Videoportfolio’s voor voetballers?!

“In haar proefschrift beantwoordt Mirjam Bakker de vraag in hoeverre de beoordelingen op basis van een videodossier betrouwbaar, generaliseerbaar en valide zijn.
Het belangrijkste resultaat van [haar] onderzoek is dat beoordelaars een acceptabel tot hoog niveau van overeenstemming bereiken voor het toekennen van cijfermatige beoordelingen op basis van een videodossier. Bovendien is er op basis van twee beoordelaars al een acceptabele interbeoordelaarsovereenstemming.
Verder bleek dat beoordelaars de toegekende cijfermatige beoordelingen baseerden op uiteenlopende bewijzen en argumenten. Over het algemeen gaan de maatregelen die in het design van de videodossiers zijn genomen, samen met betrouwbare en valide beoordelingen.”

(bron)

Twee berichten die onafhankelijk van elkaar geschreven zijn, maar heel duidelijk raakvlakken met elkaar hebben: Op SURFspace verteld Mirjam Bakker over haar promotie-onderzoek (PDF!) naar het ontwerp van een beoordelingsprocedure voor ‘videodossiers’ (videoportfolio’s). Zij beschrijft o.a. de contextinformatie die gebruikt kan worden om de boordeling op basis van zo’n dossier betrouwbaar, generaliseerbaar en valide te maken.

Op Leervlak.nl verwijst Jeroen Bottema naar een item in Holland Sport van vorige maand waarbij het gaat over het gebruik van videoanalyse bij AZ. De hele aflevering staat hier, maar het gaat hem om dit fragment (opent in Mediaplayer).

Ook bij AZ wordt video gebruikt voor het beoordelen, maar ook het uitleggen en aanleren van competenties. In het gebruik ervan wordt niet alleen de training (met meerdere camera’s gefilmd) gebruikt als leermateriaal voor spelers, maar wordt ook de koppeling gemaakt met voorbeelden van wedstrijdsituaties waar het juist goed (en ik neem aan ook juist niet goed) liep als gevolg van het gebruik van een combinatie van die technieken.
Een heel mooi voorbeeld dus.

Lijkt me iets wat te combineren moet zijn: waarom zou zo’n keeper met een unieke traptechniek niet straks een videoportfolio meenemen als hij naar een club gaat? Zou toch zonde zijn dat hij afhankelijk is van de vraag of een toevallige scout dat herkend als die komt kijken.
Maar ook voor het onderwijs geldt dat we niet moeten vergeten dat, ondanks alle gevoeligheden en privacy-aspecten die er aan kleven, de video-opnames meer zijn dan iets om ‘alleen’ bij een beoordeling te gebruiken.