#snrd12: Makerspaces

 Gepubliceerd door om 16:29  SURF
okt 032012
 

Frank Kresin, Research Director de Waag neemt ons mee naar het verleden. En hij legt uit dat de klaslokalen van nu nog te veel lijken op de klaslokalen van nu. Terwijl hij van mening is (terecht) dat de klaslokalen veel meer zouden moeten lijken op fablabs.

Frank legt daarna uit wat Makerspaces zijn, onderling met elkaar verbonden labs waarbij mensen wereldwijd onderling samenwerken en kennis uitwisselen.

Daarbij hanteert hij een aantal ontwerpprincipes:
– de gebruiker is de beste ontwerper
– iedereen kan leren om alles te maken
– deel en sta op de schouders van anderen
– door te maken begrijp je zaken.

Studenten leren hier veel van:
– samenwerken en delen
– productontwikkeling
– conceptontwikkeling
– innovatieprocessen, co-creatie
– gebruikersonderzoek
– problemen oplossen met de bril van een ontwerper

Ander goed voorbeeld: het Technasium in het voortgezet onderwijs.

(N.B. dit was de enige van de 10 7-minuten sessies die ik niet helemaal live mee kon bloggen, met dank aan Frank voor het achteraf delen van zijn presentatie)

Deel dit bericht:
okt 032012
 

Guido Aben, director of e-research AARNET begint met de complimenten maken aan SURFnet voor de hulp die ze gehad hebben bij het Filesender project.

Belangrijkste probleem dat hun onderzoekers hebben: ze krijgen de data moeilijk verstuurd.
Daar moest een oplossing voor komen. Ze zijn uitgegaan van een paar basale aannames: iedereen heeft wel een browser, ze hebben allemaal te maken met een stevige firewall. En je gaat dan die data in stukjes naar de cloud uploaden. Klinkt eenvoudig, maar blijkt complex (is niet erg, het moet vooral eenvoudig zijn voor de gebruiker).
Het downloaden is dan op zich weer tamelijk eenvoudig.

Het beschikbaar hebben van Filesender maakte samenwerking tussen heel veel partijen mogelijk.
Nogmaals dike pluim voor SURFnet dus.

Deel dit bericht:
okt 032012
 

Maarten Wegdam van Novay begint met te vertellen dat we heel veel kunnen met data, ook in het onderwijs. Maar ook hier komt het privacy-aspect uiteraard naar voren. Stel, je begint bij een universiteit, wordt daar flink bijgespijkert en de docent kan meekijken hoe, wanneer hij dat doet. Maar dat kan snel doorslaan naar een soort big-brother.

Altijd en eerst: Privacy-by-design. Probeer de privacygevoeligheid van al die data te verminderen.
Maar dat is niet altijd mogelijk. Dan heb je twee insteken waar je mee te maken hebt: de juridische insteek (mag ik dit wel?) en de gebruikers-acceptatie (wat wil de student zelf?).
En dat tweede aspect zou veel belangrijker moeten worden. Zet die centraal. Neem de student serieus, leg uit waarom dat nodig is. Als mensen weten waarom data nodig is, dan zijn ze eerder genegen om die de delen. Wees dan wel transparant, laat zien wat bijgehouden wordt. En geeft de gebruiker controle over die data.

Dit is niet simpel. Maar het is wel belangrijk.

Deel dit bericht:
okt 032012
 


Bart Nieuwenhuis, Hoogleraar Faculteit Management en Bestuur Universiteit Twente gaat het hebben over een revolutie op het gebied van e-boeken. Mede als gevolg van het beschikbaar komen van de iPad stijgt het aantal mensen dat een ebook kan lezen enorm. En daarmee ook het aandeel van het aantal elektronische boeken.

Het werken met elektronische boeken zorgt voor een vermindering van het aantal intermediairs in de boekenmarkt. Auteurs kunnen een aantal tussenliggende partijen uit de keten gooien. En dan een veel groter deel van de opbrengst opstrijken.

Ook in Europa zie je dat de verkoop van boeken op papier daalt en die van eBoeken stijgt.
Consumenten hebben tot nu toe nog veel last van verschillende formaten en van DRM. Calibre lost dat laatste probleem heel eenvoudig op. De DRM is bijzonder zwak en ‘het gevolg daarvan’ is dat er veel elektronische boeken niet legaal aangeboden worden online.

Wat kan het boekenvak leren van de muziekindustrie? Zouden ze niet een Spotify-model moeten kiezen? (zie bijvoorbeeld Yindo)

Samenvattend er staat nog het nodige te gebeuren.

Deel dit bericht:

#snrd12: SURFnet in het mobiele speelveld

 Gepubliceerd door om 15:11  SURF
okt 032012
 

Frans Panken is technisch productmanager bij SURFnet en gaat het hebben over de draadloze toekomst zoals hij die binnen SURFnet ziet. In de toekomst wordt alles en iedereen draadloos. Draadloos wordt dus een noodzakelijkheid.
En dat stelt eisen aan onze infrastructuur. Immers, als we straks allemaal data in de cloud hebben staan, dan moeten we die ook draadloos kunnen benaderen.

Draadloos is niet meer iets dat je “erbij” doet.

Daarom is SURFnet al een tijdje bezig met het onderzoeken van nieuwe draadloze netwerktechnologiën in het onderwijs en onderzoek, o.a. met LTE-pilots.
Belangrijk daarbij is dat je de data eigenlijk zo snel mogelijk op je eigen netwerk wilt hebben, en niet op het netwerk van de mobiele netwerkprovider.
Dat kan bijvoorbeeld door het inzetten van een Femtocell of het handig hergebruik van het beschikbare spectrum van frequenties.

Deel dit bericht:
okt 032012
 

Harold Teunissen, hoofd afdeling Middleware Services SURFnet gaat het hebben over een idee waarop hij octrooi heeft aangevraagd zodat hij het later vrij beschikbaar kan stellen aan iedereen.

Harold weet er een ware show met muziek en dans van te maken als het lijkt dat zijn Mac het te moeilijk heeft met een filmpje dat hij wil laten zien. Zie dit filmpje 🙂

Maar toen was zijn tijd op…

Deel dit bericht:

#snrd12: Developments in datamanagement

 Gepubliceerd door om 14:49  SURF
okt 032012
 

Arie Kaizer is group leader e-science support Philips. Hij laat zien dat data steeds belangrijker wordt. Maar data is ook heel duur. Hij laat daarna wat voorbeelden zien van situaties waarbij je data van sensoren en de omgeving combineert.

Er zijn wel een paar uitdagingen:
– privacy
– afspraken met het ziekenhuis voor wat betreft gebruiksmogelijkheden van de data
– erg hetrogene data
– je moet de datasets kunnen hergebruiken, dus ook goed opbouwen en inrichten voor hergebruik
– je moet de data opslaan en 10 jaar later nog kunnen hergebruiken.

Er zijn een aantal niveaus van volwassenheid als het gaat om het beheer van data:
1. basale backup
2. je houdt ook rekening met de privacy
3. je gebruikt datastandaarden voor de uitwisseling van de data
4. integratie van de werkstromen rond de dataverwerking.

Aanbevelingen:
– denk end-to-end (van verzamelen tot analyse)
– zorg dat je een format hebt waarmee data kan worden hergebruikt
– maak gebruik van standaard databeheeroplossingen (gebruik dat wat er al is)
– zorg voor expertise en ondersteuning.

Deel dit bericht:
okt 032012
 

In Nederland vergeten we vaak dat we in een delta wonen. Deltares, de stichting waar Rens van den Bergh werkt wil er voor zorgen dat wij ons ook geen zorgen hoeven te maken hierover.

Rens houdt zich bezig met serious games. Wat maakt een spel een serious game? Het moet een betekenis, leerdoel hebben. De thema’s waar de stichting Deltaris zich mee bezig houdt zijn niet de soort thema’s die je normaal in spellen tegen komt.

Rens gebruikt 1 dure minuut om ons onderling te laten praten over een serious game. Sorry, kon ik even niet actief aan meedoen, razendsnel typen en foto’s maken was maximale multitasking.

Daarna mogen een aantal mensen hun concept pitchen. Eerste concept: memoryspel om elkaar te leren kennen (ik doe met die ene regel het concept geen recht, maar moest even kort samenvatten). Tweede concept: spel om bewustwording binnen een organisatie te trainen als het gaat om onderhoud van server.
Aardig was dat het Rens geen moeite kost om die voorbeelden boven water te krijgen (ha ha, water ;-))

Daarna laat Rens zelf een voorbeeld van een concept zien. Voordeel van een game: je kunt iemand met extreme situaties laten spelen, en dan opnieuw (als het mis gaat).

Deel dit bericht:
okt 032012
 

Roland van Rijswijk, technisch productmanager SURFnet mocht dit zien te overtreffen. Hij neemt ons terug naar zijn studentenkamer en zijn eerste ervaringen met het internet.
Daarbij kwam hij begin jaren 90 ook een website tegen waar hij pizza’s kon bestellen bij een bedrijf in Californië. Dus zij bestelden een pizza voor een universiteit in Californië. Hij weet niet wat er mee gebeurt is, maar hoopt dat ze er van genoten hebben.

Het pizzabedrijf heeft daar blijkbaar van geleerd en voerde de noodzaak van het invoeren van een telefoonnummer in. Dan kun je tenminste controleren of je met een echte klant te maken hebt.

Dat bedrijven dit leren is maar goed ook van het online bestellen heeft een enorme vlucht genomen sinds die jaren 90.
We moeten er echter wel rekening mee houden dat we bij al dat online bestellen heel veel informatie invoeren. Daarbij vertrouwen we op een aantal basale beveiligingssystemen, zoals cerificaten.
Het probleem met Diginotar, een bedrijf dat certificaten uitgeeft (die er voor zorgen dat wij denken veilig data te versturen), waarbij het bedrijf gehackt bleek te zijn, maakt duidelijk dat we behoefte hebben aan extra beveiliging.

Er zijn daarom aanvullende systemen in ontwikkeling. Bijvoorbeeld een systeem dat vergelijkbaar is met het systeem van buurtpreventie waarbij systemen de certificaten die ze zien onderling vergelijken. Zodat je zou kunnen constateren of er wellicht een fout certificaat tussen zit dat je er dan uit gooit.

Een andere optie is het gebruik van een soort prikbord. Waarbij je elkaar ook op de hoogte kunt houden van problemen.

Een derde optie is het uitbreiden van het DNS-systeem met de mogelijkheid om informatie over certificaten op te slaan.

Helaas (?) is er niet één systeem dat de oplossing voor alle problemen is. Wellicht moeten we dus een soort energielabel voor een site ontwikkelen waaraan je kunt zien hoe betrouwbaar een site is.
Dat kan SURFnet niet alleen, wil je hier over meedenken, neem dan contact met Roland op.

Deel dit bericht: