Beurs voor promoverende leraar

Talentvolle leraren krijgen vanaf volgend jaar de mogelijkheid om te promoveren en doctor te worden. Dat heeft staatssecretaris Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart vandaag bekend gemaakt.
(via Rijksoverheid.nl)

Promoveren is hard werken. Maar het is ook een mogelijkheid om je een tijd lang in een onderwerp te verdiepen op een manier en met een diepgang die voor veel van ons normaal gesproken niet weggelegd is. Dat de overheid die mogelijkheid aan meer docenten/leraren wil bieden dan nu het geval is, is daarom zeker niet slecht. Maar zoals in dat radiospelletje altijd geroepen werd “die krijg je niet zomaar, daar moet je wel wat voor doen!”. Het bericht schrijft: “De Promotiebeurs is bedoeld om jaarlijks tien bevoegde leraren uit het primair-, voortgezet-, middelbaar beroeps-, hoger beroeps-, en speciaal onderwijs in de gelegenheid te stellen om onderzoek te verrichten in een vakgebied en onderwerp naar keuze aan een universiteit dat uitmondt in een proefschrift.
Alle docenten/leraren kunnen in principe aanmerking komen voor een van die 10 plekken. Maar om er voor in aanmerking te komen moet je eerst een promotor zoeken/vinden, een onderzoeksplan schrijven en indien en dat bij de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO) indienen. Dat zijn al een aantal stappen die niet voor elke docent/leraar weggelegd zullen zijn. En het zal ongetwijfeld voor een voorselectie zorgen. Wellicht niet overbodig, want de subsidie is voor 2 dagen per week tijdens een periode van 4 jaar. Dat betekent stevig doorwerken.

Ik ben benieuwd hoe deze beurs gaat uitpakken. Tien plekken klinkt niet als veel, maar het is van de andere kant ook niet zomaar een bijspijkertraining waar iedereen zich voor zal aanmelden.

p.s. natuurlijk kun je niet alleen bij de Eindhoven School of Education promoveren met deze beurs. Maar als afbeelding bij een bericht over promoveren én onderwijs leek me die verwijzing wel logisch. Zeker gezien het feit dat ik daar zelf aan een promotietraject bezig ben.