Espelon levert digitaal onderwijsmateriaal

Espelon, de exploitant van digitaal onderwijsmateriaal in het Nederlandse hoger onderwijs, kent sinds 1 september jongstleden een online infrastructuur. Studenten en docenten kunnen voortaan op een web-based wijze toegang krijgen tot het aanbod van Espelon. Daartoe ging de organisatie een samenwerking aan met Siennax, een Europese service provider en leverancier van internettechnologie.”

(bron)

Na het bericht over lesmateriaal voor de ROC’s, vandaag dit nieuws over Espelon op de Edusite. Oud nieuws overigens, want de infrastructuur is blijkbaar al sinds september in de lucht.
Het materiaal waar het om gaat is afkomstig van het HEO ICT project.
Ondersteuning
Leuk indertijd was dat een van de eisen van het project was dat de deelnemende onderwijsinstellingen die het materiaal ontwikkelden ook ondersteuning voor docenten ontwikkelden. Enerzijds betekende dat dat er veel achtergrondmateriaal ontwikkeld werd, waar het ander vaak zo was dat er alleen aandacht was voor het studentmateriaal. Anderzijds werden er ook communities geformeerd rond het materiaal (het idee van docenten voor docenten). Uitwisselbaarheid van het materiaal? Simpel: een CD-ROM met afbeeldingen, Word-documenten, Powerpointbestanden en afhankelijk van het materiaal een ondersteunende website.
Nou heb ik geen idee hoe goed dat in de praktijk voor dit materiaal gewerkt heeft, maar de uitgangspunten klonken goed: halffabricaten met veel materiaal voor de docent + ondersteuning.

Formaten?
Wat ik me eigenlijk meteen afvroeg toen ik het bericht las was of het materiaal nog steeds op dezelfde manier opgebouwd was. De website wekt de indruk dat alles naar internetpagina’s is omgezet (maar ik neem aan dat een deel van de achtergrondartikelen toch gewoon PDF’s zijn?). Ook lijkt het alsof het materiaal ook in de eigen leeromgeving te gebruiken is (al wordt alleen Blackboard genoemd).
Dat laatste brengt me dan bij de vraag hoe uitwisselbaar het materiaal technisch is en hoe vrij is ben om er daarna mee aan de slag te gaan, bijvoorbeeld om delen toe te voegen en te verwijderen. Een eigenschap van het oude model was namelijk dat het niet ging om één elektronisch boek, maar om brokstukken die je naar keuze samenvoegde.
Ik neem aan dat ook onze instituten op dit moment de “eenvoudige” route kiezen van het aanvragen van een login-account voor studenten en dat er geen sprake is van de genoemde single-signon of integratie met/koppeling met Natschool.
Moet ik maar eens intern gaan navragen lijkt me.