feb 282013
 

Facebook growth Tijdens mijn promotieonderzoek heb ik ook gekeken naar het verschil tussen ‘selfreports’ van studenten over hun gebruik van opnames van colleges versus de data die daarover op de server beschikbaar waren [1]. En daarbij vonden we voorbeelden van een redelijk goede inschatting van het gebruik, met name als het ging om aantal keer gebruik, maar ook voorbeelden van heel slechte match tussen inschatting en gemeten gebruik, met name als het ging om omvang van gebruik (in hoeveelheid bekeken).

Reynol Junco deed onderzoek naar het gerapporteerd gebruik van Facebook door studenten in vergelijking tot het ‘gemeten’ gebruik van Facebook. En ook daar waren aanzienlijke verschillen te vinden tussen het aantal uur dat studenten aangaven Facebook te gebruiken en dat wat de software registreerde.
Het totale onderzoek is hier te vinden, of je er gratis toegang toe hebt zal een beetje afhankelijk zijn van de onderwijsinstelling waar je voor werkt of waar je studeert. Voor een uitgebreide samenvatting verwijs ik je graag naar dit bericht van Linda Duits, het lijkt me niet zinvol om dat helemaal hier te herhalen.

Ik vind het namelijk interessanter om het onderzoek te vergelijken met het onderzoek zoals ik dat gedaan heb. Er zitten een aantal aspecten aan die ik bij een vervolgonderzoek ook zou opnemen. Zo is er niet alleen gekeken naar Facebook, maar ook naar het gebruik van Twitter, e-mail en het zoeken naar informatie. Dat maakte een aantal interessante vergelijkingen mogelijk.
Lees verder….