Effectief online onderwijs

 Gepubliceerd door om 20:50  Onderwijs
feb 252005
 
“In dit artikel worden de zeven principes van Chickering & Ehrmann (1996) voor goed onderwijs beschreven met referenties naar IDEEËn van Digitale didactiek waarin beschreven wordt hoe een principe in praktijk kan worden gebracht.”

(bron)

De IDEEËn die op de Digitale Didactiek-website geplaatst worden, kun je volgen via een van de RSS-feeds. Dit artikel, dat niet via die feeds beschikbaar is, koppelt de verschillende IDEEËn op de site aan de volgende principes van Chickering & Ehrmann:
#1: Stimuleer contact tussen studenten en docenten
#2: Stimuleer samenwerking tussen studenten
#3: Gebruik actieve leertechnieken
#4: Zorg voor feedback
#5: Zorg voor een efficiënte en effectieve tijdsbesteding
#6: Verwacht veel van studenten
#7: Respecteer verschillende talenten en leermethoden

Sorry, het reactieformulier is momenteel gesloten.