okt 032012
 

Robot op afstand Terwijl in Noordwijkerhout de deelnemers van het avondeten genoten hebben en nu feest vieren, ben ik weer terug thuis. Tijd nog voor één post over de SURFnet relatiedagen 2012.

Een van de ‘attracties’ waar de deelnemers vanavond mee aan de slag mogen, en waar de uitgenodigde bloggers vanmiddag al mee aan de slag zijn geweest was een apparaat waarmee je een robot-arm op afstand kon besturen. Die robot-arm (de HapticMaster) stond niet in de ruimte ernaast, maar in Polen, 1.800km van Noordwijkerhout.
Je kon de robot zien via een 4K-videobeeld en via een 3D-videobeeld (beiden ongecomprimeerd). Dat was allemaal mogelijk dankzij een 40Gbit/sec netwerkverbinding tussen beide locaties. De robotarm in Polen gaf feedback terug naar de besturingsarm in Nederland. Dat betekende dat je kon voelen of je iets raakte en/of je iets zwaars of lichts aan het optillen was.
Lees verder….

#snrd12: Makerspaces

 Gepubliceerd door om 16:29  SURF
okt 032012
 

Frank Kresin, Research Director de Waag neemt ons mee naar het verleden. En hij legt uit dat de klaslokalen van nu nog te veel lijken op de klaslokalen van nu. Terwijl hij van mening is (terecht) dat de klaslokalen veel meer zouden moeten lijken op fablabs.

Frank legt daarna uit wat Makerspaces zijn, onderling met elkaar verbonden labs waarbij mensen wereldwijd onderling samenwerken en kennis uitwisselen.

Daarbij hanteert hij een aantal ontwerpprincipes:
– de gebruiker is de beste ontwerper
– iedereen kan leren om alles te maken
– deel en sta op de schouders van anderen
– door te maken begrijp je zaken.

Studenten leren hier veel van:
– samenwerken en delen
– productontwikkeling
– conceptontwikkeling
– innovatieprocessen, co-creatie
– gebruikersonderzoek
– problemen oplossen met de bril van een ontwerper

Ander goed voorbeeld: het Technasium in het voortgezet onderwijs.

(N.B. dit was de enige van de 10 7-minuten sessies die ik niet helemaal live mee kon bloggen, met dank aan Frank voor het achteraf delen van zijn presentatie)

okt 032012
 

Guido Aben, director of e-research AARNET begint met de complimenten maken aan SURFnet voor de hulp die ze gehad hebben bij het Filesender project.

Belangrijkste probleem dat hun onderzoekers hebben: ze krijgen de data moeilijk verstuurd.
Daar moest een oplossing voor komen. Ze zijn uitgegaan van een paar basale aannames: iedereen heeft wel een browser, ze hebben allemaal te maken met een stevige firewall. En je gaat dan die data in stukjes naar de cloud uploaden. Klinkt eenvoudig, maar blijkt complex (is niet erg, het moet vooral eenvoudig zijn voor de gebruiker).
Het downloaden is dan op zich weer tamelijk eenvoudig.

Het beschikbaar hebben van Filesender maakte samenwerking tussen heel veel partijen mogelijk.
Nogmaals dike pluim voor SURFnet dus.

okt 032012
 

Maarten Wegdam van Novay begint met te vertellen dat we heel veel kunnen met data, ook in het onderwijs. Maar ook hier komt het privacy-aspect uiteraard naar voren. Stel, je begint bij een universiteit, wordt daar flink bijgespijkert en de docent kan meekijken hoe, wanneer hij dat doet. Maar dat kan snel doorslaan naar een soort big-brother.

Altijd en eerst: Privacy-by-design. Probeer de privacygevoeligheid van al die data te verminderen.
Maar dat is niet altijd mogelijk. Dan heb je twee insteken waar je mee te maken hebt: de juridische insteek (mag ik dit wel?) en de gebruikers-acceptatie (wat wil de student zelf?).
En dat tweede aspect zou veel belangrijker moeten worden. Zet die centraal. Neem de student serieus, leg uit waarom dat nodig is. Als mensen weten waarom data nodig is, dan zijn ze eerder genegen om die de delen. Wees dan wel transparant, laat zien wat bijgehouden wordt. En geeft de gebruiker controle over die data.

Dit is niet simpel. Maar het is wel belangrijk.

okt 032012
 


Bart Nieuwenhuis, Hoogleraar Faculteit Management en Bestuur Universiteit Twente gaat het hebben over een revolutie op het gebied van e-boeken. Mede als gevolg van het beschikbaar komen van de iPad stijgt het aantal mensen dat een ebook kan lezen enorm. En daarmee ook het aandeel van het aantal elektronische boeken.

Het werken met elektronische boeken zorgt voor een vermindering van het aantal intermediairs in de boekenmarkt. Auteurs kunnen een aantal tussenliggende partijen uit de keten gooien. En dan een veel groter deel van de opbrengst opstrijken.

Ook in Europa zie je dat de verkoop van boeken op papier daalt en die van eBoeken stijgt.
Consumenten hebben tot nu toe nog veel last van verschillende formaten en van DRM. Calibre lost dat laatste probleem heel eenvoudig op. De DRM is bijzonder zwak en ‘het gevolg daarvan’ is dat er veel elektronische boeken niet legaal aangeboden worden online.

Wat kan het boekenvak leren van de muziekindustrie? Zouden ze niet een Spotify-model moeten kiezen? (zie bijvoorbeeld Yindo)

Samenvattend er staat nog het nodige te gebeuren.

#snrd12: SURFnet in het mobiele speelveld

 Gepubliceerd door om 15:11  SURF
okt 032012
 

Frans Panken is technisch productmanager bij SURFnet en gaat het hebben over de draadloze toekomst zoals hij die binnen SURFnet ziet. In de toekomst wordt alles en iedereen draadloos. Draadloos wordt dus een noodzakelijkheid.
En dat stelt eisen aan onze infrastructuur. Immers, als we straks allemaal data in de cloud hebben staan, dan moeten we die ook draadloos kunnen benaderen.

Draadloos is niet meer iets dat je “erbij” doet.

Daarom is SURFnet al een tijdje bezig met het onderzoeken van nieuwe draadloze netwerktechnologiën in het onderwijs en onderzoek, o.a. met LTE-pilots.
Belangrijk daarbij is dat je de data eigenlijk zo snel mogelijk op je eigen netwerk wilt hebben, en niet op het netwerk van de mobiele netwerkprovider.
Dat kan bijvoorbeeld door het inzetten van een Femtocell of het handig hergebruik van het beschikbare spectrum van frequenties.

okt 032012
 

Harold Teunissen, hoofd afdeling Middleware Services SURFnet gaat het hebben over een idee waarop hij octrooi heeft aangevraagd zodat hij het later vrij beschikbaar kan stellen aan iedereen.

Harold weet er een ware show met muziek en dans van te maken als het lijkt dat zijn Mac het te moeilijk heeft met een filmpje dat hij wil laten zien. Zie dit filmpje 🙂

Maar toen was zijn tijd op…

#snrd12: Developments in datamanagement

 Gepubliceerd door om 14:49  SURF
okt 032012
 

Arie Kaizer is group leader e-science support Philips. Hij laat zien dat data steeds belangrijker wordt. Maar data is ook heel duur. Hij laat daarna wat voorbeelden zien van situaties waarbij je data van sensoren en de omgeving combineert.

Er zijn wel een paar uitdagingen:
– privacy
– afspraken met het ziekenhuis voor wat betreft gebruiksmogelijkheden van de data
– erg hetrogene data
– je moet de datasets kunnen hergebruiken, dus ook goed opbouwen en inrichten voor hergebruik
– je moet de data opslaan en 10 jaar later nog kunnen hergebruiken.

Er zijn een aantal niveaus van volwassenheid als het gaat om het beheer van data:
1. basale backup
2. je houdt ook rekening met de privacy
3. je gebruikt datastandaarden voor de uitwisseling van de data
4. integratie van de werkstromen rond de dataverwerking.

Aanbevelingen:
– denk end-to-end (van verzamelen tot analyse)
– zorg dat je een format hebt waarmee data kan worden hergebruikt
– maak gebruik van standaard databeheeroplossingen (gebruik dat wat er al is)
– zorg voor expertise en ondersteuning.

okt 032012
 

In Nederland vergeten we vaak dat we in een delta wonen. Deltares, de stichting waar Rens van den Bergh werkt wil er voor zorgen dat wij ons ook geen zorgen hoeven te maken hierover.

Rens houdt zich bezig met serious games. Wat maakt een spel een serious game? Het moet een betekenis, leerdoel hebben. De thema’s waar de stichting Deltaris zich mee bezig houdt zijn niet de soort thema’s die je normaal in spellen tegen komt.

Rens gebruikt 1 dure minuut om ons onderling te laten praten over een serious game. Sorry, kon ik even niet actief aan meedoen, razendsnel typen en foto’s maken was maximale multitasking.

Daarna mogen een aantal mensen hun concept pitchen. Eerste concept: memoryspel om elkaar te leren kennen (ik doe met die ene regel het concept geen recht, maar moest even kort samenvatten). Tweede concept: spel om bewustwording binnen een organisatie te trainen als het gaat om onderhoud van server.
Aardig was dat het Rens geen moeite kost om die voorbeelden boven water te krijgen (ha ha, water ;-))

Daarna laat Rens zelf een voorbeeld van een concept zien. Voordeel van een game: je kunt iemand met extreme situaties laten spelen, en dan opnieuw (als het mis gaat).