HBO

2 posts

Gelezen: Praktijkgericht onderzoek bij lectoraten van hogescholen

Het Rathenau Instituut heeft een rapport opgesteld waarin ze een overzicht geven van de wijze waarop praktijkgericht onderzoek binnen het hbo in de vorm van lectoraten ingericht is. Het is een overzicht van cijfers en kengetallen op basis van een vragenlijst die uitgezet is naar de zittende lectoren. Lang niet alle lectoren hebben de vragenlijst ingevuld, het responspercentage was 28%. Toetsen […]

HBO Fietstocht 2010

Toen ik vannacht toch weer wakker werd met ogen die niet helemaal open wilden, helemaal bezweet en met een vervelende hoest, zonk de me de moed redelijk in de schoenen toen ik de regen op het dak hoorde en de beelden bij buienradar.nl zag. Nu, een paar uur later, ziet het er iets beter uit. Zowel met mij als met het […]