Hebben wij contact?

 Gepubliceerd door om 16:41  Onderwijs
jun 122012
 

Ik weet niet of het als een verrassing komt, maar ik ben absoluut voorstander van helder taalgebruik (ook al maak ik daar zelf regelmatig de nodige spelfouten bij). Het bericht op Cursor van de TU/e met als titel “Kabinet wil niet zeggen wat ‘contactuur’ is” was er dan ook een dat ik meteen moest lezen.
Het ministerie wil zich blijkbaar de vingers niet branden aan de vraag wat nou precies wel of geen contactuur is. Nogal relevant als je scholen daar op af wilt rekenen. In plaats daarvan geeft het ministerie een heel uitgebreid antwoord waar ik niet veel wijzer van wordt. Dit is de volledige reactie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op de motie Beertema/ Jadnanansing over het nader definiëren van het begrip contactuur (zie dit document):

In de praktijk zullen nagenoeg alle hogescholen (en universiteiten) zich gaan houden aan de 12 verplichte contacturen per week. In september sluit de staatssecretaris de prestatieafspraken met de hoger onderwijsinstellingen, die onder andere op de contacturen betrekking hebben. Een hogeschool mag van het minimum aantal contacturen afwijken als de instelling gezien het gehanteerde onderwijsconcept op een alternatieve wijze het onderwijs intensiveert. Het netto effect van deze alternatieve onderwijsintensivering moet vergelijkbaar zijn met tenminste 12 contacturen per week. Zo mag bijvoorbeeld een onderwijsinstelling zoals de Open Universiteit afwijken van de 12 contacturen per week, omdat het onderwijsconcept van de Open Universiteit afwijkt. De staatssecretaris vindt dat de praktijken van de Open Universiteit en van andere instellingen met afwijkende onderwijsconcepten, die voor bepaalde groepen studenten geschikter zijn dan de genoemde contacttijd, voldoende aanleiding zijn om uitzondering op de minimumnorm toe te staan. Althans, voor zover er sprake is van vergelijkbaarheid. De staatssecretaris zal de uitzonderingsmaatregel voor dit soort afwijkende onderwijsconcepten dan ook niet heroverwegen.

En nou jij weer.

Hoera mijn iPad krijgt een klok!

 Gepubliceerd door om 08:20  iOS
jun 122012
 

Het is voor mij inmiddels een bekend fenomeen: op de avond van een belangrijke Apple keynote met aankondigingen over nieuwe hardware en software kan ik beter even Twitter en Google Reader links laten liggen. De stromen dan namelijk over van berichten van grote technologie weblogs die elk nieuwtje als eerste online willen hebben.
Heb je het allemaal gemist en wil je het tóch zelf zien, dan kan dat als je 2 uur tijd. Dan kun je hier kijken (hij speelt bij mij gewoon in Chrome af via Quicktime).

En was er nog nieuws? Natuurlijk!

Lees verder….