#ELI2020 Educause Horizon Report

Ik ben een paar jaar geleden gestopt met het lezen van en schrijven over de Horizon reports, de laatste keer was in 2016. Ik zal dat hier niet herhalen, lees daarvoor het bericht uit 2016 maar even.

Je kunt het rapport en de overzichtelijke infographic hier downloaden.

Ik denk dat het ook goed was dat we gisteren alsnog (via videoverbinding) een sessie hadden met Christopher Brooks (Director of research Educause) en Malcolm Brown (Director ELI) omdat me toen ook duidelijk werd dat niet voor iedereen die mee was met de SURF-reis de genoemde technologieën en ontwikkelingen bekend waren. En dan is het een heel handig en overzichtelijk overzicht, zeker als je de infographic (zie ook hiernaast) bekijkt. Ik denk dat alle punten (zelfs het issue van stijgende studentenschulden) van toepassing zijn, ook al zijn de onderwijssystemen in de VS en Nederland niet hetzelfde.

Het leverde voor de Braindate over de vraag welke competenties die dit nu verlangt van docenten een mooi start van het gesprek. Want als dit de onderwerpen zijn die, binnen dat krachtenveld van technologische, politieke, economische, sociale en hoger onderwijs trends de komende tijd “op het onderwijs afkomen”, wat betekent dat dan voor de benodigde competenties van docenten en leraren?

Daarbij hebben we het gehad over zaken als “moet iedereen dat dan kunnen of volstaat het als je als team dit kunt?”. Mijn insteek daarbij is dat je als docent minimaal een bepaald niveau van kennis moet hebben. Al was het maar om geen stress te ondervinden van al die ontwikkelingen. Niet elke docent hoeft zelf een neuraal netwerk te kunnen bouwen, om maar iets te noemen. Maar wil je mee kunnen praten over de ethische of didactische aspecten van het gebruik van AI in je onderwijs, dan zul je toch wel het nodige ervan moeten weten. Het is de vraag hoezeer het handig is als niet alle docenten dat kunnen. Ik zou denken dat het een deel van hen dan op een achterstand zet.

Mijn vraag aan de auteurs was de volgende:
Question: Guy Kawasaki talked about the problems organisations have to jump to the next wave (another wave then they were riding at the moment). How big is the chance that the experts (we all) only see the waves that we are already familiair with and missing out on the new ones? For example “tablets” before the iPad were clumsy big, bad battery, devices. The introduction of that single new technology changed education more than anyone could have predicted a year before introduction.

De auteurs gaven daarop aan dat dit jaar, in tegenstelling tot voorgaande jaren, de experts in het panel zelf de onderwerpen naar voren hadden mogen brengen. Ze gingen er vanuit dat daardoor het risico van een te beperkt gezichtsveld voorkomen was.

Niet iedereen in de zaal was het met me eens dat de iPad daadwerkelijk zo’n grote impact gehad had op het onderwijs: “we gaven immers toch nog steeds op dezelfde manier les”.  Ik laat die uitspraak maar even als afsluiter van dit bericht.