creative lab

1 post

SURFnet Creative Lab

Een van de projecten die op dit moment binnen het SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma worden uitgevoerd heeft betrekking op het ontwikkelen van een nieuw “Creative Lab”. Doel van dat lab is om co-createie op het gebied van technologie en toepassingen mogelijk te maken en om een showroom functie voor SURFnet diensten en innovatieprojecten te vervullen. Als eerste tastbare product van het project is […]