Beleidsnotitie Leren met ICT

Via de ICT-in-onderwijs website kwam ik bij het beleidsplan Leren met ICT. Het plan beschrijft het ict-beleid van het ministerie van OCW voor de periode 2003-2005. Bij dit soort stukken ga ik tegenwoordig eerst maar even op zoek naar een antwoord op de vraag ‘wat is onderwijs?’. Het lijkt er op dat ook dit plan uitgaat van ‘onderwijs = PO + VO + BVE – HO’. Daardoor wordt er veel aandacht besteed aan organisaties als Kennisnet en ICT op school. Toch wordt er ook wel naar het hoger onderwijs gekeken. Er worden enkele cijfers opgevoerd bij het beschrijven van de stand van zaken van ICT in het onderwijs en SURF en de Digitale Universiteit worden besproken als samenwerkingsverbanden. Raar is overigens dat wél het meerjarenplan 2003 – 2006 wordt genoemd, maar dat de oude actielijnen (dus niet die wat in het meerjarenplan genoemd worden en die ten tijde van het verschijnen van het plan in oktober 2003 toch al ingeburgerd zouden moeten zijn) als SURF Educatie<F>orum genoemd worden. De Edusite wordt genoemd, maar andere sites als bijvoorbeeld de e-learning website of the good practices site worden niet genoemd.

Ik blijf dat raar vinden. Blijkbaar is het onderwijsbeleid nog steeds in horizontale schijven onderverdeeld en geldt dat op papier ook voor de ondersteuning erbij. Gelukkig is dat in de praktijk anders en krijgt samenwerking tussen instellingen binnen de ‘horizontale beroepskolom’ en ook tussen bijvoorbeeld SURF en Kennisnet vorm krijgt.

Ook de SURF SiX bijeenkomsten (eigenlijk dus een activiteit van het hoger onderwijs), staan nadrukkelijk ook open voor vertegenwoordigers uit het PO, VO, BVE veld. Immers, leertechnologie-afspraken houden zich niet bezig met dat soort kunstmatige scheidingslijnen. En het is maar goed dat de mensen die zich met dit onderwerp bezig houden dat ook weten en gewoon naar de bijeenkomsten komen.