Organisatie

480 posts

SURF SiX-bijeenkomst

Vanwege de overlappende vakanties heeft het wat langer geduurd dan gepland, maar het programma voor de derde SURF SiX-bijeenkomst over Uitwisseling en herbruikbaarheid van toetsmaterialen is bekend. We hebben een aantal sprekers uit zowel het onderwijs als het bedrijfsleven bereid gevonden in te gaan op de vraag wat de drempels en problemen bij het samen ontwikkelen en gebruiken van toetsmaterialen. Er […]

SURF SiX bijeenkomst

SURF SiX organiseert op 12 mei a.s. bij het informatiseringscentrum van de Universiteit van Amsterdam een bijeenkomst over Studentinformatiesystemen en de ELO. De bijeenkomst geeft een overzicht van de stand van zaken, toont actuele ontwikkelingen in Nederland, brengt de discussie op gang over de te zetten vervolgstappen en brengt de verschillende belanghebbenden met elkaar in contact. Er zal daarbij met name […]

E-learning bijeenkomsten SURF SiX expertisegroep

“De SURF SiX expertisegroep biedt in 2004 verschillende bijeenkomsten aan over technische thema’s met betrekking tot e-learning.” (bron) De Digitale Universiteit heeft een kort overzicht van de SURF SiX expertisegroep en de data van de resterende bijeenkomsten voor komend jaar. Jammer dat ze het over “technische thema’s” hebben. De thema’s en de noodzaak van uitwisselbaarheid is namelijk niet technisch, dat is […]

Ook Intel neemt afscheid van ‘megahertzmythe’

“Intel zal bij de naamgeving van zijn processors niet langer focussen op kloksnelheid. In plaats daarvan komen er auto-achtige typeaanduidingen.” (bron) Eerst wilden ze niet, nu zullen de anderen waarschijnlijk allemaal snel volgen. Lekker duidelijk overigens: hoe hoger het nummer, hoe geavanceerder de chip. Het is, net als bij de Mhz, dan alleen wel de vraag of geavanceerder ook betekent ‘sneller […]

IMS QTIv2 bijeenkomst

Ik ben nog even aan de telefoon. Vandaag en morgen is een face-to-face bijeenkomst van de IMS QTIv2 projectgroep. Die is in Princeton. Op dit moment zitten daar zo’n 6 a 7 personen met een handsfree telefoon op de tafel, en hier in Europa zitten, naast mijzelf, drie mensen aan de telefoon. Op mijn pc-beeldscherm zie ik wat er in Princeton […]

SURF lid van IMS

Voor de mensen die tijdens de onderwijsdagen bij de sessie over “Leertechnologiestandaarden in Nederland, resultaten en plannen” geweest zijn is het geen echte verassing maar het is nu dan eindelijke officieel: SURF is contributing member geworden van het IMS Global Learning Consortium. De SURF vertegenwoordiging zorgt er niet alleen voor dat SURF SiX haar achterban op de hoogte kan houden van […]

SURF SiX Nieuws !

Hoewel we nog wachten op de officiële goedkeuring zijn we al aan de slag gegaan met de voor dit (snel zijn einde naderend) jaar geplande activiteiten uit het werkplan SURF SiX expertisegroep voor 2003/2004. Een kort overzicht van de ontwikkelingen tot nu toe.

“Surf verdient financiële steun overheid”

“Een commissie van wijze mensen heeft het ministerie van OCenW positief geadviseerd over de voortzetting van de Surf-activiteiten ict en onderwijs. Investeren is Surf is zeker geen weggegooid geld.” (bron) Veel berichten deze week, maar er is nu eenmaal ook veel goed nieuws te melden. Computable heeft dit bericht naar aanleiding van het rapport dat een van een panel van deskundigen, […]

SURF SiX bijeenkomst “Uitwisseling en hergebruik van digitale toetsmaterialen”

Omdat is gebleken dat er een duidelijke behoefte bestaat aan het verbeteren van de uitwisselbaarheid van digitale toetsmaterialen over de grenzen van de instellingen en organisaties heen organiseert de SURF SiX Expertisegroep op donderdag 30 oktober a.s. bij Fontys Hogescholen in Eindhoven een bijeenkomst met als onderwerp “Uitwisseling en hergebruik van digitale toetsmaterialen”. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan […]