Leestip: Nieuw rapport over innovatieve didactiek

Innovating_Pedagogy_2015 De Open Universiteit in het Verenigd Koninkrijk heeft onlangs de vierde editie van hun “Innovating Pedagogy” rapport uitgebracht. En deze editie is, wat mij betreft, extra zinvol omdat ze niet alleen een aantal nieuwe (als in: nog niet in eerdere edities beschreven) didactische uitgangspunten beschrijven, maar ook een gestructureerd overzicht geven van de samenhang tussen de verschillende benaderingen die ze de voorgaande jaren beschreven hebben. Daarmee wordt het dus niet een “wat hebben we dit weer aan nieuwe smaakjes kunnen verzinnen” rapport, maar nuttige een samenvatting van meerdere jaren. Het rapport groepeert de uitgangspunten op basis van zes thema’s:

 1. Scale / schaalgrootte (= het opschalen van de omvang van het onderwijs en het gebruik maken van de mogelijkheden van die omvang)
  • Rhizomatic learning (2012)
  • MOOCs (2012, 2013)
  • Crowd learning (2013)
  • Citizen inquiry (2013)
  • Badges to accredit learning (2013)
  • Massive open social learning (2014)
 2. Connectivity / connectiviteit (= het gebruik maken van de kracht en de mogelijkheden van de verbindingen tussen lerenden)
  • Seamless learning (2012, 2013)
  • Flipped classroom (2014)
  • Bring your own devices (2014)
  • Crossover learning (2015)
 3. Reflection / reflectie (= kennis vergt ook reflectie op het leren en op datgene wat geleerd wordt)
  • Assessment for learning (2012)
  • Learning analytics (2012, 2013)
  • Learning to learn (2014)
  • Learning design informed by analytics (2014)
  • Learning through argumentation (2015)
 4. Extension / uitbreiding (= didactiek die uitbreidingen zijn van bestaande didactiek en proberen bepaalde beperkingen in die didactiek op te lossen )
  • Geo-learning (2013)
  • Learning from gaming (2013)
  • Event-based learning (2014)
  • Learning through storytelling (2014)
  • Threshold concepts (2014)
  • Computational thinking (2015)
  • Context-based learning (2015)
  • Incidental learning (2015)
  • Learning by doing real science (2015)
 5. Embodiment / belichaming (= gebruik maken van het gegeven dat we ons lichaam gebruiken bij het leren)
  • Maker culture (2013)
  • Bricolage (2014)
  • Embodied learning (2015)
 6. Personalisation / personalisatie (= de missing link als het gaat om onderwijs, onderwijs toegespitst op de behoeften van individuele studenten)
  • Personal inquiry learning (2012)
  • Dynamic assessment (2014)
  • Adaptive teaching (2015)
  • Analytics of emotions (2015)
  • Stealth assessment (2015)

De jaartallen achter elk onderwerp linken naar de PDF van het rapport waar deze in beschreven worden. Toch is ook dit overzicht niet helemaal compleet, een paar onderwerpen uit voorgaande jaren bleken niet in het model te passen. Niet in het overzicht staan:

 • Bring your own devices (2014)
 • Digital scholarschip (2013)
 • New pedagogy for e-books (2012)
 • Publisher-led short courses (2012)

Op zich  te begrijpen, het zijn namelijk ook een beetje buitenbeentjes als het gaat om onderwerpen die vanuit de didactiek beschreven worden.

De beschrijvingen per didactisch uitgangspunt zijn beknopt en de aanvullende bronnen erbij zouden zeker uitgebreider mogen zijn zodat je van daaruit ook verder kunt lezen. Maar het geeft wel al een mooi startpunt om het ontwerp van je onderwijs in een verband te plaatsen. En van daaruit dan na te denken over de rol van ict / leertechnologie daarbij. En ik moet bekennen dat ik ze zeker niet allemaal kende.

(getipt via Scoop.it door Robert Schuwer)