Blackboard Patent opnieuw ter discussie

“In response to a formal request filed by the Software Freedom Law Center (SFLC), the United States Patent and Trademark Office (USPTO) today ordered re-examination of the e-learning patent owned by Blackboard Inc.”

(bron)

Het verzoek om het patent nogmaals te bekijken kwam van SFLC namens Sakai, Moodle en ATutor. Zij zijn namelijk van mening dat op basis van prior art (= iemand heeft de zaken die onder het patent vallen al eens eerder gedaan) Blackboard geen aanspraak kan maken op het patent. En het Patent Office vond het materiaal aangedragen dusdanig ernstig dat ze het patent nogmaals onder de loep gaan nemen. Dat proces duurt ongeveer 2 jaar en volgens het Software Freedom Law Center leidt dat in 70% van de gevallen tot inperking of verwerping van het patent.
Desire2Learn, de ELO-leverancier die direct na het breder bekend maken van het patent door Blackboard aangeklaagd werd, heeft een vergelijkbaar verzoek ingediend waar nog geen reactie op gekomen is.
Overigens, de Eolas-zaak heeft laten zien dat het patent hiermee mee nog lang niet vernietigd is.