DU-rapport E-learning trends 2004

“Het rapport E-learning trends geeft een beknopt overzicht van de trends en ontwikkelingen op het gebied van e-learning specificaties en standaarden bij de industrie en rondom niet-technische onderwerpen zoals copyrights. In het rapport worden 17 trends besproken en vier cases gepresenteerd die inzicht geven in de procesgang rond een aantal thema’s: het gezamenlijk ontwikkelen van digitaal leermateriaal, het gezamenlijk ontwikkelen van toetsmaterialen, het leren en begeleiden op afstand en het gezamenlijk beheer en onderhoud.”

(bron)

Te downloaden van de DU-website (PDF)