Flash Video Player plugin test #2

Na de eerste test met de Nucleus plugin voor Flashvideo bood het video Playing in Place-script twee uitbreidingen die ik wel in de pugin moest integreren:

  • Het voorkomt dat Flash gestart wordt voordat de bezoeker ook echt aangeeft de video te willen bekijken. Er wordt alleen een plaatje geladen.
  • Het maakt het mogelijk ook bij de huidige versie van de FLV-player die ik gebruik een schermafbeelding in te voegen. Daarnaast geef ik nu een standaardafbeelding mee.

De integratie heeft overigens direct gevolgen voor de manier waarop de video’s in de eerste test worden weergegeven. Voor de verandering een andere video, die ook op Dailymotion te vinden is.

<%flashvideo(/Pierre/video/CVIweblog/Silent_Disco.flv|320|240)%>
De bovenstaande afbeelding is de standaardafbeelding.

<%flashvideo(/Pierre/[..]Disco.flv|320|240|/Pierre/video/CVIweblog/Silent_Disco.jpg)%>
Hier zie je het resultaat van het verwijzen naar een afbeelding, die overigens overal mag staan en een naam naar keuze mag hebben.

Zijsprong: Het blijkt ook dat, hoewel de Dailymotion-video’s in eerste instantie ook te koppelen leken aan mijn ‘eigen’ player, dat die ‘key’ die gebruikt wordt ook daar maar een beperkte levensduur heeft en ook voor Dailymotion zijn de video’s dus niet blijvend in een eigen player af te spelen zonder de video zelf te downloaden en te hosten zoals ik nu gedaan heb.


<%flashvideo(http://video.google.com/googleplayer.swf?videoUrl=[..]9785159|400|326)%>

Het inplakken van de embedded speler van Google-video werkt nu ook naar wens. Ik kan de vreselijk lange url die Google zelf aangeeft voor de ‘embedded-code’ nu gewoon in de plugin plakken.

<%flashvideo(http://vp.video.google.com/[…]59|320|240)%>
Maar ik kan hier ook de eigen player met screenshot naar wens nemen.
N.B. op het moment voeg ik hem in twee stappen toe:
1) eerst zonder screenshot (wordt de default gebruikt).
2) dan ga ik naar het gewenste frame, maak een screenshot en voeg die toe via FTP en pas de verwijzing aan.

<%flashvideo(http://vp.video.google.com/[…]59|320|240|/[…]Ridders_en_Jonkvrouwen.jpg)%>