No Software Patents!

No software patents!
“Het auteursrecht beschermt auteurs, maar doet eerlijke personen geen kwaad. Octrooien zijn daarentegen 20 jaar durende monopolies op brede en algemene ideeën die de regering afgeeft. Octrooien zijn potentiële wapens tegen eenieder van ons.”

(bron)

No Software Patents! Jij kunt ook helpen!