Oratie Piet Kommers

Gisteren was ik bij de oratie van Piet Kommers, een van de twee lectoren educatieve functies van ICT bij Fontys. De andere lector is overigens Peter Sloep. De titel van zijn oratie was “De les begint: mobieltjes aan!” (PDF-document)
Laat ik beginnen met te zeggen dat ik blij ben dat de oratie, die wij als boekje meekregen, ook elektronisch online beschikbaar is. Dat ondanks de joekel van een copyrightbepaling op pagina 2 van het document (ongetwijfeld de standaardtekst die Fontys in haar documenten vereist).

Centraal in Piet zijn verhaal staat de verschuiving van de zichtbare computer (op het bureau) via mobiel device (is wat anders dan een laptop, want daar moet je mee gaan zitten) naar onzichtbare computer (die onderdeel van ons lichaam uitmaakt).
En ik zie daar wel wat in. Mits natuurlijk de huidige problemen van het kleine formaat overwonnen worden. Het typen op een PDA gaat niet (tenzij je er een toetsenbord aan koppelt en dan is het niet mobiel meer), afmetingen van een beeldschermpje zijn nu nog wel een beperking, batterijduur idem etc.
En daar is waarschijnlijk inderdaad een directe koppeling voor nodig.

Ook op kortere termijn zie ik wel kansen voor mobiele devices, maar ik denk wel dat we daarbij heel verstandig moeten kijken naar wat er nu nodig is in relatie tot wat mogelijk is. Zo is bijvoorbeeld het inzetten van GPS in PDA’s leuk voor een test, maar zal het nog veel problemen opleveren als je dat grootschalig wilt gaan gebruiken. Betekent niet dat je moet ontdekken wat al kan, maar de beeldvorming erover moet wel realistisch blijven.

Een ander punt wat ik goed vind in het verhaal van Piet is dat hij voldoende belang hecht aan de rol van de docent. En dat wordt wel eens vergeten door onderwijsvernieuwers. Dan wordt er ófwel alleen aandacht besteed aan het feit dan een student zijn eigen leerproces moet leren besturen, ófwel er wordt vooral gesproken over hoe zielig de docent is in een ICT-rijke omgeving als hij/zij wordt blootgesteld aan bergen mailtjes etc.
Hier wordt, naar mijn gevoel, ten eerste de rol van de docent bij dat leerproces van de student voldoende op waarde geschat én wordt gekeken naar de manier waarop die docent in een ICT-rijke omgeving die ICT juist kan gebruiken om die rol nog beter te vervullen. En dan gaat het niet om de docent als alwetende autoriteit, maar wel om de docent als motiverende/stimulerende begeleider van het leerproces van de student.

Wordt ongetwijfeld nog vervolgd.

p.s. oh, en voor de mensen die er gisteren waren en zich afvroegen waarom ik niet bij de borrel te zien was: ik had van 4 tot 5 uur een telefonische vergadering en moest dus even een stil plekje opzoeken om met mijn mobieltje in te bellen.