Presentatiebestanden bijeenkomst QTIv2.0

Moe maar voldaan. Dat is het gevoel na de QTIv2.0 bijeenkomst van gisteren. De opkomst was mooi met veertien vertegenwoordigers van een achttal verschillende bedrijven die actief zijn op het gebied van het gebruik van QTI voor het uitwisselen van toetsmaterialen.

Aan de hand van de presentaties is uitgebreid ingegaan op de nieuwe versie van de specificatie die gedownload kan worden van de IMS website.

Behalve geïnformeerd werd er ook gediscussieerd over de verschillende veranderingen en werden vragen, opmerkingen en aandachtspunten verzameld. Deze worden door SURF SiX op dit moment verzameld en uitgewerkt en ingebracht in de projectgroep die de definitieve versie van IMS QTI v2.0 opstelt.

Deze versie komt naar verwachting rond oktober 2004 beschikbaar.

* inleidende presentatie (start hier)

* het informatiemodel toegelicht

* overzicht van een item-session

* de integration guide

N.B. in een aantal van de presentaties wordt verwezen naar bestanden in een map examples. Dit zijn de voorbeelden die in de download van de IMS website zijn opgenomen. Als de map "examples" als submap in een map met de presentatiebestanden geplaatst wordt, werken de links ook weer.