The Horizon Report editie 2009 over Emerging Technologies is verschenen

The Horizon Report 2009 - Klik voor grotere versie

Via de Educause-website is vanaf nu de 2009-editie van het Horizon Report te downloaden. Waar Gartner een hele curve nodig heeft om haar hype-cycle van de ontwikkeling van technologieën te beschrijven, daar volstaat het Horizon Report (PDF!) met het beschrijven van zes technologische ontwikkelingen die voor het onderwijs relevant zijn of gaan worden.
Daarbij maken ze de driedeling in waarschijnlijke termijn waarop ze zullen doorbreken: volgend jaar, binnen 2-3 jaar en over 4-5 jaar. In het rapport kun je voor elk van de zes technologieën een beschrijving van de ontwikkelingen, de relevantie voor het onderwijs en verwijzingen naar (online) voorbeelden van gebruik en toepassing vinden. Ik zal hieronder de onderwerpen heel kort even aanstippen:

In de eerste groep ‘volgend jaar‘ zijn te vinden de mobieltjes/smartphones (mobiles), de apparaten waarmee je kunt mailen, foto’s kunt maken, audio en video-opnames kunt maken, internetten en ja ook nog bellen. Deze toestellen werden natuurlijk al gebruikt in het onderwijs maar het rapport geeft aan dat ze nu echt gaan doorbreken.

Ook in die eerste groep ‘volgend jaar‘ staat Cloud Computing. Ik weet er eigenlijk geen mooi Nederlands woord voor, maar het idee erachter is dat we het bij data niet meer hebben om bestandjes op een specifieke harde schijf in een specifieke computer in een specifieke ruimte, maar dat die data (en ook de applicaties) ergens (in de wolk) vertoeven. Waar fysiek precies is niet relevant. Wat relevant is dat je op een bepaald moment, als dat nodig is, over meer capaciteit kunt beschikken en dat je niet onnodig veel capaciteit die je nu nog niet gebruikt hoeft te reserveren/in te kopen. Dat is nodig bij grote data-intensieve toepassingen, waar onze leeromgevingen ook steeds vaker toe gaan behoren. Zie ook de presentatie van Werner Vogels van Amazon (verhaal + presentatie op Slideshare) van tijdens de Onderwijsdagen 2008.

In de categorie 2-3 jaar vinden we locatiegebonden diensten (geo-everything) en het persoonlijke web (the personal web). Met de opkomst van mobiele apparaten die weten waar je bent wordt het gebruik daarvan bij het aanbieden van informatie, resultaten op zoekopdrachten etc. ook veel logischer. Jet persoonlijke web heeft betrekking op de persoonlijk set van tools die gebruikers om zich heen verzamelen om om te kunnen blijven gaan met de groeiende hoeveelheid informatie die op hen af komt en waar zij zelf ook aan willen bijdragen. In de categorie 4-5 jaar tenslotte ook twee technologieën: het semantisch web/semantische toepassingen (Semantic-aware Applications) en slimme objecten (Smart Objects).
Het idee van het semantische web is niet nieuw. Het heeft te maken met het gebruik van kennis over de betekenis en samenhang van dingen bij bijvoorbeeld het uitvoeren van zoekdrachten.
Omdat de achterliggende technologieën complex zijn en nog flink in ontwikkeling vind ik die inschatting van 4-5 jaar zeker niet onverstandig.

Voor slimme objecten vraag ik me dat eerder af. Daarbij gaat het dan bijvoorbeeld om RFID tags, QR codes of smartcards. Allemaal wel technologieën die nu in gebruik zijn, maar inderdaad beperkt. Gaat daar over 4-5 jaar de tijd dan wel rijp voor zijn?

Kritische noot
Doordat het rapport zich beperkt tot een zestal technologieën die op korte of langere termijn zouden moeten doorbreken geeft het geen zicht op reeds lang(er) in gebruik zijnde technologieën zoals virtuele werelden, elektronische leeromgevingen, digitale portfolio’s etc.
Dat zou toch ook interessant zijn om bij te houden. Ook als gaat het dan meer op het Gartner verhaal lijken.

Downloaden!
Het rapport is opgesteld door the New Media Consortium (NMC) en het EDUCAUSE Learning Initiative (ELI) en is zeker de moeite van een download waard.