SURFnet Creative Lab

Een van de projecten die op dit moment binnen het SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma worden uitgevoerd heeft betrekking op het ontwikkelen van een nieuw “Creative Lab”. Doel van dat lab is om co-createie op het gebied van technologie en toepassingen mogelijk te maken en om een showroom functie voor SURFnet diensten en innovatieprojecten te vervullen.

Als eerste tastbare product van het project is er een technologiestudie beschikbaar (PDF, 2145 KB!). Die technologiestudie is uitgevoerd door Stephan Verveen (FunnelVision). Het is een interessant document dat ook leerzaam is als je nog helemaal niets weet van zulke labs.

In het filmpje hierboven heeft Stephan de camera gericht op Petra Boezerooy (programmamanager SURFnet/Kennisnet) en Sandra Passchier (projectleider van het project) van SURFnet. Zij vertellen kort iets over het project en doen ook een oproep voor deelname.

[Disclosure] Ik ben op het moment als adviseur verbonden aan het SURFnet/Kennisnet programma.