Persberichten

SF_persbericht Ik schreef gisteren al kort even over de eerste Mediasite Usergroup Europe bijeenkomst in Amsterdam. Ik deed daar mee aan de ronde presentaties in Pecha Kucha stijl.
Voorafgaande aan de bijeenkomst had Sonic Foundry me gevraagd of ik wellicht een quote zou willen sturen over de bijeenkomst die ze dan konden gebruiken in een persbericht dat ze op de dag zelf wilden uitsturen.
Natuurlijk, geen probleem, dus mailde ze ik een uitspraak in het Engels.

Die uitspraak werd door de PR afdeling omgezet in een aantal zinnen die hem wat meer in “interview stijl” formuleerde zonder de inhoud overigens te veranderen. De tekst tussen aanhalingstekens is de tekst zoals ik die aangeleverd heb:

“Web lectures enable our students to view parts of a lecture as often as they want or need. As part of my PhD research, I am looking into how students find and use those parts of a Mediasite recording,” said Pierre Gorissen of Fontys University of Applied Sciences Educational Development and Research Department in the Netherlands. “The MUG Europe Forum enables me to present the research to other Mediasite users, talk with them about how their students are using lecture recordings and learn from their experiences.”

Het persbericht is o.a. hier online te vinden.
Helemaal grappig is echter dat ze het persbericht niet alleen in het Engels uitgegeven hebben, maar ook in het Duits. En daar zeg ik het dan als volgt:

“Web-Vorlesungen ermöglichen es unseren Studenten, Teile einer Vorlesung so oft wie nötig oder erwünscht anzuschauen. Im Rahmen meiner PhD-Forschung untersuche ich, wie Studenten die Bestandteile einer Mediasite-Aufzeichnung beurteilen und benutzen”, erklärte Pierre Gorissen von der Fontys University of Applied Sciences Educational Development and Research Department in basement Niederlanden. “Das MUG Europe Forum ermöglicht es mir, die Forschungsarbeit anderen Mediasite-Nutzern zu präsentieren, mit ihnen darüber zu reden, wie ihre Studenten aufgezeichnete Vorlesungen nutzen und von ihren Erfahrungen zu lernen.”

Omdat ze ook een persbericht wilden uitsturen over het beschikbaar zijn van versie 6 van Mediasite, die ondersteuning heeft voor het bekijken van de opnames op de iPad/iPhone vroegen ze of ik ook daar een uitspraak voor wilde aanleveren. En ook die is er uiteindelijk tweetalig gekomen (de vertaling ook nu niet van mijzelf overigens):

“We have a lot of students starting to use iPads. With version 6 we will be able to provide them access to the Mediasite recordings on those devices as well. That’s really great,” said Pierre Gorissen, Senior Consultant Educational Development and Research Department at Fontys University of Applied Sciences.

(zie hier online)

“Viele Studenten haben begonnen, IPads zu verwenden. Mit Version 6 geben wir ihnen auch mit diesen Geräten Zugriff auf Mediasite-Aufzeichnungen. Das ist wirklich grossartig”, erklärte Pierre Gorissen, Senior Consultant des Educational Development and Research Department an der Fontys University of Applied Sciences.

(zie hier online)

En beter kan ik het ook niet samenvatten: “wirklich grossartig” om op één dag in twee persberichten in elk twee talen te mogen figureren. 🙂

(alleen, wat doet dat woordje “basement” in het eerste Duitstalige persbericht???)

[update 22:22]
Ik begrijp dat ze ook in het Spaans, Nederlands en het Frans vertaald zijn:

“Las lecturas web permiten a nuestros estudiantes ver las partes de una lectura de la forma tan a menudo como deseen o necesitan. Como parte de mi investigación PhD, me fijo en cómo los estudiantes encuentran y utilizan estas partes de una grabación de Mediasite”, explicó Pierre Gorissen, de la Fontys University of Applied Sciences Educational Development and Research Department de los Países Bajos. “El MUG Europe Forum me permite presentar la investigación para otros usuarios de Mediasite, hablar con ellos sobre cómo sus estudiantes están utilizando las grabaciones de lecturas y aprender de sus experiencias”.

(bron)

“Dankzij webcolleges kunnen onze studenten de verschillende onderdelen van een college net zo vaak zien als ze willen of nodig achten. In het kader van mijn doctoraal bekijk ik hoe studenten de relevante onderdelen van een Mediasite-opname vinden,” zegt Pierre Gorissen van de afdeling onderwijsontwikkeling en -onderzoek van de Fontys University of Applied Science in Nederland. “Dankzij het MUG Europe Forum kan ik mijn onderzoek aan andere Mediasite-gebruikers presenteren en met hen bespreken hoe hun studenten de college-opnames gebruiken en zo mijn voordeel doen met hun ervaringen.”

(bron – N.B. Dit is dus een vertaling naar het Nederlands die niet van mezelf is! Ik heb alleen de tekst in het Engels aangeleverd, daarom ook de Engelse schrijfwijze van Fontys)

Nous avons beaucoup d’élevés qui comment tout juste à utiliser les iPad. Avec la version 6, nous serons en mesure de leur procurer un accès aux enregistrements Mediasite sur ces dispositifs également. C’est vraiment fantastique », a déclaré Pierre Gorissen, Consultant en Développement académique et au Département de la Recherche de l’Université des Sciences appliquées, Fontys University of Applied Sciences.

(bron)

C’est vraiment fantastique 😉

0 0 stemmen
Bericht waardering
7 Reacties
Inline Feedback
Bekijk alle reacties
trackback
10 jaren geleden

Selectie: Persberichten http://t.co/FtK0v6Zr #media #promotie #recordedlectures #weblectures #grappig #mediasite

Sybilla
Sybilla
10 jaren geleden

Een Proficiat lijkt me hier wel op zijn plaats! Mooi werk, fraaie vertalingen – goede (zelf)promotie 🙂

trackback

LOL, ik ben ook in het Spaans, Nederlands en het Frans vertaald. 🙂 http://t.co/84ItytOa

Jan
Jan
10 jaren geleden

Proficiat Pierre,
Dit is wel een heleboel mooie publiciteit die nog wel wat reacties zal losmaken. Ik hoop maar dat je nog aan je boekje toekomt -:)

trackback

[…] } #themeHeader #titleAndDescription * { color: black; } ictoblog.nl – Today, 1:40 […]