jun 102010
 

Nadat ik gisteren de kunst een beetje had mogen afkijken, moest ik vandaag vol aan de bak tijdens de Summerschool hier in Helsinki.

De opzet is namelijk dat we als promovendi hier van elkaar kunnen leren tijdens de poster- en paper-sessies. En dan zeker niet alleen wat betreft de inhoud, maar ook wat betreft de aanpak.
En dat begon al een tijd geleden, tijdens onze voorbereiding voor de meetings. Ik heb een korte samenvatting voor de poster ingediend en daarna een PDF met de poster. Die is naar twee mede-promovendi (in mijn geval een promovenda uit Duitsland en een promovenda uit Finland) gestuurd ter review.
Voor die review kreeg iedereen een template/handleiding/instructie.

Ikzelf had die instructie uiteraard ook gebruikt bij het herontwerp van mijn poster (de eerste was van november vorig jaar). En bij het schrijven van de reviews van de twee promovenda waar ik het paper van moest reviewen.
Ruim voor de meetings kreeg ik de reviews van de twee promovenda. Die waren als “critical friends” geformuleerd. Op basis daarvan heb ik mijn poster nog wat aangepast voordat hij gedrukt werd.
De twee mede-promovendi (discussants), waren er ook bij tijdens de posterpresentatie. Hier stonden we met 7 promovendi in een ruimte, elk bij onze poster. De sessieleidster zorgde voor het startseintje. Ik had tien minuten om de poster toe te lichten.
Lees verder….

Deel dit bericht:
 Reacties uitgeschakeld voor The Joint Meeting of Research School #2  Tags:
jun 082010
 

Het is weer tijd om mijn koffer te pakken en richting Schiphol te gaan. De rest van de week ben ik in Helsinki bij The Joint Meeting of Research Schools.

Ik mag daar een posterpresentatie houden over mijn promotieonderzoek en daarnaast natuurlijk luisteren naar en discussiëren over de presentaties van een aantal andere promovendi uit Findland, Zweden, Estland, Duitsland en Nederland. Er is wifi in het hotel, dus niet offline, maar even geen idee wat dit voor het aantal posts de komende week gaat betekenen. Je kunt de poster in zijn geheel bekijken door op de afbeelding te klikken. In het “echt” is het A0 formaat.

Deel dit bericht:
 Reacties uitgeschakeld voor The Joint Meeting of Research Schools (Helsinki 2010)  Tags:

Beurs voor promoverende leraar

 Gepubliceerd door om 08:42  Onderwijs
mei 202010
 

Talentvolle leraren krijgen vanaf volgend jaar de mogelijkheid om te promoveren en doctor te worden. Dat heeft staatssecretaris Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart vandaag bekend gemaakt.
(via Rijksoverheid.nl)

Promoveren is hard werken. Maar het is ook een mogelijkheid om je een tijd lang in een onderwerp te verdiepen op een manier en met een diepgang die voor veel van ons normaal gesproken niet weggelegd is. Dat de overheid die mogelijkheid aan meer docenten/leraren wil bieden dan nu het geval is, is daarom zeker niet slecht. Maar zoals in dat radiospelletje altijd geroepen werd “die krijg je niet zomaar, daar moet je wel wat voor doen!”. Het bericht schrijft: “De Promotiebeurs is bedoeld om jaarlijks tien bevoegde leraren uit het primair-, voortgezet-, middelbaar beroeps-, hoger beroeps-, en speciaal onderwijs in de gelegenheid te stellen om onderzoek te verrichten in een vakgebied en onderwerp naar keuze aan een universiteit dat uitmondt in een proefschrift.
Alle docenten/leraren kunnen in principe aanmerking komen voor een van die 10 plekken. Maar om er voor in aanmerking te komen moet je eerst een promotor zoeken/vinden, een onderzoeksplan schrijven en indien en dat bij de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO) indienen. Dat zijn al een aantal stappen die niet voor elke docent/leraar weggelegd zullen zijn. En het zal ongetwijfeld voor een voorselectie zorgen. Wellicht niet overbodig, want de subsidie is voor 2 dagen per week tijdens een periode van 4 jaar. Dat betekent stevig doorwerken.

Ik ben benieuwd hoe deze beurs gaat uitpakken. Tien plekken klinkt niet als veel, maar het is van de andere kant ook niet zomaar een bijspijkertraining waar iedereen zich voor zal aanmelden.

p.s. natuurlijk kun je niet alleen bij de Eindhoven School of Education promoveren met deze beurs. Maar als afbeelding bij een bericht over promoveren én onderwijs leek me die verwijzing wel logisch. Zeker gezien het feit dat ik daar zelf aan een promotietraject bezig ben.

Deel dit bericht:
 Reacties uitgeschakeld voor Beurs voor promoverende leraar  Tags: ,

Snel en Langzaam…

 Gepubliceerd door om 20:56  Promotie
apr 102010
 

Lente Na weer een groot deel van de dag bezig te zijn geweest met de interface van het tool dat ik aan het realiseren ben voor een deel-analyse van mijn promotieonderzoek heb ik weer heel veel bijgeleerd over jQuery. Het is een handige library, met veel beschikbare plugins en uitbreidingen op basis van JavaScript. Het maakt mooie en snelle interfaces in de browser mogelijk.
Zo snel, dat het mij meer moeite gekost heeft om er voor te zorgen dat de browser een aantal stappen bij het opbouwen van een afbeelding langzaam deed dan dat het met gekost had om er voor te zorgen dat het snel ging. Het ging eerst zo snel dat je het opbouwen niet kon zien en dat was wel de bedoeling.

Ik vind het wel heel treffend ook voor mijn promotieonderzoek op het moment. Eigenlijk gaat het allemaal heel snel, afgelopen week hebben we de evaluatie na 1 jaar afgerond, maar de opbouw van de resultaten is aan de buitenkant nog niet zichtbaar. Het blijkt ook voor mij niet eenvoudig te bepalen welke delen van mijn werk ik al zo online kan gooien en voor welke delen het verstandig is om die nog maar even onder mijn pet te houden tot het moment dat ze formeel gepubliceerd zijn.
Dat is natuurlijk wel jammer als er mensen zouden zijn die willen meelezen. Dat gaat nu niet.

Het is even niet anders, maar zie het maar als met de bloesem die nu opeens heel snel aan de bomen lijkt te zijn verschenen. Ook daar is er eerst heel veel van buiten af onzichtbaar werk verzet voordat die knoppen open konden gaan en de bloemen zichtbaar werden. Zo gaat het hier ook.

Deel dit bericht:
jun 232009
 

Tijdens de bijeenkomst van het platform Onderwijs en ICT op 17 juni 2009 heb ik een kort overzicht gegeven van het NAP OASE Weblectures project waar Fontys aan deelneemt:

Direct aansluitend daarop ben ik kort ingegaan op mijn promotie-onderzoek over recorded lectures dat daaraan verwant is:

Deel dit bericht:
 Reacties uitgeschakeld voor Platform Onderwijs en ICT – 17 juni 2009  Tags: ,
mei 282009
 
Promoveren - Klik voor grotere versie

Het formele, interne en externe, voorbereidend proces liep al dusdanig lang dat het een soort publiek geheim aan het worden was. En dan niet eens zozeer iets van het soort dat nog niemand mocht weten, maar eentje waarover ik zelf pas hier wilde schrijven als het echt rond was. En dat is nu dus.
Ik ben gestart met een promotie-onderzoek met als (voorlopige titel) “Faciliteren van het gebruik van recorded lectures met behulp van social tagging“.

Kort samengevat is dit de inhoud van dat onderzoek:
Binnen het Nederlands hoger onderwijs wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van recorded lectures ter ondersteuning van het onderwijs. Deze recorded lectures bestaan uit opnames van colleges en instructies ten behoeve van kennisoverdracht. Er is nog niet veel bekend over de wijze waarop studenten feitelijk gebruik maken van deze recorded lectures bij het uitvoeren van studietaken. Dit onderzoek brengt dit gebruik in kaart en maakt daarbij niet alleen gebruik van de mondelinge opgave van gebruik door studenten, maar toetst deze ook aan de hand van waarnemingen van hun feitelijke handelingen.
Tevens wordt in het onderzoek onderzocht op welke wijze studenten het beste ondersteund kunnen worden bij het gebruik van recorded lectures. Hierbij worden een tweetal manieren van ondersteuning, de eerste op basis van de kennis van de domeinexpert en de tweede op basis van tags die de studenten aan de lecture koppelen, met elkaar vergeleken.

Het onderzoek wordt uitgevoerd bij mijn werkgever, Fontys Hogescholen, bij Fontys Hogeschool Verpleegkunde en de TU/e. De TU/e heeft al grootschalig ervaring met het opnemen van colleges.
Lees verder….

Deel dit bericht: