Interessant: Schrijf samen in 1 dag een open tekstboek over Digitale vaardigheden

Adventures of Huckleberry Finn - Mark Twain. Easton Press binding. OK, laten we eerst alle bezwaren / bedenkingen noemen: Waarom een boek? Waarom één vaste stuctuur en geen flexibel geheel waar je uit kunt putten? Wie gaat het boek onderhouden? Kan de kwaliteit wel genoeg zijn op deze manier? Doen we zo niet iets wat eigenlijk uitgevers zouden moeten doen?

En dan nu tijd voor de inhoud: op 30 oktober organiseert Wikiwijs een sessie met de titel “Open tekstboek in één dag”. Een projectteam met mensen van de Radboud Universiteit Nijmegen, de Technische Universiteit Delft en de Open Universiteit gaat die dag in Utrecht proberen om tijdens die dag samen met docenten uit het voortgezet onderwijs een ruwe versie te maken van een open tekstboek. Het onderwerp is “Digitale vaardigheden: zoeken op internet”. Het definitieve boek, dat gericht is op het voortgezet informatica-onderwijs, havo/vwo moet dan eind 2013 klaar zijn. Geen eenvoudige klus.

En ze zoeken nog hulp. Dus ben je docent en wil je deelnemen, dan kun je je nog tot 20 oktober aanmelden en mee “schrijven” aan dit boek. Reis- en verblijfkosten voor deelnemende docenten worden vergoed en elke docent krijg na afloop een certificaat, ondertekend door de Radboud Universiteit en de TU Delft. Dit certificaat dat kan dienen als bewijs voor een nascholingsactiviteit.

Zoals uit de titel al blijkt, vind ik het een ontzettend interessant initiatief. Ik hoop dan ook dat het niet alleen lukt, maar dat op de een of andere manier de meta-informatie over het initiatief ook breder verspreid worden. Wat kost het nou (voorbereiding, begeleiding, out-of-pocket kosten) of dit boek uiteindelijk compleet te produceren? Krijg je op deze manier voldoende auteurs bij elkaar (is er voldoende incentive voor scholen/docenten om deel te nemen)? Is de kwaliteit per saldo voldoende? Kunnen we dit ook voor andere vakken herhalen? Kunnen we dit ook in het hoger onderwijs herhalen?

Ik ga in ieder geval op zoek naar een contactpersoon bij de organisatie. Neem jij deel en wil je me meer vertellen over je redenen (en achteraf) ervaringen? Dan hoor ik het graag!

Meer info via Wikiwijs daar staat ook de link waarmee je tot 20 oktober 2013 aan kunt melden.

0 0 stemmen
Bericht waardering
7 Reacties
Inline Feedback
Bekijk alle reacties
trackback

Interessant: Schrijf samen in 1 dag een open tekstboek over Digitale vaardigheden. Doe mee! http://t.co/nXbEzTQJ0H via @ICTOblog @Wikiwijs

trackback
10 jaren geleden

In elk geval een interessant initiatief http://t.co/pUScoacOYX

Robert Schuwer
10 jaren geleden

Het idee voor dit initiatief ontstond vorig jaar bij de OpenEd conference in Vancouver. Ik heb daar een presentatie bijgewoond van iemand van Siyavula uit Zuid-Afrika. Ze vertelde over “bootcamps” waarbij in een weekeinde door groepen docenten een open tekstboek werd gemaakt over allerlei onderwerpen. Evaluaties leerden haar dat de grootste ervaren meerwaarde die de meewerkende docenten ervoeren het ontstaan van een hechte community was, die ook ver na het bootcamp nog bestond (zie https://www.surfspace.nl/artikel/937-blog-open-education-2012-conference-dag-2-17-oktober-2012/ voor meer informatie). Ik was na deze presentatie benieuwd naar of een dergelijk initiatief in Nederland ook van de grond zou komen en wat dan de effecten zouden zijn. Omdat Wikiwijs streeft naar een optimale mix van open en gesloten leermateriaal in het onderwijs paste dit initiatief goed in het programma van Wikiwijs. Het geeft ook meer inzichten in of deze wijze van werken een versnelling kan geven aan het creëren en delen van open leermateriaal.

Dan jouw vragen. Ik zal ze punt voor punt proberen te beantwoorden.

1. Waarom een boek? Strikt genomen is het geen boek in de klassieke zin van het woord, maar het omschrijft het beste van wat we voor ogen hebben voor het eindproduct. Het zal een digitale mix zijn van tekst, multimedia en wellicht zaken als simulaties, applets of wat er door de vakexperts als passend wordt ervaren om bij te dragen aan de leerdoelen die we gesteld hebben. De tool die we willen gebruiken is de Maken-tool in Wikiwijs. Dit is een laagdrempelige auteurstool, waarmee een mix van elders gevonden open materialen kan worden gemaakt en op die wijze een nieuw product (“arrangement” in het Wikiwijs Maken jargon) ontstaat.

2. Waarom één vaste stuctuur en geen flexibel geheel waar je uit kunt putten? Het arrangement dat hiermee ontstaat is voor iedere belangstellende beschikbaar onder een Creative Commons licentie. Iedereen is daarmee vrij om (uitgaande van een kopie van dat arrangement) het materiaal aan te passen aan zijn of haar eigen context. Natuurlijk hopen we dat dergelijke afgeleide arrangementen dan ook gedeeld gaan worden.

3. Wie gaat het boek onderhouden? Daar hebben we nog geen vaste plannen voor gemaakt. E.e.a. zal mede afhangen van hoe het eindproduct ontvangen gaat worden.

4. Kan de kwaliteit wel genoeg zijn op deze manier? Tegenvraag: definieer kwaliteit! In dit geval hebben vakexperts van de RU Nijmegen en de TU Delft nagedacht over de opzet en opbouw en zullen docenten (de experts in de klas) meewerken aan het maken van de inhoud. De experts van de RU en TU vormen weer de eindredactie. Zoals veelal bij kwaliteitsvragen van OER is het ook hier uiteindelijk gebaseerd op de mate van vertrouwen die de uiteindelijke gebruiker van het materiaal heeft in deze redactie en de auteurs.

5. Doen we zo niet iets wat eigenlijk uitgevers zouden moeten doen? Misschien, maar hun producten zullen niet open zijn en daardoor wellicht minder aanpasbaar aan de context. Uiteindelijk heeft een docent een keuze: kiest hij of zij voor gesloten materiaal dat goed bij zijn/haar context past (en betaalt daarvoor een prijs) of kiest hij/zij voor dit materiaal dat goed zij zijn/haar context past maar dat (indien niet) wat aanpassingen vergt (en betaalt de prijs van eigen extra inspanning hiervoor)? Sleutelwoord voor mij hierbij is “keuze”.

trackback
10 jaren geleden

Interessant: Schrijf samen in 1 dag een open tekstboek over Digitale vaardigheden – ICT&Onderwijs BLOG – http://t.co/412ea3Ujud

Daniëlle
Daniëlle
10 jaren geleden

Ben vooral benieuwd naar het eindresultaat 🙂