Slidecast: SMS van TV-programma


Ik weet zeker dat ik het zelf nooit zal gebruiken, als ik een TV programma niet zou willen missen dan kan ik gemakkelijker er voor zorgen dat de UPC mediabox hem opneemt, maar ik vind het een leuk voorbeeld van een Slidecast als alternatief voor een screencast.
Uitleg over hoe je zoiets met gratis tools en diensten kunt maken kun je hier vinden.