Standaarden

7 posts

OWD2018 – Sessie Reflectie op Vernieuwing

Vandaag mocht ik een kleine bijdrage leveren aan de sessie van Bas Cordewener en Tom Dousma waarbij werd teruggekeken op 20 jaar SURF Onderwijs en ICT. Ik keek terug op het werk van de SURF SiX Expertisegroep op het gebied van leertechnologiestandaarden. Naast mijn bijdrage waren er ook bijdragen van Gerard Baars (Erasmus Universiteit), Peter Bloemendaal (LUMC), Marja Verstelle (Universiteit Leiden) en Stan van […]

Gedaan: SURF Challenge day: Onderwijs op maat

Vandaag was ik voor de tweede dag deze week in Utrecht bij een activiteit die door SURF georganiseerd werd. Vandaag was het de Challenge day: Onderwijs op maat. Gedurende de dag waren er in totaal 15 leveranciers die toelichting gaven bij hun product aan de hand van een aantal vragen: hoe hun producten bijdragen aan het realiseren van de componentenvisie voor […]

3D Systems draait de Cube / Cubify.com de nek om

Het is weliswaar een bericht van vorig jaar (ha ha) maar eentje die ik zó weinig voorbij heb zien komen dat ik er toch nog even naar wil verwijzen: 3D Systems heeft besloten om haar op consumenten gerichte 3D-printer Cube “end-of-life” te verklaren. Concreet betekent dit dat ze wat ze nog hebben nog verkopen en dat het daarna afgelopen is met […]

Standaarden zijn wel zo gemakkelijk

Het blijkt keer op keer maar weer dat met standaarden onderlinge verbindingen tussen producten van verschillende leveranciers ontzettend veel eenvoudiger maken. Zo ook toen ik een nieuwe autoradio wilde inbouwen in onze auto. Ik moet bekennen dat ik dat al heel lang niet meer heb hoeven doen. De laatste keer was nog in een Citroen Dyane , dat was eenvoudig. Maar […]

Het avondje van Sint Nicolaas

Het leidde ook dit jaar weer tot discussie: wanneer is Sinterklaas nou jarig? Op 5 december of op 6 december? De officiële Sinterklaas norm van het Nederlands Normalisatie instituut (NEN) is dan natuurlijk dé normatieve bron van informatie. En ik verwijs er nog maar een keer naar, want het blijkt dat ook voor mij dat informatie is die zo weer weg […]

Ongebruikte vrijheid

Het is een heldere conclusie bij Gizmodo: “The energy in a device’s dev community, recognized or not, is not to be underestimated in the success of it. That’s more important than any official thumbs up by the manufacturers. Openness in a phone counts for nothing if no one gives a shit about it.” (bron) Ze schrijven dat naar aanleiding van een […]