jun 072016
 

Praktijkgericht_onderzoek_bij_lectoraten Het Rathenau Instituut heeft een rapport opgesteld waarin ze een overzicht geven van de wijze waarop praktijkgericht onderzoek binnen het hbo in de vorm van lectoraten ingericht is. Het is een overzicht van cijfers en kengetallen op basis van een vragenlijst die uitgezet is naar de zittende lectoren. Lang niet alle lectoren hebben de vragenlijst ingevuld, het responspercentage was 28%. Toetsen van representativiteit van de antwoorden kon alleen op basis van de bekende verdeling man/vrouw bij de lectoren en de sector. Hier zaten geen significante verschillen met de lectoren die de vragenlijst hebben ingevuld.

Het rapport schetst over het algemeen een positief beeld. Het aantal lectoren is van 350 in 2008 gegroeid naar bijna 600 in 2014, de budgetten en aantal betrokken FTE per lectoraat zijn eveneens gestegen. Lectoraten zijn in de regel netwerkorganisaties waarbij samengewerkt wordt met de omgeving.
Er zijn een aantal punten waarop het gemiddelde lectoraat verschilt ten opzichte van het Kenniscentrum Kwaliteit van Leren, waar het iXperium / Centre of Expertise Leren met ict onderdeel van uitmaakt. Een daarvan is de relatie met andere scholen. Zoals in het rapport schrijft:

“Scholen in het funderend onderwijs zijn voor het merendeel van de lectoren geen netwerkpartner. Minder dan een derde van alle lectoren maak melding van scholen in hun netwerk. Deze scholen zijn vooral voor de lectoren in het onderwijs (lerarenopleidingen) van belang en voor de overige lectoren maar mondjesmaat. Hun rol is die van projectpartner, vrijwel niet als opdrachtgever en evenmin voor leverancier van stageplaatsen of toekomstige banen voor studenten.”

Verdeling_staf_lectoraatScholen zijn bij ons zeker partner. En er zijn meer verschillen die vergelijken van onszelf met de rest moeilijker maken. Zo kent het rapport de clustering van lectoraten binnen kenniscentra niet. Ook de vraag of je als gevolg daarvan ook verschil ziet in budget, taakverdeling etc. komen niet aan bod in het rapport. Daarnaast wordt de staf van lectoraten zoals opgenomen in het rapport niet uitgesplitst naar “onderzoekers” enerzijds en “docentonderzoekers” anderzijds. Niet dat de ene per definitie beter of slechter zou zijn dan de andere, maar vooral omdat het een indicatie is van waar de hoofdtaak van een medewerker ligt.
Het is dan ook een beetje de vraag in hoeverre de respons ook voor wat betreft vorm van het lectoraat wel representatief is. Ik begrijp dat de vragenlijst namelijk gericht was op individuele lectoraten, dus een lector met een eigen kenniskring, en niet gemakkelijk in te vullen was als je niet in zo’n structuur werkt.

Deel dit bericht:

HBO Fietstocht 2010

 Gepubliceerd door om 07:04  Persoonlijk
aug 272010
 

Toen ik vannacht toch weer wakker werd met ogen die niet helemaal open wilden, helemaal bezweet en met een vervelende hoest, zonk de me de moed redelijk in de schoenen toen ik de regen op het dak hoorde en de beelden bij buienradar.nl zag.

Nu, een paar uur later, ziet het er iets beter uit. Zowel met mij als met het weer. Dus zometeen in de auto op weg naar Deventer voor de 10e HBO Fietstocht. Voor mij de eerste keer. Ik ga de 80KM fietsen, terwijl er mensen zijn die het rustiger aan doen met de 45KM en echte bikkels die voor de 120KM gaan. Je kunt de fietsroutes hier vinden en het programma hier.

Ikzelf ben de hele dag live te volgen via http://www.ictoblog.nl/gps/. Daar kun je zien hoe moeilijk ik het op dat moment heb. Twitteren tijdens het fietsen zelf zal wat moeilijk (gevaarlijk) zijn, maar tijdens de stops kan ik natuurlijk reageren!

Tijd om te vertrekken.

[update 21:24 uur] De dag is voorbij, ik heb het rondje van (bleek uiteindelijk) 84,4 Km volbracht (zie hier de track) en ik kan alleen maar zeggen dat het me 300% is meegevallen. Vanochtend was het nat en waaide het hard. Dat zorgde er voor dat we niet zo hard opschoten. Ook niet omdat de voorrijders van die groep waar ik in gestart was/ingedeeld was, niet echt een constant tempo aanhielden. Deels kwam dat ook omdat ’s ochtends groepen samengevoegd waren. De 120KM route ging namelijk niet door vanwege het weer (takken op de weg, putdeksels omhoog etc). Daardoor zaten er ook mensen bij die liever 30KM per uur wilden fietsen. Omdat niet iedereen altijd even lang wilde wachten op pechvogels met lekke banden bleven we uiteindelijk met een groepje van 7 en later 5 fietsers over bij de lunch. Nadat er daar helaas nog eentje van af viel vanwege een kapotte buitenband (geen reserveband voor een ligfiets in de buurt) hebben we ons bij een andere groep aangesloten. En die reden een prima tempo. Steeds zo tussen de 20-25 KM per uur, afhankelijk van of we wind mee of tegen hadden. Voor je gevoel trapje je dus steeds ongeveer even hard. Hadden we er voor de lunch pas 36KM opzitten, na de lunch ging de ‘2e helft’ daardoor een stuk prettiger. Dat de regen gestopt was hielp ook wel.
Ik heb vandaag ook gemerkt dat het heel veel verschil uit maakt of je 80KM in je uppie rijdt of dat je het grootste deel van de tijd met de persoon die naast je fietst aan het kletsen bent. Dat gaat veel relaxter. En ik was dus ook nog lang niet op toen we weer in Deventer bij Saxion aan kwamen. Was maar goed ook, want na een douche, wat eten en gezellig nakletsen moest ik nog terug naar huis rijden.

Ik ben in ieder geval heel blij dat ik vanochtend, ondanks dat ik me verre van fit voelde, en ondanks dat de buienrader zo’n slecht weer liet zien gegaan ben. Ik voel me nu heel erg tevreden en voldaan. Volgend jaar in Rotterdam zeker weer. Nee, niet de 120KM, daar heb je echt een racefiets voor nodig, dat lukt niet op een trekking bike. Maar voor de 80KM ben ik er dan weer. 🙂

Deel dit bericht: