feb 222012
 

SIG UnwiredNa alle korte “live” berichten vandaag van de SIG Unwired bijeenkomst en de LTE Inspiratiesessie, beiden in Utrecht, ook nog even een samenvattend bericht.

Allereerst de SIG Unwired bijeenkomst. De bijeenkomst vandaag maakt duidelijk dat het goed is dat er een Special Interest Group voor mobiele devices bestaat. Ook al is de definitie van wat een mobiel device is nog niet helder. Eigenlijk, juist ook omdat die definitie nog niet helder is.

Duidelijk is dat op veel plekken binnen het (hoger) onderwijs in Nederland mensen bezig zijn met exact dezelfde vraag: wat moeten we met al die mobiele apparaten (laptops, netbooks, ultrabooks, smartphones, tablets, iPad etc) die onze docenten, medewerkers, studenten zowel thuis als op school gebruiken en/of willen gebruiken?

Lees verder….

LTE: de stand van zaken

 Gepubliceerd door om 14:03  SURF
feb 222012
 

TNO Ook Thom Janssen (Consultant mobile networks, TNO) start met een filmpje over wat TNO tot nu toe gedaan heeft op LTE gebied.

Nog een keer de voordelen op een rij:

  • tot 10x sneller dan 3G
  • lagere latency
  • capaciteit voor meer gebruikers (fijn voor de operator)
  • lagere kosten per bit (fijn voor de operator)

Lees verder….

Opening LTE Inspiratiesesie

 Gepubliceerd door om 13:59  SURF
feb 222012
 

Eduroam gastgebruik Maurice Akkerman (LTE projectleider SURFnet) geeft een kort overzicht van de ontwikkeling van 1G naar 4G (LTE).

Filmpje – reclamefilmpje van Verizon Wireless in de VS.

Er is een stevige stijging zichtbaar in het Eduroam gastgebruik in Nederland. Ook het 2G/3G dataverkeer laat een stijging zien (in tegenstelling tot voice en SMS).
Het is de verwachting dat Wifi en datanetwerken steeds meer hand in hand zullen gaan werken.
Ook wordt er een verschuiving verwacht naar meer mobiele toegang tot diensten.
Lees verder….

Presentatie jaarplan #SIGUnwired

 Gepubliceerd door om 12:27  SURF
feb 222012
 

SIG UnwiredFrank Thuss geeft een korte toelichting bij het jaarplan van de SIG Unwired waarom met de aanwezigen gediscussieerd wordt over de inhoud. Het kernteam heeft de afgelopen periode op verschillende offline en online methoden (Edistorm en Google Hangout)

Er zitten 4 thema’s in het jaarplan: 1. Toepassing in didactiek/werkprocessen, 2. Mobiele content, 3. Techniek, 4. Toepassing/inbedding in onderzoek

Lees verder….

Presentatie SURFspace #SIGUnwired

 Gepubliceerd door om 11:31  SURF
feb 222012
 

Kirsten Veelo Kirsten Veelo, SURFnet

Kirsten geeft een overzicht van SURFspace en de ruimte van de SIG Unwired binnen die omgeving. Veel van de aanwezigen hebben uiteraard al een profiel bij SURFspace.
Dit wordt/is het externe communicatiekanaal van de SIG. Bijeenkomsten, resultaten van projecten etc. komen hier terecht.
Daarnaast is er een forum aangemaakt voor SIG Unwired. Hier is het nog wat stil, dus vraag Kirsten naar ideeën voor dit forum. De discussie over het jaarplan zou daarvoor een goede eerste start kunnen zijn (maar andere onderwerpen zijn natuurlijk ook mogelijk!).

Er is ook even kort geïnventariseerd wat andere onderwerpen voor berichten kunnen zijn. De verschillende projecten die lopen binnen de instellingen die aanwezig zijn (of niet aanwezig zijn) vormen daar ook goede input voor.
Lid worden van de SIG doe je door de SIG Unwired via SURFSpace te volgen. Dan blijf je op de hoogte van alle nieuws.

N.B. Dit was een liveblog: direct meegetypt tijdens de presentatie en binnen enkele minuten erna online gezet. Daarom vooral een weergave van steekwoorden en minder ruimte voor rustige overpeinzingen

feb 222012
 

Floor van Grouw Floor van Grouw, Saxion Hogescholen.

Ook Saxion heeft een ontwikkeling meegemaakt waarbij studenten steeds vaker met netbooks de school binnen kwamen. Dat heeft er uiteindelijk toe geleidt dat geleidelijk aan ook Wifi-toegang binnen de locaties werd uitgerold. Er bestaan OTSWO (Open Transparante Stimulerende WerkOmgeving) -> flexplekken met 220V en monitoren per tafel etc.
Lees verder….

feb 222012
 

Frank Thuss Frank Thuss, Hogeschool Arnhem Nijmegen.

Studenten hebben steeds vaker mobiele devices bij zich en verwachten ook dat ze daar gebruik van kunnen maken tijdens de opleiding. Daarom Learning on the GO gestart. Het doel is kleinschalige projecten uit te voeren om de meerwaarde van mobiel leren te onderzoeken. De looptijd van het project is oktober 2011 – oktober 2012. Er doen 4 opleidingen aan mee, 14 docenten.

Doel is zeker niet om massaal apparaten aan te schaffen, men wil vooral ook gebruik maken van wat er al aan apparaten beschikbaar was. Zo waren er plekken waar er al ruimschoots iPads beschikbaar waren voor docenten. Voor de pilots is er ook voor gekozen om op basis van werkhypethesen de pilots te formeren zodat docenten ook heel concrete opbrengsten voor ogen hebben bij de start van de pilots. Dat bleek nog best moeilijk, maar daarom wel heel zinvol. Hier heeft het lectoraat een belangrijke rol bij gespeeld.
Lees verder….