De NOS over hun eigen primeur op de iPhone

“Maar ik hoor het de kranten, uitgevers of Europese Commissie al weer roepen: Concurrentievervalsing met belastinggeld! Ik vind dat echt totale onzin. De NOS is op het gebied van nieuwe media de afgelopen jaren een zeer efficiënte innovatiemotor geweest. Met een klein groepje van 3 tot 4 mensen worden in samenwerking met verschillende marktpartijen nieuwe toepassingen ontwikkeld. De kennis over die toepassingen hebben we altijd zonder enige beperking gedeeld op workshops, congressen en in de media.

En zo werkt het nu ook bij het livestreamen op de iPhone. Doordat de bedrijven die de NOS helpen met dit project ook voor veel andere mediabedrijven in de markt werken, komt onze kennis op dit gebied per direct ook voor anderen beschikbaar.

Als we – zoals de Europese Commissie lijkt te willen – vooraf toestemming moeten gaan vragen voor dit soort toepassingen, dan hadden we dit project nooit zo snel kunnen oppakken. Dan was het 2010 of 2011 geworden.”

(bron)

Roeland Stekelenburg van NOS Nieuwe Media geeft op het weblog van de NOS uitleg bij de Tour 2009 streaming optie waar ik je hier al over vertelde.

Dit uitgebreide citaat uit zijn post wilde ik je niet onthouden. Ik vrees dat hij helemaal gelijk krijgt voor wat betreft het commentaar dat er op zal komen, maar ik vind ook dat hij gelijk heeft dat het gewoon niet anders kan. En zolang bedrijven als de NOS de kennis die ze, met onze belastinggelden, opbouwen in voldoende mate weer delen met anderen, dan worden we er allemaal beter van.

Ik ga er dan ook vanuit dat SURFnet me binnenkort vast haarfijn kan uitleggen hoe we vanuit het onderwijs er ook voor kunnen zorgen dat we zulke streams op kunnen zetten naar (in ieder geval) de iPhone en Android en wie dan ook maar mobiel verbinding maakt.

[update]
Ik ga er overigens vanuit dat ze de Wowza Media Server 2.0.0-preview2 gebruiken. SURFnet biedt Wowza streaming aan, maar ik neem aan dat ze de preview niet geïnstalleerd hebben staan.