sigunwired

4 posts

Presentatie jaarplan #SIGUnwired

Frank Thuss geeft een korte toelichting bij het jaarplan van de SIG Unwired waarom met de aanwezigen gediscussieerd wordt over de inhoud. Het kernteam heeft de afgelopen periode op verschillende offline en online methoden (Edistorm en Google Hangout) Er zitten 4 thema’s in het jaarplan: 1. Toepassing in didactiek/werkprocessen, 2. Mobiele content, 3. Techniek, 4. Toepassing/inbedding in onderzoek

Presentatie SURFspace #SIGUnwired

Kirsten Veelo, SURFnet Kirsten geeft een overzicht van SURFspace en de ruimte van de SIG Unwired binnen die omgeving. Veel van de aanwezigen hebben uiteraard al een profiel bij SURFspace. Dit wordt/is het externe communicatiekanaal van de SIG. Bijeenkomsten, resultaten van projecten etc. komen hier terecht. Daarnaast is er een forum aangemaakt voor SIG Unwired. Hier is het nog wat stil, […]

Presentatie Mobiel Leren project Saxion Hogescholen #SIGUnwired

Floor van Grouw, Saxion Hogescholen. Ook Saxion heeft een ontwikkeling meegemaakt waarbij studenten steeds vaker met netbooks de school binnen kwamen. Dat heeft er uiteindelijk toe geleidt dat geleidelijk aan ook Wifi-toegang binnen de locaties werd uitgerold. Er bestaan OTSWO (Open Transparante Stimulerende WerkOmgeving) -> flexplekken met 220V en monitoren per tafel etc.

Presentatie ‘Learning on the GO’ project #SIGUnwired

Frank Thuss, Hogeschool Arnhem Nijmegen. Studenten hebben steeds vaker mobiele devices bij zich en verwachten ook dat ze daar gebruik van kunnen maken tijdens de opleiding. Daarom Learning on the GO gestart. Het doel is kleinschalige projecten uit te voeren om de meerwaarde van mobiel leren te onderzoeken. De looptijd van het project is oktober 2011 – oktober 2012. Er doen […]