verbeteren.

via Computable.

Volgens onderzoek van Ricoh loopt het Onderwijs voor op ICT gebied, de reageerder zijn het daar niet helemaal mee eens. We blijken in het onderwijs, volgens Ricoh, echter wel een gebrek aan visie op dit gebied te hebben. Tja. Ik zou natuurlijk nog wat cherry-picking kunnen doen voor wat betreft voor mij interessante quotes:

 ‘De komende vijf jaar zal samenwerken en leren op afstand dan ook de norm worden. De digitale invloed is niet alleen in het leslokaal en online van belang, maar moet ook worden gezien als een middel om processen te optimaliseren en de efficiëntie te verhogen’

En:

‘Digitale volwassenheid moet er ook voor zorgen dat een juiste balans wordt gevonden tussen online en offline leren, in de klas en op afstand en digitaal en analoog.’​

Zo is het maar net.

Deel dit bericht:
jan 202014
 

Trendrapport_2014_2015 Ik heb het hier al eerder gehad over het Kennisnet Trendrapport 2014/2015 en ook bij Wilfred Rubens kon je erover lezen. Op beide plekken vind je reacties van Michael van Wetering van Kennisnet.

Ik heb wel een beetje gezegd wat ik over het rapport wil zeggen, maar als jij nog met de auteurs in ‘gesprek’ wil, dan kan dat tijdens het webinar dat Kennisnet a.s. vrijdag 24 januari van 15:30 – 16:15 uur organiseert. Ik zet ‘gesprek’ tussen haakjes omdat ik er even vanuit ga dat Michael video en audio zal gebruiken en de deelnemers gebruik maken van de tekstchat in Adobe Connect voor het stellen van vragen. Je hebt dus geen webcam of microfoon nodig.

Aanmelden kan via deze pagina.

Deel dit bericht:
dec 162013
 

Trendrapport_2014_2015 Ik hou niet zo van trendrapporten op ICT (en Onderwijs) gebied. Ze zijn vaak vrijblijvend, er wordt zelden terug gekeken naar eerdere voorspellingen en de onderbouwing van de voorspellingen ontbreekt ook regelmatig. Wat dat betreft hield ik mijn hart vast toen ik aan het Kennisnet Trendrapport 2014-2015; Technologiekompas voor het onderwijs (PDF!) begon. Al in het voorwoord stond:

In het rapport vind je geen antwoorden…

en bestuurders worden opgeroepen om voorbeelden en best practices aan te leveren om het rapport aan te scherpen. Zouden die er niet al moeten zijn vóórdat je vanuit de ontwikkelingen in het verleden een trend naar de toekomst door trekt? Vooral ook omdat gesteld wordt dat Kennisnet een onderbouwde selectie van 9 technologieën gemaakt heeft uit de langere Gartner lijst. En de directeuren die input geleverd hebben voor het rapport hadden toch ook voorbeelden kunnen aandragen?

Maar goed, als ik het woordje “Trendrapport” even terzijde schuif en kijk naar de ondertitel waar het gaat over een “Technologiekompas”, dan past het allemaal een stuk beter. Want dan kun je het gewoon zien als een document waarin een aantal voor het onderwijs (waarschijnlijk) relevante technologieën aan bod komen:

 • Ict-fundament
  • Cloudcomputing
  • Persoonlijke devices verbonden met het internet
 • Datagedreven onderwijs
  • Learning analytics
  • Adaptief digitaal leermateriaal
  • Persoonlijke leeromgeving (PLO)
 • Do it yourself (DIY)-technologie
 • Slimme sensoren
  • Quantified Self
  • Smart-Buildingtechnologie

En met waarschijnlijk bedoel ik dan: maak je even geen zorgen over de vraag of het dé 9 (of 8 -> “Persoonlijke devices verbonden met het internet” lijkt te zijn ontstaan uit de samenvoeging van “devices” en “connectiviteit”) technologieën zijn waar het de komende tijd om draait. Want per technologie wordt zo op het oog heel zinnige uitleg gegeven. De beschrijving van de sterkten / zwakten / kansen / bedreigingen zijn heel afgewogen en zinvol om te bekijken. En ze zijn niet specifiek voor PO / VO / MBO, maar ook nuttig voor bestuurders (en anderen) in het HO.
Lees verder….

Deel dit bericht:
okt 252013
 

OnderWijs_met_ICT Ik schrijf lang niet van elk boek dat ik lees een bericht, ik moet er wel ook wat over te vertellen hebben. En bij het net uitgekomen (en pas volgende week vrijdag officieel gepresenteerde) “OnderWijs met ICT” is dat ook zo.

Want laat ik allereerst beginnen met mijn verbazing over de door de auteurs gekozen doelgroep: “studenten van 1e- en 2e-graads lerarenopleidingen, maar ook [..] professionals in het voortgezet onderwijs en het mbo”. Nou, voeg daar maar gerust beleidsmakers, onderwijskundigen en docenten uit het HBO-onderwijs aan toe. Want hoewel het boek inderdaad regelmatig terugvalt op de Kennisbasis ICT, gebeurt dat helemaal niet op een manier die storend is. En de voorbeelden en uitwerkingen in het boek sluiten in het algemeen prima aan bij de situatie binnen een gemiddelde HBO-instelling.
En aangezien de beide redacteuren en een aantal van de auteurs ook bij een HBO-instelling werkzaam zijn, had het me logisch geleken als ze dat opgevallen was.

Ik zou het boek in ieder geval zó willen adviseren aan docenten die bij mijn werkgever bezig zijn aan hun BKO of zelfs MKO assessment rond Mediawijsheid (dat is in dat geval niet zozeer gericht op “veilig internet gebruiken”, maar op het zinvol inzetten van ICT binnen je onderwijs, het “OnderWijs” zijn met ICT). Het boek geeft een prima overzicht in begrijpelijke termen op een aantal ook voor HBO-docenten relevante gebieden: interactief onderwijs via het web (“web 2.0”), mediawijsheid, de didactiek van het digibord, de elektronische leeromgeving, mobiel leren, digitaal toetsen, het leerlingvolgsysteem, games, internationalisering.
Lees verder….

Deel dit bericht:
apr 172013
 

KennisnetlogoKennisnet organiseert op woensdag 24 april de jaarlijkse conferentie over onderzoek naar wat werkt met ICT. Tijdens de conferentie staat de wisselwerking tussen kennis uit onderzoek en de praktijk centraal. De conferentie richt zich op beleidsmakers, bestuurders, managers, onderzoekers, leraren, opleidingsdocenten en studenten van lerarenopleidingen.

Keynote speaker is de Finse  Learning and Educational Technology (LET) aan de universiteit van Oulu, Sanna Järvelä. Daarnaast presenteren onderwijsprofessionals en onderzoekers, aan de hand van korte pitches, de meest actuele inzichten over wat wel en wat niet werkt met ICT in het onderwijs, zo zal o.a.:

 • hogeschool docent Theo Pullens de resultaten presenteren van zijn onderzoek naar het gebruik van een digitaal schrijfprogramma in het primair onderwijs;
 • JaapJan Vroom, senior adviseur ICT&Leren aan het Deltion College in Zwolle, vertellen over zijn ervaring in het MBO met videolessen en of dit voor een verhoging van het rendement zorgt;
 • UVA promovenda Inge Molenaar de virtuele agent presenteren (een cartoonachtig figuurtje op het beeldscherm dat de leerlingen vragen stelt of op andere manieren op weg helpt) om metacognitieve kennis van kinderen in het basisonderwijs te vergroten

Het volledige programma voor de dag is hier te vinden (PDF) en meer info over de dag is beschikbaar op deze pagina van Kennisnet.
Locatie: Theater Diligentia, Lange Voorhout 5 in Den Haag

Deel dit bericht:
jan 242013
 

FOTA-hype-cycle Eerder deze week stelde ik de vraag waar we ons bevonden op de MOOC Hype Cycle, hierbij uiteraard verwijzen naar de Hype Cycle van Gartner.

Dat het een model is dat veel los maakt blijkt ook wel uit de posts van David Kernohan en D’Arcy Norman over de “FOTA EduBeardStroke Parabola 2013”. FOTA staat in dit geval voor “The Followers of The Apocalypse”, de naam van het blog van David Kernohan, die het model ontwikkeld heeft. David heeft een aantal bezwaren tegen de Gartner Hype Cycle:

 1. Het presenteert de grafiek als een extern, “natuurlijk” proces, los van menselijk ingrijpen. Het wordt verkocht als een hulpmiddel bij het doen van insterteringen. Het is een kaart van een toekomst die niet te wijzigen valt (zo lijkt het).
 2. Het versterkt de mythe dat het allemaal wel goed zal komen. Technologie, hoe dom ook, komt uiteindelijk aan bij het plateau van productiviteit. Als er problemen zijn, dan kunnen we die afdoen als een tijdelijke “Vallei van Desillusie” waar we doorheen moeten. Het is daarna slechts een kwestie van tijd voordat we daar uit komen.
 3. Het is geen cyclus! Er is geen sprake van herhaling, geen verbetering van bestaande technologie. Alles is een trigger, geen aanpassing op basis van ervaringen uit de werkelijke wereld.

Het is, aldus David, niet meer dan een model van een geïdealiseerd gesloten systeem.

D’Arcy voegt daar nog aan toe:

 1. Het is een te eenvoudige weergave van de werkelijkheid.
 2. Het impliceert een gemeenschappelijke context waarbij één stuk technologie voor iedereen dezelfde betekenis heeft.
 3. Het is een eenvoudig antwoord. We hoeven alleen maar even te betalen voor toegang tot het rapport.

Ik ben het deels met de heren eens. Het is wel een eenvoudig antwoord en Gartner verdiend er ongetwijfeld voldoende aan. Maar een model is nu eenmaal een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid, daar kun je niet elk detail en elke nuance in kwijt. Ik heb ook een aantal uitspraken van David, zelf nooit zo opgevat. Voor mij was zo’n Hype Cycle een statusopname: hoe staat het er nu, gemiddeld genomen, voor. En het model heeft voor mij nooit geïmpliceerd dat alle technologieën die er op stonden, automatisch en zonder interventie, de cyclus zouden doorlopen. Integendeel. Nou heeft David een alternatief model opgesteld, maar hij geeft daarbij zelf aan dat het een onzinmodel is:

Methodology: This diagram was prepared by taking one person who thinks too much about learning technology, leaving them on a train for a stupid amount of time and then marinating in beer and nachos.

Dat is natuurlijk wel een beetje jammer. Want ik denk dat zulke modellen echt wel helpen in discussies, overleggen etc. Niet als dé ultieme weergave van de werkelijkheid, maar wel als praatstuk.

Deel dit bericht:
dec 222012
 

4W Ik kreeg afgelopen week een mail binnen met een persbericht van Kennisnet. Nou gebeurt dat wel vaker, maar dit was wel een heel interessante. Het was de aankondiging van de eerste editie van 4W, hun eigen wetenschappelijke tijdschrift. Op de website wordt het als volgt omschreven:

4W is het wetenschappelijke tijdschrift van Kennisnet, met artikelen over opbrengsten en werking van ict in het onderwijs. Het richt zich op de algemene principes die verklaren waarom een ict-toepassing in een zekere context wel of niet werkt. Het kan gaan over ict voor leren, organiseren en professionaliseren. 4W brengt hiermee in kaart wat we weten over wat werkt met ict in het onderwijs, alsook welke praktijkvragen nog niet beantwoord zijn.

Ik wilde niet gewoon het persbericht online gooien, dus moest ik eerst even de tijd hebben om de artikelen in dit eerste nummer te lezen. Het zijn er vijf: Optimaal feiten leren met ict door Hedderik van Rijn en Menno Nijboer, Educatieve software voor jonge kinderen door Adriana G. Bus, Observationeel leren van videovoorbeelden, Vincent Hoogerheide, Sofie M. M. Loyens en Tamara van Gog, Onderzoekend leren met computersimulaties door Ton de Jong en Wat bepaalt de kwaliteit van digitaal leermateriaal? door Arno Reints en Hendrianne Wilkens.

De eerste editie is op papier te bestellen via de website of als PDF te downloaden. Nieuwe edities verschijnen vier keer per jaar.
Grote vraag is natuurlijk: is het de moeite van het downloaden waard?
Lees verder….

Deel dit bericht:
feb 082012
 

Wasmachine Vandaag had ik, samen met een collega uit Den Haag, een opnamedag gepland. Het was de bedoeling dat we een aantal schermfilmpjes gingen maken met behulp van Camtasia Studio. Dat zouden we doen op zijn laptop, een nieuwe Windows 7 machine met een goede ingebouwde webcam. Hij had er nog geen Camtasia op staan, dus het eerste wat we deden was dat installeren. Dat ging eigenlijk allemaal nog prima. Voor de juiste belichting hadden we een aantal lampen opgesteld en ik had een tafelmicrofoon aangesloten op zijn laptop om er voor te zorgen dat we goede audio binnen zouden krijgen.

Maar de eerste test was vreselijk, ontzettend blikkerig geluid. En wat we ook probeerden, opnieuw opstarten / geluidskwaliteit verhogen bij de opname-instellingen, we kregen geen acceptabele audio. Een tweede laptop die ik er bij haalde bleek een gecombineerde headset/microfoon aansluiting te hebben (zoals een iPhone of iPad ook heeft) en daar werkte de microfoon niet op. Dus ook dat was geen optie. Uiteindelijk bleek dat op de nieuwe laptop de ruisonderdrukking en echocanceling aan stond. Handig als je zonder headset online aan het vergaderen bent, maar funest als je goede audio binnen wilt krijgen bij een opname.
Lees verder….

Deel dit bericht:
feb 182011
 

Vanaf nu kunnen instellingen projectvoorstellen indienen voor de Innovatieregeling 2011 van het SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma. Het programma wil hiermee innovatieve ICT-experimenten stimuleren die een onderwijskundig relevant probleem oplossen. Deelnemende Nederlandse instellingen, van basisschool tot en met universiteit, maken met hun projectvoorstel kans op een stimuleringsbijdrage van maximaal € 10.000,-.

Ook gisteren officieel aangekondigd tijdens de SURFacademy bijeenkomst is de nieuwe innovatieregeling van het SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma voor kleinschalige, innovatieve experimenten met ICT. Dit jaar zijn de thema’s: Leren op afstand/Online samenwerken, Augmented reality, Nieuwe videotoepassingen of 4K-video.

De Innovatieregelingen 2011 zijn bedoeld voor medewerkers van het Primair Onderwijs, het Voortgezet Onderwijs, MBO, HBO en WO. Dus kom op met die innovatieve experimenten!
Kijk op de website voor alle detail informatie over de regeling.

De belangrijkste data om in de gaten te houden:
17-02-2011 – Lancering Innovatieregelingen 2011
01-04-2011 – Deadline voor projectaanvragen
29-04-2011 – Bekendmaking gehonoreerde projecten
11-05-2011 – Startbijeenkomst
25-11-2011 – Deadline eindrapporten
15-12-2011 – Slotbijeenkomst

Deel dit bericht:
 Reacties uitgeschakeld voor Gezocht: innovatieve ICT-experimenten voor het onderwijs  Tags: , , ,