BoekTweePuntNul


Sommige dingen gaan zó snel dat je er nog niet eens tijd hebt om over te schrijven. Op 11 juni kreeg ik een mailtje van Louis Hilgers namens hemzelf en Tessa van Zadelhoff met de titel “Doe je mee?”. De mail bevatte niet veel tekst, maar wel een verwijzing naar een website: www.BoekTweePuntNul.nl, daar zou alles uitgelegd worden. Op die website werd inderdaad alles duidelijk. Louis en Tessa waren van plan een boek voer Web 2.0 samen te stellen. Daarvoor hadden ze een lijst gemaakt van 100 onderwerpen en iedereen die dat wilde kon zich daar op inschrijven. Als je je ingeschreven had, dan kreeg je een bevestiging en werd jouw naam aan de lijst toegevoegd.

Ik kreeg de mail om 9:26 uur binnen, stuurde om 10:53 mijn aanmelding voor een onderwerp dat nog niet op de lijst stond (Ustream) en kreeg om 13:19 uur  een mail van Tessa dat het onderwerp aan de lijst toegevoegd zou worden. Uiteindelijk was binnen 4 dagen de lijst met 100 onderwerpen gevuld en werd op 11 juli de huidige limit van 125 onderwerpen bereikt.
Op de website stond een voorbeeld van twee bijdragen van Tessa en Louis zodat je een beetje houvast had bij het maken van je eigen bijdrage. Want het moest in mijn geval allemaal redelijk snel er tussen door. De deadline was weliswaar pas 1 augustus, maar omdat ik van 9 juli tot 4 augustus offline zou zijn, moest ik alles dus voor die 9e juli aanleveren.

Ik heb dan ook veel van de (bijna) wekelijkse mailingen pas gezien nadat ik terug was. Ik begrijp dat het er om  gespannen heeft om alles binnen te krijgen en op 2 hoofdstukken na is het gelukt. Nu is de eindredactie aan het werk en worden de hoofdstukken gemaakt. Doel is om het boek te lanceren in september. Kortom, een megaklus in een ongelofelijk korte tijd. Maar ik heb er vertrouwen in dat het hen gaat lukken. 🙂


Wilfred Rubens heeft op zijn weblog een analyse gemaakt van de factoren die volgens hem een rol spelen bij het tot stand komen van dit boek. Het succes van dit initiatief heeft volgens hem met een aantal factoren te maken, ik citeer hier even:

  • Tessa en Louis beschikken over een krachtig en uitgebreid  netwerk van mensen die graag het goede voorbeeld geven als het gaat om delen van kennis en informatie met behulp van sociale media.
  • Het initiatief is uniek in zijn aard. Het voelt als een gemiste kans als je daar niet aan meedoet.
  • De initiatiefnemers hebben (onbewust?) slim ingespeeld op een oeroude beweegreden van de mens om ergens aan deel te nemen of aan te schaffen: “de buurman doet het ook”.  Als Willem, Pierre en Karin meedoen, dan kan ik toch niet ontbreken? Het continu communiceren en transparant maken van het muterende overzicht met auteurs is hierbij belangrijk.
  • De inspanning die van jou als auteur wordt gevraagd, is gering. En het is ook leuk om te doen. Kosten en baten zijn in balans.
  • De initiatiefnemers hebben veel energie gestoken in het communiceren en betrekken van de auteurs. Zij hanteerden ook een duidelijke planning, en gaven auteurs voldoende ruimte om hun bijdrage voor te bereiden.
  • Louis, Tessa en de mensen uit hun netwerk hebben diverse internettechnologieën sociale media, een gewone website en e-mail gebruikt om te communiceren over dit initiatief. Zonder ICT was dit initiatief veel moeizamer en minder efficiënt tot stand gekomen.

Ik ben het eigenlijk gewoon met al zijn punten eens. Toen ik de website zag, dacht ik “dit is leuk, dit is te doen, hé doen die ook al mee” en toen heb ik vooral nog even na moeten denken over welk van de nog beschikbare onderwerpen ik wilde claimen. Leuk dus dat het mogelijk is zoiets te laten ontstaan en ik ben uiteraard ook heel benieuwd naar het eindresultaat.