Het avondje van Sint Nicolaas

Sinterklaas Fontys 2007

Het leidde ook dit jaar weer tot discussie: wanneer is Sinterklaas nou jarig? Op 5 december of op 6 december? De officiële Sinterklaas norm van het Nederlands Normalisatie instituut (NEN) is dan natuurlijk dé normatieve bron van informatie.
En ik verwijs er nog maar een keer naar, want het blijkt dat ook voor mij dat informatie is die zo weer weg zakt. Want hoewel ik er in 2003 voor het eerst over schreef, reageerde ik toch tamelijk verbaasd op de opmerking van Paul de Maat twee jaar later in 2005 toen hij zei dat het helemaal niet de verjaardag was, maar de sterfdag van Sinterklaas.
En dat terwijl de norm daar heel heldere info over verschaft. Op pagina 9 van de norm staat namelijk:
Wij vieren het feest van Sint-Nicolaas op de sterfdag van Nicolaas van Myra. Hij overleed waarschijnlijk op 6 december 342. Bij heiligen wordt altijd de sterfdag gevierd omdat dit de dag is van hun wedergeboorte. De feestdag begon vroeger de avond voor de sterfdag.

Dus: zijn ‘verjaardag’ (als in de dag van zijn wedergeboorte beter bekend ook als zijn sterfdag) is op 6 december, maar het feest begint op de avond van tevoren.

Toch maar goed dat er standaarden zijn, kan ik tenminste de rest van mijn tijd beter besteden aan innovatie. ;-)