Stimuleringsregeling e-portfolio 2007-2008

Aankondiging die ik ontving via de mail:

“Het programma E-portfolio NL van Kennisnet Ict op school schrijft de stimuleringsregeling ‘implementatie en uitwisseling e-portfolio 2007-2008’ uit waaraan zes projecten kunnen deelnemen. In deze regeling staat het uitwisselen van e-portfolio gegevens tussen organisaties/instellingen/sectoren/branches centraal. Een voorbeeld kan gevonden worden bij de doorlopende leerlijnen tussen VMBO-MBO-HBO. Of het leven lang leren en werken, waarbij e-portfolio gegevens, zoals competentie profielen, POP verslagen of andere gegevens uitgewisseld kunnen worden tussen onderwijs, arbeidsmarkt en/of arbeidsbemiddeling. Vindt u in deze voorbeelden een mogelijkheid om een projectidee te formuleren, klik dan snel naar deze website voor meer informatie. Op 8 mei 2007 wordt een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. U kunt zich inschrijven met behulp van het inschrijfformulier.”

Goed om te zien dat de doorlopende leerlijnen als uitgangspunt worden genomen en niet de traditionele scheiding tussen hoger onderwijs en de rest van het onderwijs wordt aangehouden. Ik neem overigens aan dat die leerlijn niet alleen beperkt blijft tot VMBO-MBO-HBO, maar in het VO en PO zal het aantal portfolio’s waarschijnlijk nog beperkt zijn lijkt me (daar heb je het vaker over leerlingdossiers met “harde” data).