Learning Design and reuseability

“A recent article by Stephen Downes about the reuseability of instructional or learning designs in general, and those compliant with IMS Learning Design in particular, caused rather a response in the CETIS Educational Content Special Interest Group (EC SIG). We examine the issue and summarise the discussion.”

(bron)

Een tijdje geleden veroorzaakte Stephen Downes nogal wat opschudding door een negatief artikel te schrijven over Learning Design (zowel de IMS specificatie als het principe in het algemeen). Het artikel, geplaatst op zijn eigen blog, bevatte inderdaad een aantal denkfouten. De verschillende reacties werden door Wilbert Kraan en Sarah Courier samengevat in een reactie op de CETIS website.

Persoonlijk kon ik me er niet zo vreselijk druk over maken. Ik heb het artikel en de beschikbare achtergrond artikelen waar Stephen naar verwees gelezen nadat er zoveel ophef over ontstond. In dit vakgebied zullen er altijd mensen zijn die graag een mening verkondigen die aan één belangrijk criterium moet voldoen: het moet tegen alle gevestigde meningen ingaan én het moet aangeven dat het eigenlijk allemaal anders moet.
Tja.