Standaardenlijst overheid klaar

“Het Forum Standaardisatie heeft een eerste lijst gepubliceerd met de open standaarden die in principe ondersteund dienen te worden door overheidsinstellingen. De lijst is opgesteld naar aanleiding van de goedkeuring door parlement en kabinet van het actieplan ‘Nederland Open in Verbinding’ (NOiV), waarin onder andere ODF naar voren wordt geschoven als documentstandaard. De standaardenlijst gaat net als NOiV uit van de principes interoperabiliteit en vermindering van de afhankelijkheid van leveranciers.”

(bron)

Op het Forum Standaardisatie kun je de link vinden naar de complete basislijst (PDF).
Praktische impact op het onderwijs is voorlopig nul. Het gebruik van PNG en JPG (en dus niet GIF) is niet zo schokkend.

En ook het ondersteunen van ODF is niet zo spannend. Niet alleen vallen we als HBO instelling voor zover ik weet niet onder de Rijksoverheid, zelfs als we ons er in het onderwijs wél aan zouden verbinding zou dat hoogstens een technische stapje zijn (een ODF import/export in Office). Ik verwacht dat dat bij 99,9% van de documenten die we nu maken probleemloos gaat. Dat was indertijd bij de conversie van WordPerfect naar Word ook al zo.
En in de tussentijd heb ik al sinds ruim een jaar de portable versie van Open Office op mijn laptop staan. Als iemand een ODF document aanlevert of wil hebben is dat nu dus ook al geen probleem.

Het wachten is dus op de stap naar de meer inhoudelijke standaarden voor uitwisseling. Zou ik dat nog mee maken?