Online lessen en quizzen over Anne Frank en haar dagboek

“Op http://www.annefrank.org/dagboeklessen staan lessen en quizzen over Anne Frank en haar dagboek. De dagboeklessen stimuleren leerlingen na te denken over de wereld van Anne Frank en die van henzelf. De quizzen testen de kennis van leerlingen over Anne Frank. Leerlingen maken de lessen en quizzen online. De website is gemaakt door de Anne Frank Stichting.
De online lesomgeving is verbonden aan het op 21 februari gelanceerde docentenweblog ‘Het dagboek in de klas‘. Hier kunnen docenten ideeën opdoen over het werken met het dagboek van Anne Frank, ervaringen uitwisselen en hun eigen dagboekprojecten insturen. Elk jaar kiest de Anne Frank Stichting uit de ingezonden projecten de vijf meest inspirerende. Zij winnen een nazaat van de kastanjeboom die achter het Anne Frank Huis staat.

Het weblog bevat ook posts van docente Erin Gruwell, bekend van het boek en de film ‘Freedom Writers‘. Zij vertelt hoe ze op de Wilson High School in Los Angeles met het dagboek van Anne Frank heeft gewerkt. In haar klas heersten interraciale spanningen. Gruwell zegt hierover: “Het dagboek van Anne Frank was essentieel in mijn lessen over tolerantie en acceptatie. Het vond een enorme weerslag bij mijn leerlingen en behandelde thema’s die zij op zichzelf konden betrekken – discriminatie, vechten tegen stereotypen, en het verlangen een stem te hebben. Het schrijven van hun eigen dagboeken gaf ze die stem.” Het waargebeurde verhaal van ‘Freedom Writers’ is verfilmd en is momenteel nog in de Nederlandse bioscopen te zien.
Het docentenweblog is geïntroduceerd in het kader van het 60-jarig bestaan van het dagboek dit jaar. Het dagboek is met 65 vertalingen het meest vertaalde Nederlandse boek. In de loop der jaren is ‘Het Achterhuis‘ uitgegroeid tot een inspiratiebron voor jong en oud.”

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annemarie Bekker, afdeling Communicatie, Anne Frank Stichting.