jan 302013
 

Cursor_29-1-2013 Een collega-promovendus wees mij op het volgende bericht op Cursor:

TU/e-promovendus geeft proefschrift volledig vrij

Mooie kop en mooi concept. Samengevat: Maxim Hendriks stelt, als eerste promovendus bij de TU/e zijn proefschrift onder een Creative Commons licentie beschikbaar (je kunt de PDF hier downloaden). En inderdaad een bericht dat mij zou moeten interesseren (dank je Ton!). Zou het iets zijn dat ik had willen/kunnen doen? Niet als eerste promovendus op de TU/e in ieder geval, dat is duidelijk, maar zou het kunnen of relevant zijn?

Die vraag is niet heel kort te beantwoorden. Mijn proefschrift bestaat namelijk naast het theoretisch kader en de conclusies uit vijf inhoudelijke hoofdstukken die allemaal (uiteindelijk) gepubliceerd zullen worden. Drie ervan zijn al gepubliceerd (formeel is eentje “in press”), twee ervan zijn gesubmit en in afwachting van een reactie van het journal. Voor twee van de gepubliceerde en een van de gesubmitte artikelen heb ik inmiddels, samen met de co-auteurs, een copyrightverklaring ondertekend die de uitgever van het journal een aantal rechten geeft op het betreffende artikel. En in één geval legt het mij ook een aantal beperkingen op als auteur waarbij dan ook nog eens verschil gemaakt wordt tussen de pre-peer-reviewed versie, de accepted versie en de published versie (met alle opmaak etc).

Natuurlijk, dit alleen al zou een reden zijn om vooraf heel selectief te zijn met waar je een artikel aanbiedt, maar ik neem aan dat je me dat kunt vergeven. Op deze site kun je eenvoudig zoeken naar de bepalingen per journal.
Goed, er zijn dus een paar drempels, maar wat is dan wel nog mogelijk?
Lees verder….

Deel dit bericht:

Stellingen bij je proefschrift

 Gepubliceerd door om 20:16  Promotie
jan 182013
 

Promotiereglement_tue Bij de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), de universiteit waar ik over een tijdje hoop mijn proefschrift te mogen verdedigen, staat in artikel 17 lid 1 van het promotiereglement (PDF!) het volgende:

Aan het proefschrift of -ontwerp kunnen stellingen worden toegevoegd. Als stellingen worden toegevoegd dienen, naast de stellingen over het proefschrift, ten minste zes van de stellingen géén betrekking te hebben op het onderwerp van het proefschrift of -ontwerp. Vier van deze stellingen dienen wetenschappelijk-technisch van aard te zijn en twee van algemeen maatschappelijke aard. Een stelling dient de mening van de promovendus te verwoorden en mag derhalve niet uitsluitend uit een citaat bestaan.

OK…dacht ik. Ik wist dat stellingen bij de TU/e optioneel waren, ik hoef er dus geen aan mijn proefschrift toe te voegen, maar als ik besluit iets niet te doen, dan wil ik wel weten waarom niet. Dus ging ik op zoek naar meer informatie over het fenomeen van stellingen bij een proefschrift.

Zoals zo vaak, was Wikipedia een aardige plek om te beginnen. Daar is o.a. te lezen dat:

Stellingen bij een proefschrift zijn een aantal beweringen, door de promovendus gedaan, die meestal op een los vel bij het proefschrift worden geleverd en die de promovendus tijdens de promotieplechtigheid wil verdedigen tegen de opponenten. Een aantal ervan heeft betrekking op het wetenschappelijke werk waarvan het proefschrift een verslag is, maar daarnaast moeten er ook een aantal stellingen worden verdedigd die hiermee nadrukkelijk geen verband houden. Het is traditie naast de (meestal 10) serieuze stellingen ook een of meer zogenaamde schertsstellingen op te nemen, die men echter dan wel bereid moet zijn te verdedigen als er een vraag over komt. Het is lang niet bij alle universiteiten (meer) gebruikelijk of verplicht om stellingen op te nemen in het proefschrift.[1]

Daar staat ook te lezen dat het oorspronkelijk zo was dat mensen promoveerden op basis van die stellingen en dat pas later de vastlegging van het onderzoek in belang toe nam. Tegenwoordig zijn de stellingen op veel plaatsen, en dus ook bij de TU/e, optioneel.

Maar daarmee was mijn vraag over wel of niet doen, natuurlijk nog niet beantwoord.
Lees verder….

Deel dit bericht:

Promoverende docenten

 Gepubliceerd door om 21:24  Onderwijs
dec 212011
 

Studentenprotest 21/01/11 Via Scienceguide werd ik gewezen op de lijst met toekenningen promotiebeurzen voor leraren met daarop de namen van de 36 docenten die, dankzij subsidie van het ministerie van OCW aan een promotieonderzoek mogen beginnen.  Dat zijn er meer dan oorspronkelijk gepland. Het budget is met 50% opgehoogd, van 6 naar 9 miljoen euro. Maar aangezien er maar liefst 225 aanvragen waren, is het aantal (16% toegekend) natuurlijk niet eens zo heel hoog.

De docenten krijgen gedurende een periode van 4 jaar, 2 dagen per week de tijd om hun onderzoek uit te voeren. Dat is evenveel tijd als dat ik heb en ik kan je vertellen dat dat zeker niet ruim is. Ze zullen er dus wel wat voor moeten doen (en dat mag natuurlijk ook wel!).

Ik moet zeggen dat de onderwerpen waarop de docenten gaan promoveren heel divers zijn. Van tamelijk praktisch, “Multi-objective optimal network design problem for junctions in urban traffic networks” of “Kennisontwikkeling in een online-leeromgeving: naar een beter resultaat” en “Auteursrecht 2.0: handhaving van de regels of de regels handhaven?”, tot toch wat ‘vager’ zoals bv “Martial women in ancient heroic epic” of voor mij wat minder ‘toepassingsgericht’ zoals bv “Egyptian temple oaths in Ptolemaic Egypt”.
Moet ook kunnen lijkt me. Er zit in ieder geval de nodige variëteit in.

Er zijn drie Fontys-collega’s die een promotiebeurs gekregen hebben: Dave van Breukelen van de Fontys Lerarenopleiding in Sittard met het onderwerp “Curriculum integration: teaching basic physics concepts through technical design”, Marjan de Groot-Reuvekamp van Fontys Pedagogische Opleidingen uit ’s-Hertogenbosch met het onderwerp “Improving the understanding of historical time of students aged 6 to 12” en Inge Saris-van Bijnen van de Fontys Hogeschool Pedagogiek uit Tilburg met het onderwerp “The well-being of children subjected to divorce in co-parenting families”. Heeft Fontys het dus helemaal niet slecht gedaan dus bij het formuleren van voorstellen.

Ik wens hen en de andere 33 nieuwe promovendi veel plezier toe de komende vier jaar. Want hoewel ik zelf nog wel een tijdje bezig ben (mijn 4 jaar lopen nog tot april 2013), kan ik wel al stellen dat het een unieke tijd is!

Deel dit bericht:
apr 292011
 

Op woensdag 6 april lieten maar liefst negen promovendi van de Universiteit van Utrecht, Open Universiteit, Technische Universiteit Twente, Eindhoven School of Education, en Fontys Hogescholen hun onderzoek zien voor een groep van ruim dertig aanwezigen.
Aan het woord kwamen achtereenvolgens

  • Niek van den Bogert (Het oog van de meester)
  • Menno Deen (Designing Playful Math)
  • Anouschka van Leeuwen (eTrail),
  • Chantal Gorissen (The effects of control versus autonomy in hypermedia learning environments)
  • Frank Leenaars (GearSketch)
  • Marjoke Bakker (Spelletjes voor het ontwikkelen van multiplicatieve vaardigheden)
  • Mieke Hagemans (Leerlingen ondersteunen in het sturen en managen van leren? Gebruik een conceptmap!)
  • Nele Coninx (Synchroon coachen van leraren in opleiding)
  • Nico Rutten (Computer Simulations in Science Education)

Het geheel werd vakkundig samengevat en teruggekoppeld door Gijsbert Erkens van de Universiteit Utrecht.

Je kunt hierboven de video vinden van de korte presentaties door de promovendi en de terugkoppeling door Gijsbert Erkens. Op deze pagina kun je ook de presentatiebestanden vinden en de links direct naar de individuele stukjes van de video

Deel dit bericht:
 Reacties uitgeschakeld voor Video en presentaties van de VOR divisie ICT bijeenkomst 6 april 2011  Tags: ,