Presentatie jaarplan #SIGUnwired

SIG UnwiredFrank Thuss geeft een korte toelichting bij het jaarplan van de SIG Unwired waarom met de aanwezigen gediscussieerd wordt over de inhoud. Het kernteam heeft de afgelopen periode op verschillende offline en online methoden (Edistorm en Google Hangout)

Er zitten 4 thema’s in het jaarplan: 1. Toepassing in didactiek/werkprocessen, 2. Mobiele content, 3. Techniek, 4. Toepassing/inbedding in onderzoek

Doelstellingen 2012

Algemeen: kennisdeling, vergroting SIG

  • bestaande ‘labs’ in kaart brengen
  • kennis delen via SURFspace
  • bijeenkomsten rondom bepaald thema

Na een rondje langs de deelnemers bleek dat het niet logisch was om de discussie in groepen plaats te laten vinden, maar er plenair doorheen te werken.

Voor tekstuele zaken wordt het Word-document beschikbaar gesteld aan de aanwezigen; daarin kunnen de tekstuele wijzingen worden opgenomen en dan retour gestuurd aan Kirsten Veelo

Hieronder volgt mijn weergave van de discussie. Die is uiteraard niet compleet aangezien ik tijdens het discussiƫren mee heb zitten typen. De link naar de opname komt nog beschikbaar, dan kun je hem integraal terug kijken.

Opmerkingen algemeen:
Oorspronkelijk is gesteld dat mobiele devices apparaten zijn die je lopend kunt bedienen. Dat staat er nu niet zo sterk in en uit de discussie blijkt dat de aanwezigen dat soms ook breder zien.
Het bring your own device blijkt ook gehanteerd te worden. Anderen willen juist meer focussen.
De discussie spits zich ook toe op de vraag of laptops bijvoorbeeld uitgesloten worden. Dat is namelijk op dit moment nog een heel grote groep.
Echter, de uitdaging zit hem juist op bijvoorbeeld de tablets omdat je daar dezelfde zaken wilt kunnen doen als dat nu mogelijk is op een laptop.
Ander standpunt is dat het opstellen van zo’n definitie een onderdeel van het eerste jaar moet zijn.
Maar je moet wel al een helder startpunt hebben om er voor te zorgen dat anderen het de moeite waard vinden om lid te worden van SIG.

Er zijn een aantal dimensies aan mobiel leren: enerzijds de apparaten en anderzijds de toepassing. De keuze voor de de focus is van invloed op je indeling en afbakening.

Daarnaast zou uit de definitie duidelijk moeten worden dat Toepassing in didactiek/werkprocessen het belangrijkste thema is waar de andere drie ondersteunend aan zijn.

Conclusie is dat het niet erg is dat wij het hier niet 100% eens zijn over de formulering, maar dat hij wel nog bijgesteld moet worden om het voor leden helder te krijgen.

Opmerkingen met betrekking tot de werkprocessen: Met behulp van mobiele devices eenvoudiger maken van onderwijsgerelateerd processen zou een relevant aandachtspunt kunnen zijn.
Van de andere kant wordt gesteld dat sommige apps en toepassingen onafhankelijk zijn van de werkprocessen en of die onderwijsgerelateerd zijn. Het gebruik van Dropbox is niet beperkt tot alleen onderwijsgerelateerde toepassingen.

Conclusie: kerngroep doet voorstel over uitbreiding op dit gebied.

Opmerkingen met betrekking tot mobiele content: Er staat nog onvoldoende in hoe het beste samengewerkt kan worden met uitgevers.
Daarnaast zou de discussie over afrekenmodellen voor educatieve apps. een onderwerp kunnen zijn. Maar het blijkt dat de verwachtingen over resultaat op dit gebied bij Apple bij de aanwezigen niet altijd even hoog zijn.
Wel kun je, als het om content gaat, er voor zorgen dat datgene dat je ontwikkeld zo breed mogelijk inzetbaar is. Dat betekent niet dat je niet naar andere tools of content moet/mag kijken.

Opmerkingen met betrekking tot techniek:
Hier zou je vooral trendvolgend moeten zijn. De SIG zou moeten aangeven wat er is en welke kant e.e.a. op gaat. Bijvoorbeeld duidelijk maken hoe de relatie/discussie HTML5 versus native apps zich ontwikkeld (zie bijvoorbeeld de nieuwe Facebook App die HTML5 combineert met een native schil).
Zou de SIG er ook over moeten adviseren? Nee, dit blijkt erg afhankelijk van doel en doelstelling van het gebruik te zijn, daar kun je (zeker op dit moment in de tijd) nog niet te stellig in zijn.

Hier zou je ook iets moeten doen voor studenten met een functiebeperking en zaken als groen of duurzaam gebruik van technologie. Daar zijn oplossingen voor, die moet je signaleren en verwijzen naar de informatie hierover.

Gezien de tijd moesten we de discussie op dit punt afronden en een aantal data voor virtuele sessies plannen.

N.B. Dit was een liveblog: direct meegetypt tijdens de presentatie en binnen enkele minuten erna online gezet. Daarom vooral een weergave van steekwoorden en minder ruimte voor rustige overpeinzingen

0 0 stemmen
Bericht waardering
3 Reacties
Inline Feedback
Bekijk alle reacties
trackback
9 jaren geleden

Presentatie jaarplan #SIGUnwired http://t.co/LQIRHBd0

trackback
9 jaren geleden

Mooi verslag van Presentatie jaarplan #SIGUnwired http://t.co/TpLhW0FM (via @ICTOblog) #hanicto #sigunwired

trackback

Presentatie jaarplan #SIGUnwired http://t.co/mmATgOKV #SURF #sigunwired