Monthly Archives: september 2014

28 posts

Whitepaper LTI in het Nederlandse hoger onderwijs

Vorig jaar heb ik in opdracht van het SURF-programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren een whitepaper geschreven over het gebruik van QTI in het Nederlandse hoger onderwijs. Dit jaar is daar, op verzoek van hetzelfde programma, een whitepaper over de Learning Tools Interoperability¬†aan toegevoegd. Het whitepaper gaat in op de volgende vragen: Wat is de praktische betekenis van de LTI-afspraak voor het […]

Bronnenbank van Learning to Teach Online MOOC

De Learning to Teach Online MOOC is inmiddels afgelopen, maar dat betekent in dit geval gelukkig niet dat de bronnen uit de MOOC niet meer beschikbaar zijn. De video’s staan dan weliswaar (nog?) niet op YouTube (dus downloaden als je ze wil bewaren!), maar de MOOC bevat ook een “suggested resources” lijst die samengesteld is op basis van input van de […]

Coursera Data Science Capstone project start 27 oktober a.s.

Het was lang een beetje onduidelijk wanneer nu eindelijk voor de eerste keer het afsluitende project, het Capstone Project, van de Coursera Data Science Specialisation zou starten. Kijk je bij je course records, dan staat daar dat er nog geen sessie gepland staat, maar bij pagina met informatie over de specialisatie¬†staat bij het project al een tijdje dat hij 27 oktober […]

Webinar voor Finland in het Engels met Russische vertaling

Afgelopen maart heb ik een webinar verzorgd over mijn promotieonderzoek. Naar aanleiding daarvan kreeg ik ook de vraag of ik dat verhaal ook in Finland kon vertellen. Dat lukte helaas praktisch gezien niet in de tijd, maar het kon wel via een Adobe Connect verbinding. Omdat bij het seminar ook veel vertegenwoordigers uit Rusland zouden zijn, had de organisatie mijn presentatie […]