Beginners’ guide to business blogging

Het bericht op Far Wise in Knowledge Management met de link naar de Beginners’ guide to business blogging van Frederik Wackå is alweer van een weekje geleden, maar ik realiseerde me dat ik de guide inmiddels wel gelezen had, maar er nog niet over geschreven. Terwijl er toch een paar zinvolle tips in staan.
Het document is zeker niet dik (16 pagina’s) en daarom juist ook voor de doelgroep (mensen uit het bedrijfsleven) te behappen (zonder negatieve ondertoon).
Toch zit er de nodige diepgang in, zo wordt uitgelegd waarom je aan een ‘corporate weblog’ zou willen kunnen beginnen, welke soorten corporate-weblogs er zijn en eindigt het verhaal met een lijst van 14 stappen voor het beginnen van een corporate-weblog:
1.begin met het gebruik van RSS voor je nieuwsvoorziening;
2.onderzoek wat een weblog is (en niet alleen als gebruiker);
3.stel voor jezelf vast wat het doel van je weblog is (begin er niet aan gewoon voor het beginnen);
4. vraag jezelf af of je wel een weblog nodig hebt voor wat je wilt bereiken;
5. vraag jezelf af of je er wel de tijd voor hebt;
6. stem je corporate-weblog af met de bestaande communicatiekanalen;
7. stel vast wie de weblogger(s) is/zijn? Departments don’t blog, people do!
8. bepaal welke functionaliteiten je nodig hebt/wilt aanbieden;
9. kies een tool (software);
10. stel een beleid voor het weblog vast;
11. zorg ervoor dat de mensen die het weblog gaan onderhouden weten hoe dat moet;
12. begin klein en geruisloos;
13. gebruik suptiele PR, geen persberichten;
14. beslis na 2-3 maanden of het past en of je er mee door wilt.
In het document worden ze uiteraard verder uitgewerkt en toegelicht. Het geheel vormt een niet-complexe maar wel goed samenhangend geheel van vragen, uitleg en tips ook interessant voor edubloggers.