Studiedag ICT van het Onderwijscentrum VU

MediaXperience

Zoals gisteren aangegeven heb ik vanochtend de opening verzorgd van de studiedag ICT van het Onderwijscentrum van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ik heb de presentatie die ik gebruikt heb toegevoegd aan de wiki-pagina en die pagina blijft gewoon beschikbaar.

Leuk en spannend
Het was een leuke sessie om te doen. Het was “nieuw” verhaal voor mij, d.w.z. het voor het eerst dat ik het zo gecombineerd had in een presentatie. En dan is het natuurlijk toch altijd wel even spannend om te zien of dat wat je over wilt brengen ook over komt en aansluit bij de groep. En dat bleek wel het geval te zijn. De reacties bij het bericht van gisteren bevestigen dat ook. Net-generatie
Gisteren vroeg ik of jullie het beeld dat Wim Veen en Frans Jacobs schetsen van de net-generatie herkenden. Ik moet toegeven dat het aantal reacties op de eerste optie “Ja, ik kom ze regelmatig tegen” me nog beste verbaasde.

Who cares?
Ikzelf zit namelijk in de “Who cares?” hoek. Enerzijds vind ik namelijk dat Veen en Jacobs een aantal eigenschappen van deze generatie uitvergroten en een stereotype neerzetten. Maar zoals natuurlijk niet iedereen in de jaren 60 een hippie was, zo geldt dat ook voor de jongeren die tot de net-generatie behoren.

Uitvergroten
Anderzijds is het eigenlijk ook helemaal niet relevant of alle jongeren uit de net-generatie alle beschreven eigenschappen hebben. In de presentatie van vandaag vraag ik vanaf dia 7 aan de deelnemers of zij gebruik maken van de daarna volgende voorbeelden van online diensten en ICT.
Het aantal handen dat omhoog ging was steeds bijna 100%, met uitzondering van Gaming en Digitale TV.

Veranderende wereld – ook voor ons!
Mijn punt was dan ook dat de wereld sinds de introductie van ICT in het Onderwijs (valt ongeveer samen met het beschikbaar komen van computers) dat zelfs voor ons “ouderen” de wereld al zó doordrenkt is van ICT toepassingen dat je het ook in het onderwijs niet meer kunt maken om te gaan discussiëren óf je wel hier aandacht aan moet besteden of gebruik van moet maken.

Verschillen
Maar daarnaast zijn er natuurlijk toch ook wel verschillen tussen onze generatie en de jongeren uit de net-generatie. Zij kunnen zich geen wereld voorstellen zonder internet. Maar dat betekent niet dat zij zomaar met al die zaken die bij die nieuwe technologische mogelijkheden horen om kunnen gaan. Ik heb een korte clip uit de prima Tegenlicht aflevering “Ik en het Web” laten zien waarin dat ook pijnlijk duidelijke wordt.

Leren fietsen
Maar het “leren omgaan” met betekent volgens mij niet dat je er verstandig aan doet als school om maar simpelweg het aan hebben staan van een mobieltje binnen de school te verbieden.
Het is niet de vraag “drank voor je 16e of niet”, het is veel meer te vergelijken met het leren fietsen door een kind. Je kunt wel zeggen “je mag niet fietsen want het verkeer is te gevaarlijk” maar daar bereik je niets mee. Je kunt zo’n kind wel proberen zo veilig mogelijk te leren fietsen zodat het zelf beslissingen kan nemen op het moment dat jij er niet meer bij bent. En dat moment komt, of het nu over fietsen gaat of over het gebruik van internet en ICT.

Toolbox
Ook heb ik stil gestaan bij de rol van ICT in het Onderwijs als uitbreiding op de reeds langer bestaande toolbox van werkvormen die een docent ter beschikking heeft om het onderwijs vorm te geven. Daarbij kun je er ook bewust voor kiezen om op bepaalde momenten juist geen ICT te gebruiken. ICT in het onderwijs is tenslotte geen doel, maar een uitbreiding van je beschikbare middelen.

Leren fietsen #2
Om die toolbox goed te kunnen gebruiken betekent dat dat ook die docenten moeten leren fietsen. En dat kan ook. Je hoeft niet zo goed te kunnen gamen of zo lang per week te gamen als je leerlingen doen om te weten waar ze mee bezig zijn.
Goed vond ik het verhaal van vorige week van de HAN over hun HANdicoaches en daar heb ik dus ook even bij stil gestaan.

En tenslotte heb ik gewezen op het belang van het van elkaar leren. Waarom zouden kinderen in India wél van elkaar kunnen leren hoe ze een computer bedienen en wij niet? Het vergt wel dat we leren minder bang te zijn om producten online te zetten en te delen met anderen.

MediaXperience
Tijdens de eerste workshop na mijn opening heb ik bij de workshop over digitale schoolborden gezeten. Die was in het nieuwe MediaXperience van de VU en ik kon het natuurlijk niet laten om daar ook even een paar foto’s te schieten. Mooi.

Kortom, inspirerende dag.